Ами да, много благодаря за този отговор и да, зная, че го пише в указанията, не бих задала въпроса, преди да прочета.
Не съм икономист, за жалост не ги разбирам тези указания и затова питам тук.
Просто не зная в коя колона да попълня пустите наеми, това е.
Здравейте,
човек, който се осигурява само здравно като безработен, получава доход от наем и се предполага, че в данъчната декларация трябва да се идентифицира като Самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, нали? Е, как точно трябва да се попълни образец 2004, т.е. в коя колона на таблица 2 трябва да бъдат нанесени данните за дохода от наем, за да се изчисли дължи ли се довнасяне за здравно осигуряване?
Много благодаря, и аз така си мислех, но исках компетентно мнение за всеки случай. Защото ми е за пръв път. Мерси.
Самоосигурявам се като свободна професия за фонд П и фонд ОЗМ. Имам болничен от 30.01 до 08.02. Досега болничните ми винаги са били само в рамките на един месец, затова сега не зная как да си сметна осигуровките.

Имам болничен с два р.д. с нетрудоспособност в януари и още 6 р.д. в началото на февруари. Кой от вариантите трябва да спазя:
1. сега да внеса 4,8% здр. осигуровка само за два дена, а за останалите 6 дни, които са февруарски да внеса 4,8% през март с осигуровките за февруари;
или
2. да не ги разкъсвам така дните, а да внеса 4,8% сега с януарските осигуровки за всичките 8 дни с неработоспособност.

В НОИ ми казаха да си отчета болничния сега, като е изтекъл януари, защото той е с януарска дата, въпреки че продължава и през февруари, а обезщетението ще бъде разделено и в двата месеца. Значи ли, че и осигуровката трябва да бъде поделена?

Моля, не ми се смейте, ако въпросът ми е тъп, само ми отговорете.
margarita59bg, Много благодаря за подробните разяснения. Ще ми трябва малко време, за да ги разуча  ;D  - на пръв поглед ми се струва, че ще имам и допълнителни въпроси :blush2:
Здравейте!
Самоосигурявам се - св. професия за всички осиг. случаи. Имам няколко въпроса относно попълването на ГДД с баркод.

1. През 2011 имам месеци с временна нетрудоспособност. За дните с болнични имам внесени осигуровки 4,8% върху 80% от дохода. Попълвам Т2 от справката обр. 2004, като в кол. 5.3. нанасям дохода от "здравите" дни от месеца, а в кол. 5.6. нанасям 80% от дохода от "болните" дни.
Правилно ли го правя?
Нещо ме съмнява, защото под таблицата ми излиза общ годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски - цифра с отрицателен знак, равна точно на тези 20% от дохода на "болните" дни до 100%.
Защо трябва да довнасям? И как се довнася върху доход с отрицателен знак? Нещо май бъркам, а?

2. Всички осигуровки са ми в/у избрания доход 420 лв. Но в един от месеците получих хонорар от друга фирма, за който нямам внесени осигуровки. Ясно ми е, че е трябвало да ги внеса до 10 число на следващия месец, но тогава забравих. Е, сега ако ги внеса с лихва къде трябва да добавя този доход в Т2 обр. 2004? Да го събера с 420-те лв. от месеца ли? В 5.3?

Предварително благодаря