Представяне:
Защо да членувате в АССП?

ПО-ДОБЪР ИМИДЖ
Имидж на коректният и пристрастен консултант, който работи заедно с водещите счетоводни предприятия и в защита на интересите на своите партньори.

ПО-ДОБРА КВАЛИФИКАЦИЯ
Възможности за обучение и участие в семинари - регулярни и извънредни, общи или по конкретни въпроси, за консултанти или оперативни специалисти, но винаги практически приложими.

ПОВЕЧЕ БИЗНЕС
Възможности за повече търговски предложения към потенциални клиенти - АССП отправя получените запитвания за счетоводно-данъчно и консултантско обслужване към всички свои членове, което предоставя възможност за съответното търговско предложение.
Осигуряване на директен достъп на потенциалните клиенти до членовете на АССП, чрез организационната интернет страница.

ПОВЕЧЕ УДОВОЛСТВИЕ ОТ БИЗНЕСА
АССП е общество от хора, които използват целият си потенциал за да живеят и работят по-добре - организират своя бизнес, мислейки модерно, организират своите удоволствия като част от своят бизнес, споделят своят опит открито и продължават напред.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
АССП информира своите членове за актуални въпроси; за мнението на теоретиците и решенията на прагматиците; за доволните и недоволните от промените консултанти, за възможностите за развиване на бизнеса.

За повече информация посетете нашата страница ...
Мото:
Чрез взаимодействие към успешни резултати!