Здравейте, може ли някой да ми качи линкове за тези приложения 8 и 9 за изплащане на парично обезщ. за дете/бащата ползва 15 дни отпуск/ че в нета откривам номер 8 от 19,02,2011 и не съм сигурен, че е това :hmmm:
Благодаря и весело посрещане на новата 2013г  :)))
Интересува ме когато автомобилите ни са товарни/ползваме пълен данъчен кредит, дали за тях се начислява данък върху разходите за МПС? Ние сме ф-ма за ай-ти консултантски услуги, така, че не пренасяме каквото и да било/ако това е от значение?
Здравейте, защо при попълване на Д6 за м Ноември като пиша в колона 2 тройка, че са изплатени ми излиза некоректен вид плащане в колона 2??????? Странно, че като отворих и за други по-стари месеци при запис ми излиза същия надпис, а вече съм ги подал преди това? :'( :'( :'(
Здравейте, декл 1 с код корекция единица ли се избира, тъй като няма буквата К :hmmm:
не може ли още една Д1 с разликите, вместо нова с код корекция?
ОЩЕ една Д1 само с данъка ? или как?
Здравейте, при положение, че днес преведох бонуси на управителите за мОктомври и ДДФЛ само/защото вече сме внесли осигуровките и другото ддфл върху 2000лв/ трябва да подам само Д6 с данъка, без Д1
Не знам къде може да се провери, освен да звъннете в НАП, но би трябвало да е имейла на управителя на фирмата :smile1:
Като влезеш с ел подпис в сайта на НАП, после в Заявление за достъп до услугите на НАП- зАЯВЛ. ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ с КЕП на задълженото лице, после в заявление, сваляш си го и като го отвориш ти пише имейла който е посочен
а мога ли да използвам  Корекции на грешки при декларирането
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
Здравейте, издал съм фактура на 21,11,2012г, която за нас е приходна, т. е трябва да внесем ДДС. Може ли да не я вкл. в дневниците за м Ноември, ами в Декември и да ми напишете кой чл е законовата обосновка
в случая не се внасят стоки, САЩ ни извършват услуга по САП внедряване, май в крайна сметка не се издават такива протоколи и не си самоначисляваме ДДС???????
Мисля, че се издават такива протоколи
Здравейте, имам 3 фактури входящи/ние сме получателя/ от м май, юни, юли от САЩ. Интересува ме, като ги одчетоводявам сега/вкарвам си ги с реалните дати/ но ги вкл в дневниците по ддс сега в Ноември месец. Самите протоколи по чл 117/ с 20% в дневник покупки и съответно в дневник продажби. Пускам после да гледам дневниците по ддс в покупки ми излиза веднъж ф-рата и ддс то съответно в отделна колона, отделно и пак протокол с данъчната основа и ддс-то. Така ли трябва да бъде/не е ли като двоен запис/ или само трябва да издам протоколи в този месец без да отразявам ф-рите за в този месец, или пък трябва само в дневник продажби да е показан протокола???????
ами когато има несъответствия в Д1 и Д6 за 2009г. Въпреки това ми излизат само 0,22лв лихва за ДЗПО УПФ. Като ги платя, значи ли че ще ми издадат чисто удостоверение/без задължения?
АЗ ЩЕ я подам днес, пък утре ще внасям осигуровки, заплати и Д6. Така става, нали?
за м Ноември по ТД
днес е крайният срок за Д1, нали, а за плащането на осиг и Д6 до края на месеца?