Здравейте, трябва да издам удостоверение за изплатени брутни доходи на самоосигуряващ се управител, който има и изплатени доходи от личен труд, наем и дивиденти от фирмата, та въпросът ми е според вас може ли всички доходи да бъдат обединени в една колана облагаем доход по зддфл или да бъдат разделени в различни колони? Благодаря ви!
Според мен, няма как да говорим за самоосигуряване щом собственик на капитала е чуждестранно дружество. Самоосигуряване може да настъпи, когато собственик на капитала и управителя са едно и също лице. Тук варянтите са трудов договор или ДУК и при двата варянта имаме Д1 и Д6 всеки месец.  В осигуряването двата договора са приравнени, но си имат и свойте различия. Това е моето мнение, нека и други колеги да изразят своето.
Здравейте, за тези публикувани отчети, каква форма е избрана съкратена, т.е съкратен баланс и опр или пълния комплект?
И на вас, благодаря за съдействието!
Ако лицето е на работа към 31,12,17 , май трябва да се впише в т.8, но не съм сигурна, ние имаме лице назначени на един час на ден и нямаме договор със СМТ и се чудя и аз.
Благодаря, ами в точка 8 е бройката към 31,12,17 г,?
Здравейте, според вас може ли да минем без подаване на нова декларация в едно ООД. През 2014 г. е подадена редовна тогава собственика е бил СОЛ и в т.8 и т.10 от декларацията не са попълвани, от тогава е подавано само уведомление.
Само, че сега към 31,12,17 г. имаме тр.договор с лице за един час на ден и управителя е извършвал личен труд. Но нямаме договор със СТМ и  в декларацията не мога да отметна, че имаме.
1. Ако не подам, фатално ли ще е, защото промянята ще е само в т.10?
2, Ако трябва да подам в т.10,1 за трудовия договор 1 ли пиша, защото лицето не заема цяла бройка, а в 10.2 показвам личния труд?
3. В т.10 показвам бройката на лицата към 31,12,17 или към днешна дата?
Благодаря! :smile1:
Здравейте, ако едно микропредприятие предходната година е изготвило и пуликувало в ТР съкратена форма на баланс и опр, тази година може ли да публикува пълен балнс и опр или съгласно СС 1, формата и структората на ГФО трябва да се запазва през различните години?
2. Ако може да се изготви пълен баланс и опр, пак ли тябва да се махнат нулевите редове?
3. Досега не съм се замисляля и винаги сме слагали дата на изготвябя на гфо, примерно 20.02.18г. или трябва да е 31.12.17 г.?
4. Дата на протокола за приемане на гфо, трябва да е в диапазона от изготвянето му до публикуването му в ТР или максимум до 30.03.18?
Какви са разходите? Може да отговарят на т.4 от условието за неактивна фирма.
Благодаря ви на всички за отделеното време и най-вече, че пак ми бяхте в помощ. :smile1:
Нали, така си и мислех покупка на услуга, а тези разходи, като текущи ли трябва да се осчетоводят или бъдещи, защото нямаме насрещен приход?
А ако договора беше трудов?
А дали този граждански не отговаря на условието - покупка на услуга. И само за още малко разсъждения, ако това беше трудов договор, как биха стояли нещата според вас!
Нещо май съвсем съм се оплела, както и да се осчетоводят, като текущи или бъдещи, според § 1, т.30 от ДР на ЗС, фирмата няма дейност, въпреки, че има разходи и следователно няма дан.декларация и се подава декларация за неактивност към НСИ, но как най-добре да се осчетоводят разходите, като текущи или като бъдещи?
Здравейте ше си позволя и аз да питам нещо, че вече се обърках, фирма която през 2017 г. има само раходи по един граждански договор и няма приходи. Как трябва да се третират тези разходи като текущи и съответно се реализира загуба или като бъдещи, за да може да иам съпоставимост на приходи и разходи, когато се реализират приходи?
Ако са текущи се попълва дан.декларация и НСИ съответно ако са до 500 лв. или над.
Ако се осчетоводят, като бъдещи как се процедира?
Еми според  мен трябва само да ви подпише физически декларацията по чл.13, изпратете му бланката на имел, на вайбар....да я подпише и пак да ви я върне, всичко друго го правите вие от тук.