Благодаря за запитването в НАП, ще чакаме да видим развитието.
Има много търговци, които използват платформи за търговия като Ebay и Etsy, нямат задължение за издаване на касов бон, като продават единствено за чужбина. Т.е. ако устния отговор на НАП се потвърди - би трябвало те да нямат задължение за реигстрация
Здравейте, нова съм във форума. Изказвате мнение, че при продажби в платформа Etsy няма задължение за издаване на касов бон. какво е основанието за това? Продаваме  там, клиентите/ само от чужбина/ плащат на платформата чрез платежна платформа Adyen, по избран от тях начин-  с карти, Paypal, а Еtsy ни превежда парите чрез тази платежна платформа. Тя е регистрирана в списъка на кредитните институции за свободно предоставяне на услуги в ЕСъюз под № 274. Трябва ли да има  касов апарат и подлежи ли на регистрация дейността?