Пепа, аз още в началото съм написала, че не се дължи, но щом колежката настоява :)))
Ако се подписвате под документ различен от това, което сте се договори по трудовия договор, то и двамата сте в нарушение. Но най-вече Вие, защото не плащате Вашия личен данък върху целия Ви доход. В този случай работодателят си е внесъл осигуровките върху 450 лева, доколкото разбирам, а само Вашият личен данък не удържан и внесен. Със задна дата едва ли нещо може да се направи...
Да, за съжаление са прави от НОИ.
В сметките за майчинство влиза и средното дневно нетното възнаграждение, което при вас се изчислява като от бруто 240 се вадят платените осигуровките върху 450.
Възможно е да е повече, защото нетното възнаграждение, което участва при пресмятането се вдига при болнични, за някои изчисления.

Ето как излизат сметките при условни данни термин на 16.12.2011 и заплата 565.00 бруто.

Вариант 1 -  без болнични
http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=06eda4b323724e451d66551a849a84202809791

Вариант 2 -  с болнични през Септември и Октомври
http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=db5b5792321991eaf557ce5615f52e462809816
Пак повтарям, като просто допълвам:
Ако собственикът, в чиято полза се разпределят дивиденти е юридическо лице, то моля не ги препращайте към Закона за данъците върху доходите на физическите лица!
ЗДДФл чл.38 ал.1 и чл.46 ал.3 - 5% върху брутната сума.Така мисля

А ако собстеникът е юридическо лице, данък не се дължи. Но, въпросът беше дали се дължи ДДС или поне аз така разбрах.
Не се дължи. Моля, пишете с малки букви.
Да, видяхме мейла - това е грешка в персоналния Ви регистър. При подаване на данните Ви е допусната грешка. Може да направите изчисленията с тези данни - отклонението ще е малко.
Възможно е нещо да не разчитате правилно или данните да не са подадени правилно. Ако желаете изпратете справката на office@kik-info.com, за да я погледнам в офиса.
Здравейте, какво значи според НОИ. Къде го пише?

Вижте в Календара за Работни Дни 2010. Работните дни са 22 дни за Декември.2010
http://www.kik-info.com/useful_info/calendar.php?year=2010
По отношение на трудовата книжка:
Работодателят е длъжен да завери и върне трудовата книжка на служителя при прекратяване на договора НЕЗАБАВНО.  

По отношение на другите документи - УПта, служебни бележки и тн.:
Срокът за подготвяне на документите е 14 дневен, но по писмено искане на служитгеля. Вие поискахте ли ги писмено?  

Можете да пуснете жалба в Инспекция по труда за невърната трудова книжка, неизплатена в срок заплата и непредоставени документи, но най-добре направете опит да се разберете преди това с бившия си работодател.

Все пак, ако писмено не сте поискали документите си, задължително входирайте с входящ номер едно писмено искане свободен текст за представяне на документи и трудова книжка. В същото искане запишете, че ги каните да Ви изплатят и последното възнаграждение с полагащите Ви се обезщетения. Ако не искат да Ви дадат входящ номер, то го изпратете с курирер с обратна разписка, но във фирмата, а не във счетоводната къща.
Здравейте, видяхме проблема и го коригирахме. Вече смята с различни проценти.  Благодаря, че писахте :)

Приятна работа!
Здравейте, за тези месеци впишете сумата от 240.00 лева в Бруто, Нето и Осигурителен доход.
Здравейте,
по първия въпрос:
Точно над калкулатора, има указания и за Вашия случай. Ето го:
В колони Брутна и Нетна заплата запишете минималната работна заплата 240 лева, ако през даден месец сте била в отпуск за отглеждане на малко дете.

По втория въпрос: Няма да се води непрекъснато майчинство дори и да излезете в болничен. Ще бъде второ майчинство и сумите ще бъдат определени с новата база.
До: HEROS LTD
След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.
Ще проверим защо има разминаване при калкулатора и ще го отстраним.

До nevestulka
От настройките на Вашият браузера е. Моля, напишете какъв браузер ползвате, за да знаем как да Ви помогнем? Да не сте изключили java script?
Направете една - две сметки и с някой от другите калкулатори, за да разберем какво става.
Възможно е, защото нетното възнаграждение, което участва при пресмятането се вдига при болничен, за някои изчисления.
Здравейте,

Поради правилата на закръгленията в алгебрата при пресмятане от обща цена към данъчна основа и ДДС дава отклонения +/- 0.01.

В случая, в който от обща сума 0.30 искате да получите данъчна основа и ДДС, при ДДС ставка 9%, то формулата в калкулатора се получава, като се реши уравнението:
X + X*9% = 0.30, където Х е данъчната основа, тоест Х = 0.30/1.09

Данъчната основа е равна на 0.30/1.09 = 0.275229358 = 0.28 (закръглено до втория знак след десетичната запетая)

ДДС е равно на разликата от общата цена минус данъчната основа или 0.30 – 0.28 = 0.02

Моля, пишете на кирилица.