Всичко е пълен абсурд. Би трябвало изчисляването да е чиста математика, т. е задача със сборуване. Как може за една и съща задача с едни и същи числа  да има два метода за изчисляване и  да се получават два различни отговора? Само като чуя израза: ".....НОИ са възприели метода на изваждането, а в същото време в сайта си цитират НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ  чл.9 (4), което е съвсем различно. А най-просто щеше да е в сайта на НОИ да си имат калкулатор за осигурителен и трудов стаж и всеки да го ползва когато се налага. Ама ако беше така щеше половината маймуни на клона да останат без работа, като не ни връщат за грешно изчислен стаж....
Аман вече. Ето днес трябва да изчисля стажа на едно лице с дата на постъпване 02.02.2015г и дата на последен работен ден 28.05.2015г и не мога да стигна до единно решение.
:good:  :good:  :good:
Според мен - ДА.
Благодаря ти!  :smile1:
Долу горе и аз така го формулирах, но ми е трудно да го разбера като няма фиксиран срок.  По кой член освобождавам, ако се прекрати договора с тримесечно предизвестие от страна на работника?
И още един въпрос:
Когато договорът е втори, кое основание е водещо за начин на прекратяване?
Пример:
Договор по чл.111, във връзка с чл.68, ал.1, т.2. По чл.111 е 15 дневен срок, а по другия е 3 месеца.
Здравейте!
Какъв е срокът на предизвестието при договор по чл.68, ал.1, т.2 от КТ?
Четох, четох и стигнах до извода, че е 3 месечен, но не повече от остатъка от срока на договора. Как да го разбирам това? При този вид договор няма фиксиран срок.
Пример:
Наемаме работник по този член за конкретен обект - до завършване на СМР на обекта /пиша името на самия обект в договора/.
Как да формулирам начина на прекратяване в договора?
Щом служителят подава молба на 19.05.15, то предизвестието започва да тече от 20.05.15. Вие трябва да го освободите, считано от 19.06.15.
Той е започнал работа на 06.01.15 и до 19.06.15 му се полагат 10 дни платен отпуск. Ползвал е 6 дни, което означава, че има право на още 4 дни.

В срок до 30 април 2015 г. /сега по изключение удължен до 31 май 2015/, се подава декларация за 2014 г. Щом към 31.12.2014 нямате нает персонал, то нямате задължение за подаване.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=117&d=598
Таня, не желая да влизам в спор с Вас! ...... Въпросът на Гергана беше: Колко дни като обезщетение трябва да се изплатят при напускане, а не колко дни могат да се отлагат?
Аз съм твърдо "ЗА" всичките полагащи се, но неизползвани да се изплатят .
Хубав ден!

п.п. Съжалявам, че никой друг не се включи в дискусията, за да чуем и неговото мнение по въпроса!
Копирала съм само частта, относно плащането на обезщетението.
Линкът е към цялата статия.
Работникът или служителят е длъжен да използва платения си отпуск в рамките на календарната година, за която се отнася, тъй като той е предвиден за възстановяването му. Работодателят няма право да отказва, без основателна причина, правото на отпуск на работещите, когато той е заявен в рамките на периода, отбелязан в графика. За да се гарантира правото на платен отпуск, законодателят е предвидил хипотези, при които работещите могат да излязат в отпуск без разрешение на работодателите. Работодателите също могат да предоставят на работниците и служителите си платен годишен отпуск без тяхно писмено искане.

Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му. За целта той трябва да уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително. Работодателят пък има право да предостави платен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане, ако той не е бил поискан в рамките на графика, при престой на предприятието за повече от 5 дни, както и когато всички работещи в него ползват едновременно отпуск в определен период.

За следващата календарна година могат да се отлагат общо до 10 дни отпуск, от работодателя заради важни производствени причини или ако работниците и служителите поискат това писмено по уважителни причини. Законодателят е предвидил и особена хипотеза за отлагане на платения годишен отпуск, когато целият или част от него не е използван в годината, за която се отнася, заради ползването на друг вид законоустановен отпуск. Такъв отпуск е за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н. В този случай двугодишната давност на отложения платен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа.

http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1609&seek=%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA

Защо помествате само част от написаната статия?

А това последно изречение от страницата на ГИТ как го разбираш:
При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи заплащане на целия неизползван платен годишен отпуск, непогасен по давност, дори да не е прехвърлен по съответния ред и независимо от причините, поради които не е ползан.
Честно да си призная и на мен ми е трудно да го разбера това!
Хем по закон имаш право да прехвърлиш до 10 дни, хем ако са повече от 10, то може да ги ползваш до изтичане на 2 годишната им давност.

"При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи заплащане на целия неизползван платен годишен отпуск, непогасен по давност, дори да не е прехвърлен по съответния ред и независимо от причините, поради които не е ползан".

Източник:Главна инспекция по труда

http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1609&seek=%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
Тогава плащате за 2013г-10дни, за 2014 също 10 дни, а за 2015 пропорционално на изработеното време
Защо само по 10 дни за двете години?
Според мен му се полагат като обезщетение всичките дни за 2013 и 2014 г.

п.п. При обезщетение се полагат всичките, но за ползване могат да се прехвърлят само 10 дни.
Незнам кое е толкова чудно - фирмата не фукнционира, едва сте открили бившия си работодател, който вече не го интересува нищо свързано с вас и няма връзка с предишния си счетоводител, но пази печатите и все пак иска да сътрудничи. Вие какво бихте направили? За мен най-лесния вариант да приключа с това като си го направя сама. Все пак не съм толкова тъпа, че да не мога да си изчисля  две дати и да напиша кога съм назначена, кога съм напуснала и какво е основанието.
Не ми се спори за това просто. Знаете приказката за неволята.

Щом смятате, че е толкова лесно - УСПЕХ!
Не съм, но не е трудно - гледам от предишните работодатели каквото са писали.

Пиша - трия, пак пиша - пак трия.
Думи нямам!  :(
 :lol: Боже, опази! :cray:  Извинявайте, но не зная да се смея или да плача!?!? Тази фирма е имала счетоводител и предполагам, че той все още има дейност. ТК е важен документ и трябва да се попълне от лице, което знае как се прави това. Ако това е толкова лесно, работодателите щяха да карат работниците сами да си попълват ТК....... :blink:
:good:

Договор за назначаване и заповед за освобождаване не сте ли подписвали? Трудова книжка не Ви ли е попълвана?