Много съм признателна за помощта :)
Здравейте! Извинявам се, че се повтарям, но искам да съм сигурна и да проверя дали няма някакви промени. Ще ме назначат на срочен трудов договор.

За да получа 60% обезщетение от борсата след неговото изтичане

1. По какъв член/ал./т. трябва да бъде прекратен договорът?
2. Все още ли няма минимален срок, т.е. каква трябва да бъде неговата минимална продължителност?
Здравейте! Бих искала да попитам, самата регистрация на борсата ангажира ли ме с получаване на обезщетение и неговия вид? Да кажем, че сега се регистрирам на борсата, след като съм напуснала по взаимно съгласие. Ако преди да се регистрирам в НОИ ме назначат на срочен договор, след неговото изтичане ще имам ли право на пълна борса?
Много благодаря!
Благодаря за отговорите! Още едно питане:

Да кажем, че намеря фирма да ме назначи и съкрати, и получа право на 60% обезщетение. Каква ще бъде продължителността на обезщетението? Имам 13 години непрекъснат трудов стаж.
Здравейте,
В крайна сметка ме освободиха по взаимно съгласие.

1. Правилно ли съм разбрала, че обезщетението за безработица ще бъде по 7.20 лв. на работен ден за 4 месеца?
2. На няколко места в темата стана дума, че не се препоръчва човек да ползва такова 'минимално обезщетение'. Какви са причините?
3. При първоначалната регистрация в бюрото по труда в 7-дневен срок, изисква ли се Трудовата книжка (че не мога да си я намеря...)?

Благодаря!
Благодаря за светкавичния отговор!

Това че получавам пенсия по болест (инвалидност) има ли отношение?
Здравейте и благодаря за полезната информация дотук! Моля за спешен съвет:

През последните 2 години съм била в Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по чл. 167а. (2 деца). Ако сега ме съкратят, на каква база ще бъде изчислено обезщетението за безработица?

Благодаря!