Освен това при закриване на фирма какво искат в НОИ освен ведомостите? Моля, който е предавал документи, да каже.

Това, е неколкократно коментирано в тази тема, а и в доста други. Направете си труда да прочетете, за да не дъвчем едни и същи неща.
Тези 5 души дали ще се съгласят да разпишат СИС, при положение че щеше да възникне задължение да подадат и ГДД чл. 50, а може да не са подавали?
Вие - като счетоводител, обработващ данните, трябва да имате договор с клиента, където ще опишете какво точно ще извършвате и по какъв начин ще обменяте информацията. Клиента - като администратор - има задължение да уведоми персонала си/ може би в трудовия договор/, че на основание легитимен и законов интерес, за целите на обработването и др.дейности,  ще ги предоставя на трети лица - изброяват се кои.
Ще има, но ще трябва да пише и молба за прекъсване на отпуска и после наново подновяване.
Като за начало... първите 2, евентуално 3, в определени случаи - 4 и 5 :)
10.1. Създаване и редовно актуализиране на вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни в дружеството/организацията със следната информация:
- името и координатите за връзка на администратора и, когато това е приложимо, на всички съвместни администратори, на представителя на администратора и на Длъжностното лице по защита на данните, ако има такива;
- целите на обработването;
- описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
- категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
- когато е приложимо – предаването на лични данни на трета държава или международна организация, включително идентификацията на тази трета държава или международна организация, документация за подходящите гаранции;
- предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
- общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.
10.2. Приемане на вътрешна инструкция/правила/процедури/политика за защита на личните данни в съответното дружество/организация.
10.3. Ако е приложимо – преглед и актуализиране на договореностите с обработващите лични данни с цел включване в тях на всички задължителни реквизити съгласно чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.
10.4. Ако е приложимо – преглед и при нужда актуализиране на декларациите или другите форми за документиране на съгласието на субекта на данните, когато съгласието на субекта на данните е единственото правно основание за обработване с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 4, пар. 11 от Общия регламент относно защитата на данните.
10.5. Ако е приложимо – преглед и актуализиране на правното основание за предаване (трансфер) на данни към получатели в трети страни.
Ще имате право на възобновяване и изплащане на остатъка , ако ви освободят до 18,06,2018  и се регистрирате в 7 дневен срок в БТ
Лични данни са :)
И да - количеството е голямо и вероятността да достигнете 10 000 - също :/
По т.2 - защото ако почнете нова работа и ви освободят по време на изпитателния срок, ще имате право на обезщетение в размер 60 % от осиг. доход и продължителност - според стажа ви. Но ако сега се запишете в БТ и пак почнете работа, преди да изтече 4 месечния срок от БТ, и ви освободят по време на изпитателния - обезщетението ще бъде остатъка до 4-те месеца на минимума - 9 лв./ден. И в следващите 3 години, няма да можете да се възползвате от по-добри условия от БТ.
Засича. И връща предписания да си оправите приложение 9 по гореописания начин :)
И как да се разбере какво питате след като първо : давате информацията на капки, второ - явно невярна информация ?
Какво питате всъщност ?
По първоначалното ви запитване сте получили адекватен отговор.
За тези които са на 5 дневна седмица - пн-пт - да, извънреден е, и освен това имате увеличено заплащане  75 % за това че е и почивен ден.
Зависи дали сте на СИРВ, да ли по  график или на подневно изчисляване на РВ, дали е извънреден труд ...
Да, ако това е първото ОКД5, трябва да е на високия процент. Задължително 1 ден в осигуряване - т.е. че е започнала дейност и от следващия подавате документите в НОИ за отпуска за гледане на дете до 2 години.
Единия вариант -  може да коригирате март и да компенсирате с април.
Втория - Ако извънр. труд е платен реално в март.,за април си платете само отпуск.

Ако начислите и в април извънреден труд - така се получава двойно .
Може би са ѝ казали 60 %, но тя да е завъртяла цифричката :D
Това е обезщетението от Бюрото по труда, предполагам - щом е 331 .... и 4 месеца .... и 90/60 % :D
Ако договора се прекрати преди 19,05.2018 - в първото дружество трябва да се подаде промяна на обстоятелства в НОИ. Ако съвпадне прекратяването с 19,05., може нищо да не подава в НОИ.
Също зависи дали има подадено ОКД5 като СОЛ независимо в кое дружество, и евент. за кои случаи е осигурена. От което зависи пък по какъв начин може да си получи обезщетението за втората година от второто дружество - дали като СОЛ или ще се мисли нещо в насока трудов договор.
Дайте да уточним първото дружество :)
Имала е сключен договор за управление, по който се е осигурявала и какво се случва с този договор ? Не важен термина, а кога изтича 410 ден от отпуска за бременност и раждане. По времето на който ще се случи нещо или едновременно с изтичането му - да речем някой май /щом термина е бил май/ ?
Правилно разсъждавате.
Но не разбирам след като периода ви е двумесечен - март-април, тези 14 часа извнр. труд защо са начислени към мартенското възнаграждение? Може би в програмата не е зададен двумесечния период на СИРВ и за това начислява извънр. труд в март .... ?
Зависи как пресмятате заплатите. За март не сте ли платили вече ? Извънр. труд не е за март, а е за периода до напускане, - т.е. ще трябва да го начислите към възнагр. за м. 04.
Ако не е приключил отпуска до 410 ден от първото дружество трябва да подадете промяна на обстоятелствата - прекр. на осиг. Във второто дружество - подавате редовни документи за майчинството.
Ако съвпада с началото на отпуска за отгл. надете до 2 г. направо новото приложение във второто дружество. Там е подадено ОКД -5, нали?