Здравейте, аз съм СОЛ свободна професия от 2017г. Осигурявам се на минималната работна заплата. Всяка година попълвам данъчна декларация за физ.лица. След изчисления за 2017 и 2018г. имам довнасяния ( пиша фактури за около 15 000лв/год) за здравни осигуровки, за пенсии  и доброволно пенсионно осигуряване. Защо в системата на НОЙ не се отразяват реалните суми внесени за осигуровки, са отразени мин.работна заплата?
Средномесечният Ви доход е около 1250 лв., а Вие сте се осигурявали върху 560 лв., тоест в края на годината ще дължите върху разликата допълнително осигурителни вноски. Може би е трябвало да изберете по-висок осигурителен доход през годината, например към 1000 лв., за да не Ви се налага да ги плащате през 2020 г. повечко неведнъж.
Имайте предвид, че мнението ми не е ангажиращо.
Здравейте!
Ще подавам ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, на лице, което през цялата 2019 г. е работило на трудов договор, но същевременно е получавало доходи от наем на недвижим имот. В такъв случай, следва ли да попълня и образец 2011 (Приложение 1 доходи от трудови правоотношения)? Чудя се, тъй като ФЛ не декларира тези вид доходи обикновено, но тук като вече написах, има и такива от наем, които ще ги запиша в образец 2041?
Ако няма чек в поле 7, тогава е активен код 102, иначе имате само 101 и 103, а при код 102 се попълва до поле 8, т.к. другите не са активни.
кл.7 на справката ми е активна за код 101 и 102, като дам добави всички са активни.
Ако няма чек в поле 7, тогава е активен код 102, иначе имате само 101 и 103, а при код 102 се попълва до поле 8, т.к. дригите не са активни.
Достатъчно ли е да попълвам с код 101 и 102 да попълвам само кл.3;4 и 7, като при личен труд лихвите са за сметка на лицето?
С код 101 и 102, поле 7 е неактивно, както и останалите след 8.1, вкл. За СОЛ според мен, освен осигуровките ще включите и лихвите, те така или иначе се плащат от него, а не от предприятието.
Срокът може да е минал, но системата ще приеме подадената от Вас Д1 за лицето. Тя няма да формира никакви задължения - имате само ДДФЛ. С Д6 сте в срок доколкото сте решили да плащате през 01.2020.
Не виждам причина за притеснение.  :smile1:

но не знам какво Д1 и за кой период ще подадете тогава.
Това него разбрах, трябва ли Д1 за декември или не трябва? Понеже нали се пише в кл.31 и 31А възнагреждение и данък?

Няма , Хиксче - с код 90 пише, че бил.
Няма осигуровки през предприятието, осигурява се през ЕТ.
Мен ме претеснява това, че Д1 и Д6 не са подадени, а 25-то число на за м. януари 2020 мина. В случая, валидно ли е това решение на ОС, в което уж се начислява някакво възнаграждение, а не е конкретизиран периода? Тоест, ако има РПВ за начислението през януари 2020 г. няма да е проблем да подам в срок Д1 и Д6 през февруари? Или няма да е коректно?  :noexpression:
Взето е решение за начисление на личен труд за ХХ лв. в месец 12 през 2019, но както писахте не е конкретизирано за кой период. Та може ли да бъде начислено примерно през януари 2020 и разчетно-платжена ведомост изготвя ли се в случая, както и рекапитулация на работните заплати на СОЛ с личен труд?
Ще се счита, ако съгласно Решението на ОС това възнаграждение е за положен личен труд месец 12.2019. Всъщност трябва да е конкретизирано за личен труд за кой период е взето това решение.
Останалото е стандартно по отношение на сроковете - като при трудовите договори.
Взето е решение за начисление на личен труд за ХХ лв. в месец 12 през 20219, но както писахте не е конкретизирано за кой период. Та може ли да бъде начислено примерно през януари 2020 и разчетно-платжена ведомост изготвя ли се в случая, както и рекапитулация на работните заплати на СОЛ с личен труд?
Здравейте!
През м. декемеври 2019 г. е взето решене за изплащане на възнаграждение за личен труд на СОЛ. Същото се плаща през януари 2020 г. Лицето не се осигурява през дружеството, а през ЕТ, тоест Д1 е с код 90. Въпросът ми е Д1 и Д6 през февруари ли трябва да ги подам или през януари? Счита ли се, че доходът с протокол на ОС е начислен през м.12?
Здравейте, разходите преди вписването в Търговския регистър, ще могат ли да се отчетат в новосъздаденото дружество? Таксата, която е към Агенцията по вписванията, е платена на POS. Но в нареждането-разписката, която имам е записано само ООД/ЕООД, без името му. В този случай да го осчетоводя ли документа или си остава за сметка на съдружниците?
  :good:
Възнаграждението за личен труд не се лимитира нито отдолу, нито отгоре.
Може да е и 5 лв месечно. Осигуровките, обаче, трябва да са поне въгху 560 (610 след 01.012020)

Между другото : и заплатите на работниците не се лимитира от МОД, а от МРЗ. Съвсем законно е при длъжност с МОД 1000, заплатата да е 560, а осигуровките върху 1000. В случая осиг. доход за пенсия, болничен, безработица и т.н. ще е 1000, а обезщетенията по КТ ще са върху 560.
Благодаря отново, беше ми полезен Вашия коментар!  :smile1:
P.S. Така и го направих, успокоих се, че няма пак да коригирам Д1.
Привет,
Ако СОЛ получава възнаграждение за личен труд 100 лв. месечно, трябва ли да се спази минималния осигурителен доход по осн. икон. дейности и квалификационни групи професии (Приложение 1 към чл.9, ал.1, т. 1)? Според мен не, тъй като лицето е СОЛ и може да избира да се осигуравя върху диапазона от 560 лв. до 3000 лв. за 2019? Или аз пропускам нещо? Моля, по-опитните за съвет.  :smile1:
Обикновено решенията на ОС се записват в протокола от събранието. :)
Няма значение как ще го наречете, важно е да има съгласието на съдружниците, да е  описан труда, който ще се плаща и възнаграждението. Може и договор да е, може и ГД - все тая. Аз лично предпочитам 'решение'
В решението необходимо ли е да се записва, че лицето Х ще управлява, след като е записан като Управилетл в ТР, без възнаграждение? Или само това че ще упражнява допълнително и Z професия срещу заплащане?   :smile1:
А как следва да се оформи, ако лицето Х, съдружник, реши да полага труд с възнаграждение - с решение на общото събрание само, протокол или решение-протокол? Чета в интернет, но на едни места е написано едно, а на други друго.
Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Евентуално КСО.
Благодаря!
В случая няма такава аналогия. Д1 се подава само там, където е декларирано самоосигуряването.
А къде мога да прочета, вместо само да питам?  :blush:
Аз разбрах какво не ви е ясно.
Затова ви питам, какво ще подавате и съответно постигнете с тези нули в конкретния случай? :)
Нищо не искам да постигна (от осиг. точка), но би било добре да избегна глоба, ако пък липсва, а е било необходимо. Правя аналогия със СП по ЗДДС, които понякога са нулеви, но ги подаваме, нали?
Д1 се подава за осигуряване. В случая какво искате да подавате с втората, третата и т.н.?
Не ми стана ясно дали с ОКД5 се поражда задължително подаване на Д1 в случая, макар и с нули.