на ТД,  да, на 270 ще го осигуряват. :smile1:
Здравейте, пенсионер работи на трудов договор. Трета категория труд е. Какви осигуровки и данък трябва да му се удържат при положение, че ще го осигуряват на 270лв? Благодаря :smile1:
Благодаря, има данък, който съм удържал и внесъл. В Д1 нещо по-специфично или в Д6? :smile1:
Здравейте, изплатена сума по граждански договор на 05.07.2013г нали се декларира с Д1 и Д6 до 25.08.2013?
ооооооооооо, супер :ok:
Здравейте, ние сме наематели, но за второто тримесечие съм пропуснал да подам декл. по чл 55, ал1 за удържания авансов данък от наема. До 15,07,2013 ли трябваше да я подам и ще има ли глоба ?
Благодаря :smile1:
Здравейте, пропуснал съм да внеса 2-та авансова вноска за корпоративния данък/второ тримесечие/ Ще имаме ли някаква глоба или само лихви за забавата?
Здравейте, на един познат майка му почина. Лека и пръст на жената, приживе получаваше пенсия от военните. Синът и учи /не съм сигурен платена или държавна поръчка/. Въпросът ми е има ли право докато учи да получава половината от пенсията на майка си или само еднократното обезщетение в р-мер на 2 мин.работни заплати?
Благодаря, бях се объркал, а вашият отговор потвърди Правилните ми разсъждения :smile1:
Здравейте, наехме лице по граждански договор. Лицето по договор трябва да получи 5000 лв. Дало ми е декларация, че се осигурява в дръга ф-ма на максималния осиг.доход-2200лв. В такъв случай, нали не трябва да превеждам цялата сума по гр.договор, а да имам в предвид нормативно признатите разходи, след което да му начисля 10% данък общ доход? :hmmm:
29-Брутно трудово възнаграждение

31-начисл.месечен облагаем доход по чл 24 от ЗДДФЛ
не, нямам. Знам че с промяната се казва, че не трябва да бъде включено обезщетението в Д1, защото се прави разграничения нс КТ с КСО........
Здравейте, аз не съм теглил последната версия на програмата за декларациите. Ф-мата ни  е ЕООД и сумите в кл 29 и 31 са различни. Сгрешил ли съм, защото НАП ми върна репорт, че приема декларацията и не я отхвърля :( :hmmm:
Здравейте, ще използвам темата, за да задам въпрос. Фирмата ни е ЕООД и не подлежи на задължението за одит. Документите, които съм подготвил за подаване в ТР са следните: Г2, ОПР, БАЛАНС, СПРАВКА ЗА ДМА, счетоводна политика, декл.14-4, пълномощно,решение от едноличния с-к на капитала за приемане на ГФО, +документ за платена такса. Това ли е всичко или съм пропуснал нещо? :smile1: :hmmm:
Благодаря
да попитам и аз нещо. За 2012г аз съм съставител на гфо. Декл по чл13, коя алинея попълвам 4 или 5. Г2 като съставител на гфо. Ще нося док в ТР?