Евгени, съчувствам ти напълно, ако това те успокоява поне малко :)

Аз вече гледам от към веселата страна особено, като прошнуровахме тетрадката за съмнения в офиса.

Попаднаха ми и примерните мерки, които е сътворил Поптолев в 67 страници. Какво да ти кажа за тях, като ги прочетох - на ДАНС в сравнение с неговите са направо песен. Допълнил ги е човека ... хлъзгави, хлъзгави и неясни, оставено широко място за субективна преценка (на кой обаче)… накрая ще стане според от мнението на проверяващия орган и така да живее корупцията...

Други колеги пък ми написаха искрено и откровено, че нямали моята енергия да се разправят и са си изпратили ДАНСовите "примерни" правила.
Както винаги Mиме, право в десятката :)
За онлайн услуги някой линк да дадеш, за да ни облекчиш живота?
 :flower:

ЗДДС
Касови бележки

Чл. 118. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фискалните устройства задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите. Техническите изисквания, редът и начинът за изграждането и осъществяването на дистанционната връзка се уреждат с наредбата по ал. 4, като се съгласуват с Българския институт по метрология и с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
...не се полага

Това при "при трудов стаж повече от 1 месец " нещо ми беше убягнало.
Дай следващата задачка - закачка :)

То няма месец ТС, но заради изречение второ на Чл. 42 (3) НРВПО

Работникът и служителят има право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато е придобил поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят е прослужил най-малко половината от работните дни на месеца.

се полага.
За 2011 година сме махнали Графика от сайта, но от поста Ви разбирам, че е по-добре да го върнем.
Празни бланки не сме предвиждали. Предвиждаме, всеки да си ги попълни от тук.
Ако активът отговаря на условието за ДМА за ВАШАТА ФИРМА съгласно СС16 - то трябва САП и респекнивно, съгласно ЗКПО - то трябва ДАП.
Ето, как изглежда бланката, като я попълните:
http://www.kik-info.com/documents/cache.php?id=e1b5aa2e99f2ac45f0666d8469fe91bf3476258

Има място за подпис служител, подпис на работодател...

Вярно променихме я малко, но кое не е като миналата година?
Честит рожден ден!
Здраве и успехи :)
antea
по мейл получих оферта за семинар ...
прикачам я като файл, към поста ми по-долу
 
Целта на тази тема е да се използва само за прикачване на ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Можете да пишете директно и в темата.

Не използвайте раздела за задаване на въпроси. Мненията извън целта на темата ще бъдат изтривани или премествани.

Всички регистрирани потребители могат да прикачват файл.

Как става прикачането на файл?

След като натиснете ОТГОВОР или точно под екрана за ПИСАНЕ има възможност за прикачване на файл, чрез бутон "Choose File".

Допустими разширения са xls, xlsx, doc, docx, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip
Записвам се на един семинар с лектор от ДАНС, който ще се проведе на 12.12.
Лектор-консултант: Румен Тодоров, отдел „Контрол върху задължените лица”, САДФР - ДАНС

Вижте и на какви въпроси ще отговаря... Мисля да си задам и моите въпроси.

/Примерни въпроси, зададени от Вас, на които ще получите отговор:/
1. За всяка сделка ли се събира и подава информацията в ДАНС, за сключени между нашият клиент и негов доставчик или клиент в размер над 30000 лв. или само за съмнителни сделки.
Как се извършва и за всяка сделка ли се извършва идентификацията по чл.6 от Правилата когато имаме доставчици и клиенти от ЕС и от трети страни.  Разяснения по чл. 6 от Правилата.

2.Как да прилагаме разпоредбите на чл.12 от Правилата като при счетоводителите документите са "пост фактум"

3.Разяснения по чл. 16 от правилата - идентификация например на държавни глави ОК четем вестници ,но на депутати, зам.министри , висши военни и др. Как да правим идентификацията като няма достатъчно информация. Ние по цял ден информация ли ще събираме или ще водим счетоводство.

4.Разяснение по чл.18 от Правилата за всяко плащане ли ще го прилагаме или само за съмнителните.
Обяснение на термина "номинални акционери""номинални директори"
Всички фирми ли следва да имат дневник по чл.25 и как ще става заверяването му от ДАНС . Има ли форма какво да съдържа или не.

5.По чл.26 от Правилата - информацията , която съберем  и впишем в дневника се изпраща в ДАНС или просто събираме данни и ги вписваме в дневника.
Всеки месец всички ли до 15 число подават информация по чл. 25 т.е и ако няма такава или само ако има се изпраща - това е по чл.29 от Правилата .

После ще докладвам тук. Жалко, че e чак на 12.12