Здравейте. През м.10 фирмата е издала фактура към клиент и фактурата е осчетоводена и подадена в ДДС дневника за м.10
Преди няколко дни ми носят същата фактура,  която е коригирана , защото клиента е сгрешен по наша вина (колегата е пуснал фактура на друга фирма). От въпросната фиса върнали фактурата в началото на м.11, когато са видели грешката и той през програмата е сменил само името на фирмата и съответно ЕИК, сумата и стоката не се променят. При мен обаче фактурата пристига началото на м.12
Как процедирате При такъв случай?
Знам,  че трябва да уведомя писмено НАП, но си мисля, мога ли да вкарам грешната фактура със знак "-" в м.12 и вярната със знак "+" без да уведомявам НАП? Сумата е около 300лв
И сторното като протокол или като фактура да го въведа в дневника?
Благодаря предварително!
Здравейте. Фирмата печели дело за неплатени задължения от клиент. Издаден е изпълнителен лист в който освен дължимата сума е посочена и лихва. Сумата няма да я получим. По думите на ЧСИ  нашата фирма е 15 поред със заведено дело, включително и НАП и няма шанс да си вземем парите.
Въпросът ми е за осчетоводяването на лихвите по ИЛ. Главницата ще я осчетоводя:
444 "Присъдени съд. вземания"/411
След 5г ще ги дам на разход.
Лихвата, обаче как да я осчетоводя?
Благодаря предварително?
Здравейте.  Имаме спечелено дело за неплатени суми по фактури от клиент. В момента чакаме да ни издаване на препис от съдебното решение. Ще имаме и начислени лихви за просрочие. Аз мисля, че за тази лихва не трябва да издаване фактура и тя те е облагаема по ЗДДС защото има характер на неустойка т.е. мораторна лихва. При мен трябва да я осчетоводя с някакъв документ (например протокол), който не влиза в дневниците. Четох становища на НАП според, които трябва да и начисля ДДС. Ще помоля за помощ, как процедираме в такъв случай. Благодаря предварително!
Здравейте. Фирмата ще продава служебен автомобил. При определяне на дан основа, освен продажната цена се включва и местният данък (независимо от кого е платен) и нот такса (само ако е платена от нас)  за дан основа за начисляване на ддс?
Така е за ЕГН -то на ФЛ.
Той е бил чужденец. ФЛ. Комуникацията им е била сложна. А и не сигурна дали има ЕГН.
Здравейте.  Въпрос за сверка.
Има издадена фактура на ЧФЛ с имена и адрес. В дневника продажби ФЛ го въвеждам с 15 9-ки, нали?
Здравейте. За първи път го правя и искам да си изясня нещата. Случаят ми е следния:  СОЛ с личен труд за 2020г - 650 на месец. За м.12.2020 възнаграждение е изплатено м.01.2021. Справката по чл 73 е подадена с дохода м.01 20г- м.11.2020г.  В приложение 1 е посочено 7150 (11х650.00), както данъка и осигуровките за същият период. Таблица 1 и 2 колоната "облагаем доход" 7150:12м= 595.83. Дотук добре.
С год.дан.декларация за 2021 трябва да направя корекция на двете таблици . Ако предположим, че дохода е същият и е изплатен в м.12 дохода за декември,  то тогава нещата ще изглеждат така:
1. Спр чл 73 - 8450. 00 (13м х 650)
2. Приложение 1 - 8450.00 +данъка и осигуровките за 13м.
3 . Таблица 1 и 2- 8450÷12м=704.17
След това правя корекция на двете таблици за 2020 - 7800. 7800÷12=650 на месец.
Питането ми е не трябва ли да се коригира и приложение 1 и спр по чл.73 за да се спази изискването ред 13 от таблицата колона 5 да е равна на приложение 1 или се прави само корекция на таблиците (както всъщност го разбрах). Само това ли трябва да направя в 2021?
Благодаря предварително!
Много Ви благодаря!!!
И последно.
Мога ли да изплатя възнаграждението за март сега.
Много Ви благодаря.
Възнаграждението се плаща по банка.
Сега ще подам Д1 за м.03 и отметка , че няма основание за подаване на Д6 (защото трябва да е с данъка за м.02) за да се оправят нещата. Дали е правилно?
Здравейте.
Възнаграждение за личен труд на самоосигуряващо се лице за м.02.2021 е изплатено през м.03. Д6 с данъка трябва да подам в м.04. , но нещо съм се объркала и в м.03. съм я подала заедно с февруарската Д1. Лицето получава всеки месец възнаграждение за личен труд.
Изтървала  съм срока за  корекция на Д6.
От януари е объркването.
За м.01.2021 възнаграждение е изплатено февруари, а Д6 трябва да се подаде до 25.03 и да се внесе данъка за м 01.
За м.02. - изплатено в март. Д6 и данъка в м.04.
Данъците за двата месеца са внесени, но Д6 са подавани неправилно. Как мога да си оправя кашата?

Водя се от годините, защото , ако от общината не ни подновят договора тази конструкция трябва да се разглоби и демонтира и реално няма как да се ползва. Така аз разсъждавам (не знам дали в правилната посова). Мисля да я сложа в сметка 209 Други ДМА и в 6 категория с 15%  :blush:
Здравейте. Казуса ми е следният: Фирмата наема от общината земя за срок от 10г. Договорът е сключен м.11.2016г. Считано от м.05.2020г. общината издава на фирмата разрешително за строеж на временна постройка (която ще се ползва за магазин). Договорът за наем на недвижимиа имот (земята) изтича м.11.2026г. След тази дата общината може да реши да не поднови договора. Временната постройка е изградена и е пусната в експоатация на 01.11.2020г.
Амортизацията е изчислена така: 100/6г.(остатъчният срок от договора за наем). Получава се 16,6666% год.ам.
Въпросите ми са:
1.Към коя категория активи да заведа сградата и в коя сметка да я сложа? Мислех си за 203 "Сгради и конструкции" и в кат.7 "Други ДМА" - само,че в тази категория дан.признатия размер на амортизация е 15%.
Предварително благодаря за отделеното време!
Мислехме и този вариант, но няма къде. Гребени,  дезодоранти, няколко парфюма и бои .... Питахме в 2 салона, не ги искат. Не знам по какъв друг законен вариант да се отървем от стоката. Магазина е в ликвидация от м.Януари , но не се продаде всичко, въпреки, че продажните цени бяха бяха намалени почти до доставните.
Благодаря за насоката. Ще я бракуваме защото няма какво да я правим. Другият магазин е с много различна дейност, не можем да я продаваме там 😉. Някой от нещата няма срок на годност-гребени, четки и т.н. Според мен това е удачен вариант. Другият е да я държим тази със срок на годност и да я бракуваме като изтече,  но трябва да се чака. Стойността на стоката е малка. Под 1000 лв. Търсех най-редният и удачен вариант за да я махнем.
Здравейте. Предстой закриване на търг.обект (магазин за парфюмери и козметика) в средата на май. Фирмата има и друг магазин с коренно различна дейност. В закритият обект ще остане някакво количество стока, която ще бракуваме. Не поради изтичане на срока. Практически не съм го правила до сега питането ми е това ли са стъпките:
1.Заповед за брак на МЗ
2.Инвентаризация и протокол
3. С протокол си начислявам ДДС върху доставната цена
4. Задължително ли трябва документ за унищожение на стоката? Нямам идея какво ще правят с нея. Вероятно, управителя ще я подарява.
5. Задължително ли трябва да имам фирмен стандарт за брак, при положение, че не е технологичен брак, а прекратяване на дейност на търг.обект? Тази стока няма какво да я правим.
Благодаря предварително!
Здравейте. Моля за малко помощ, че съвсем зациклих. Става въпрос за ликвидация на ЕООД, което никога не е имало дейност.
Започната ликвидация 01,04,2019 до 20.12.2019г.
Покана до кредиторите 08.07.2019 до 09.01.2020г. (6месеца)
1.За публикуване в ТР - Баланс, ОПР, ОСК и ОПП съгласно СС 13 за периода 10.04.2019-09.01.2020 и Баланс, ОПР, ОСК и ОПП по СС 1 към 09.01.2020г. (това ми иска адвоката)
2.За НАП - ГДД по чл.92 като отбележа т.3 чл.162 ал.1. Когато адвоката подаде искането за заличаване на същият ден трябва да се попаде и ГДД заедно с копие от искането. С ГДД трябва да подам и ГОД към датата на заличаването в НАП (м.01.2020). Дали влизам в хипотезата, че в случай, че заедно с ГДД към датата на заличаване се подава и ГДД за предходната година то към нея се подава и ГОД и за 2019г.
3. Трябва ли в НСИ да подавам ГОД на дружество в ликвидация, при положение , че ще е 0?
Предварително се извинявам за дългият пост!