В протокола (приложение № 5 към чл.6) има текст за упълномощаване. Попълва се и се подписва от упълномощителя. Това е достатъчно.
Съвсем ги бях забравил тези приложения. Даже не съм ги и отпечатвал. Ако мине някоя проверка ще се хванат за главата какво е при мен  :lol:

Всъщност трябваше да питам така - собственика на фирмата е самоосигуряващо се лице, то има издаден електронен подпис на фирмата. С него ще може ли да си подаде Д6 по ЕГН?
Тези 40 часа бяха актуални преди, сега не знам какво е положението. Имаше някакви промени, знам, но не съм толкова запознат ... то за това и питам
Какво е това пълномощно? Бланка или нещо да се носи в НАП и след това да се подава Д6? Ако е една бланка ей сега ще я напиша и като подавам в сайта на НАП съм сигурен, че никой няма да ми я поиска?
Как трябва да го упълномощи? Трябва да му напише едно пълномощно като документ или нещо повече? Как му подавам Д1 всеки месец, защо да не мога да подам Д6 за годината с електрония подпис на фирмата ... то е същото?
Може ли да назнача човек по чл.114, който да работи до 40 часа в месеца и да бъде на сумирано отчитане на работното време до 40 часа? Смените са по 12ч и например той ще работи три смени в месеца?
Или задължително трябва да бъде  по 8 часа ?
Защото не съм сигурен дали все пак някой месец няма да ми се наложи да бъдат в + с часовете. Просто нямам опит и може да има изненади ... напр. напуска някой, докато дойде нов човек излизат в +, а след това наваксват...
От друга страна цялото отчитане, попълване на Д1 по специален начин и т.н. ми се струва много сложно. Освен това те не са на почасово заплащане, получават си всеки месец заплатата такава каквато е по договор, тези плюсове минуси са само за да сме изрядни пред закона.
А ако нямам извънреден труд и изравнявам да кажем за 3 месеца дните може ли да си подавам нормална Д1 със пълни работни дни, а не такава за сумирано ... която ми се струва прекалено сложна.
Не знам дали е било правилно, но до сега при нас са подавали нормални д1 с период на отчитане 3 месеца, въпреки че са изготвяни графици за сумирано отчитане на работното време.
Сега разучавам това сумирано отчитане и въпроса ми е следния - ако за месеца се получават напр. 164 часа при норматив 168 колко работни дни се пишат в Д1? Закръглят ли се ?
Може ли да се представят отчети без подпис ? Например подписвам декларация за истинноста на данните или както се водеше там, а отчетите неподписани или може би с надпис "подпис"?
Този търговски регистър е рай за престъпниците, така че искам да  давам колкото се може по-малко данни за свободно ползване в интернет
Благодаря  :good:
Интересно за мен е, че като проверявам в НАП здравноосигурителния статус на лицето излиза, че е с непрекъснати здравноосигурителни права
Общото при мен е, че каквото декларирам това внасям. Не съм ги декларирал и за това не съм ги внесъл. А не съм ги декларирал, защото по невнимание в програмата съм сложил една отметка в картона на лицето "Без здравни осигуровки" и така си е вървяло три месеца. Сега като го освобождавам го видях :blink:
Какво да се прави, има и такива счетоводители - разсеяни
Дано да може да се оправи през интернет в понеделник, че не ми се занимава с молби до нап и т.н.
Здравейте,
открих, че от юни до сега трябва да корегирам декларация 1 и 6 за лице по трудов договор. Не съм внасял здравни вноски. Подготвих корекция на декларация 1 за всеки месец по отделно, сега ще направя редовна декларация 6 само за осигурителните вноски за всеки месец по отделно и ще ги подавам заедно по електронен път. Така ли трябва да постъпя или ще се пишат молби до НАП?
Как би приело декларациите едновременно ако засича сумите по декларация 1 и 6 те ще се различават защото в 6 ще има само здравни вноски?