Здравейте,

На срещата на Работната група в МФ са се обсъждали няколко въпроса във връзка с новия ЗСч, включително и въпроса със съставителите на отчетите. Скоро АССП ще има писмена позиция и вероятно ще я публикуваме на сайта на АССП и ще ви дам линк. Засега натискът за лицензираща счетоводна организация с изпити е позатихнал. Предвид ситуацията в държавата - чакаме дали няма да измислят нещо в 12 без 5. Докато не видим проекта на новия ЗСч - нищо не се знае.

На срещата отново по темата за съставители на финансови отчети, АССП изложи мнението да се запазят критериите, на които трябва да отговаря едно лице или предприятие, за да е съставител на ГФО, които в са регламентирани в сега действащия ЗСч.

Министерството на икономиката също изказа категорично мнение, че е против създаване на професионална организация на съставителите на ГФО.

Беше обсъдено, че няма да залегне в новия ЗСч единната входна точка, тъй като в момента няма пари за подобна инвестиция.

Обсъден е въпроса и с представителите на НСИ, дали облекченията, които дава новата Директива, могат да бъдат приети от НСИ, и дали статистическите отчети също могат да бъдат по-облекчена форма в унисон с духа на директивата „мисли за малките”.

От разговора стана ясно, че тъй като тази информация, се изисква от друга европейска директива за статистическата информация в рамките на ЕС, то едва ли би било възможно да не се попълват статистически отчети.

От всяка организация се очаква да даде своите предложения по набелязани теми.

Интересен анализ от НАП:
Още в началото на срещата, представителката на НАП, Дирекция „Изследване на риска”, представи анализ направен от служител на директицята от НАП – Варна, според който голяма част от съставителите на финансови отчети, физически лица и счетоводни предприятия, не отчитат реалните приходи. Резултатът, изчислен от НАП, като щета към бюджета е 95 млн. лева. Изчислено е, че около 55 % от всички съставители, а именно приблизително 25000, не отчитат коректно доходите си от своята дейност. При физическите лица са изчислили, че около 25% от физическите лица, не декларират всички доходи.

В чл. 48 от ЗСч е регламентирано, че контролът върху правоспособността на съставителите, следва да се упражнява от НАП. В тази връзка беше направено предложение, МФ да инициира среща с НАП и другите държавни институции, за да се съгласува тяхната позиция и да се излезе с конкретно мнение и предложение по въпроса.

Очакват се проверки на НАП на съставителите на финансовите отчети, има се предвид проверки в счетоводни предприятия.

Според учстниците от АССП, сумата, която НАП отчита като щета за бюджета, е твърде голяма и е въпрос на проста математика да се сметне, че няма как да е такъв размера на „укрития доход” от съставителите на финансови отчети.
Напълно съм съгласна с адв. Манолова, че по принцип трудов договор със срок за изпитване се сключва в полза на работодателя. В нашата практика колкото и договори със срок за изпитване да са се сключили (а те не са малко), винаги са били в полза на работодателя.

Логично е да е точно така, защото работодателят трябва да има възможност да планира работния процес на цялото предприятие. А при договори със срок за изпитване уреден в полза и на работниците, напускането на работници без предизвестие би могло сериозно да затрудни работата на другите работници, и е възможно да попречи на целия работния процес. Нали не искаме това да се случи? Затова всеки работодател, който мисли за оставащите работници, би било трябвало по целесъобразност да минимизира подобни хипотези при сключването на договорите си със своите работници.

КТ дава възможност, съвсем законно за сключване на договори със срок за изпитване само в полза на работодателя и всеки умен и далновиден работодател би сключил точно такъв договор. А всеки професионалист - юрисконсулт или ТРЗ консултант, който работи съвестно и с качествени съвети, точно това би посъветвал клиента си или управителя на фирмата.

Юрисконсултът/ТРЗ-то е нает/а от фирмата и е нормално същият съвестно да си изпълнява задълженията към възложителя, като предложи срокът на изпитване да е в полза само на работодателя. Обратното би било подвеждане на довереника/клиента/работодателя.  Ако Юрисконсултът/ТРЗ-то е нает/а от работниците или от синдикати, то тогава разбирам да се опита за пледира за ТД със срок за изпитване в полза и за двете страни, което всеки далновиден работодател не би приел.

Не бива да се забравя, че трудовият договор като форма и условия се предлага точно от работодателя, а не от служителя. Служителят може да не пристъпи към сключване, ако условията по договора не го устройват.
Според мен tanq88 е около 91 набор, но като възраст определено трябва да извадим 7.
Зная наборите на повечето от вас, но не ги коментирам. И как си позволявате вие такова нещо? И определено смятам, след като ви прочетох, че вие трябва да си извадите първите 7 години.
Заключвам темата.
premier7008, неприемливи са и поведението и изказът ти във форума за пореден път! Не се намираш на мегдана. И ако няма какво да отговориш на питащата, (вместо да предполагаш възрастта и), то не пиши. Забележките за правилата във форума ги правя аз. Не си спомням да съм те поканила за модератор. Хайде, не тук с подобни коментари за колежката ти - цитирам: "4 виШи, а неможе да пишИ" . Междудругото, правилното е "не може", а не "неможе".

А останалите - учудвам се, че пригласяте на това просташко поведение.
На 02.07 в МФ има среща, на която аз нямам възможност да присъствам, но колегите от АССП ще са там. На срещата ще се обсъжда новият ЗСч и темата за съставителите на финансовите отчети. Ще имам повече информация след срещата.
Не се прилага режима за доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

При положение, че по доставката има частично плащане в брой, то не се прилага режима за тази доставка.
От 1 януари лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще изпращат документите на хората електронно. Това предвижда наредба, одобрена от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Болничните ще се приемат в НОИ по електронен път, обясни управителят на института Бисер Петков.

Това би трябвало да ускори изплащането на парите на хората в болнични. В момента срокът за плащане е 15 дни след представяне на бланката в института. Реално е по-дълъг, защото преди това тя се дава на работодателя, който пък я представя в НОИ.

След това служител на осигурителния институт трябва да въведе данните на ръка, преди да бъде наредено плащане към болния човек. При електронния болничен тази процедура отпада, обясниха от НОИ, но не се нагърбиха с разчет за колко дни ще става обработката на електронните документи и изплащането на парите.

Електронните документи ще постъпват направо в осигурителния институт, без да отиват при работодателя. За фирмите е предвидено лекарите да попълват формуляр, подобен на извинителна бележка. При желание той ще може да бъде даван на хартия на болния, който да го предаде на работодателя, но щяло да има възможност документът да се прати по електронна поща и на личния състав на фирмата.

Наредбата трябва да бъде одобрена от Министерския съвет и да влезе в сила от 1 януари 2015 г. Лекарите, които нямат компютри или интернет в кабинетите си, ще получат 6 месеца отсрочка да си осигурят техника и връзка, предвижда одобреният от НОИ документ. През това време те ще издават хартиен документ за НОИ, но той няма да е вече ценна книга, какъвто е в момента.
Здравейте, получава се объркване с този номер, защото вероятно формата не е правилен. Дава "Invalid input". Затова и при нас не зарeжда име фирмата и се обърква надписа. Ще коригираме "верен", защото не е.

Може ли да сверите отново с контрагента си ДДС номера, за да проверим отново?
Колеги,
Имаме клиент, на който са му неоходими услуги и консултации в Русе. Като начало ще мести адреса на фирмата или ще прави клон в Русе. Кореспонденцията е на английски език.
Ако някой проявява интерес да се свърже с мен на katya@kik.bg.
Регламентирана безплатна реклама в сайта КиК Инфо се допуска чрез публикуването на рекламни материали в потребителския профил, както следва:

Поле Екранно име, прочетете и темата Как се променя екранното име?

Поле Снимка или лого, прочетете и темата Как се поставя профилно изображение или лого?

Поле Фирма

Поле Фирмен уеб сайт

Поле Представяне

Поле Подпис

Допуска се например безплатна реклама на счетоводна компания, чрез публикуването на лого в профилната снимка, уеб страница в полето и линк към сайта на фирмата. Те ще са видими при всяка публикация от този профил. Въпреки това, безсмислени и тенденциозни постове, само заради такава реклама ще бъдат изтривани.

Няколко примера за допустима безплатна реклама:
- на счетоводна кантора в този профил
- на адвокат в този профил
- на издателска фирма в този профил
- на бизнес консултант в този профил

Въпреки горното разрешение не се допускат публикации, текстове, линкове, изображения и материали с цел популяризиране на други форуми, сайтове, портали или блогове, които са със същата или подобна насоченост на сайта КиК Инфо.

Безплатна реклама на семинари и обучения може да се публикува в специалния раздел Семинари.

Безплатни обяви за работа може да се публикуват в специалния раздел Кариера.

Ако желаете друга реклама в сайта и форума на КиК Инфо, то се свържете с нас и вижте рекламните условия в раздел За реклама

По друг начин, различен от гореизброените, не се допускат рекламни публикации, текстове, линкове, изображения и други материали, които представляват явна, скрита, тенденциозна или нерегламентирана реклама на друг сайт, фирма, продукт или услуга.

При публикуване на информация в профила важат общите Правила за публикуване.

Цитат
Чл. 33. (1) от ЗЗП
Реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.


Публикация от раздел Правила и помощ при публикуване, където може да намерите и други често срещани въпроси за основните функции и възможности на платформата за публикуване.
Airini, засега няма много регистрирани по Касова отчетност и явно ние сме едни от първите. Но пък съм направила специален раздел по темата.
Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС: http://www.registryagency.bg/downloads/dec6al2.pdf

Още по темата: http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=10296
Съобщение
15 април, 2014, вторник

Във връзка с практическо приложение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн. ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.), Агенция по вписванията Ви уведомява:

Вписването на действителните собственици на дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим се изисква само в случаите, предвидени в разпоредбата на чл. 6, вр. с чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, а именно когато дружеството иска да извършва дейностите и сделките, които са забранени за извършване от дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и при условие че:

1. Акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. Дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. Дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. Дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Във всички останали случаи при вписване на обстоятелства относно дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, представянето на декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и заявяване за вписване на действителните собственици не е необходимо.

Източник: http://www.registryagency.bg/?p=4053

Съобщение
18 март, 2014, вторник

В брой 25 от 18.03.2014 г. на Държавен вестник е публикувана и влиза в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г.). Промяната е във връзка с практическо приложение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн. ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.).

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, обстоятелствата относно действителните собственици на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим следва да бъдат вписвани по партидата на българското дружество, с което дружеството, установено в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим, е в членствени правоотношения или по отношение на което същото е „свързано лице”, съгласно легалната дефиниция на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Вписването на идентифициращите данни на действителния собственик; идентифициращите данни за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и обстоятелствата по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС се извършва в поле № 17 „Специални условия”, регламентирано в чл. 67, ал. 2, т. 29 от действащата Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

Заявяването за вписване на обстоятелствата ще се извършва със заявление по образец по приложения „А”, съгласно чл. 6 от Наредбата. Необходимата за извършване на вписването нотариално заверена декларация и другите относими към вписването документи са посочени на съответното систематично място в съответните текстове на Наредбата, съобразено с конкретния вид дружество.

Източник: http://www.registryagency.bg/?p=4015
Съобщение   
10 март 2014

Във връзка с осигуряване на възможността за практическо изпълнение на разпоредбите на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици „ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС” и извършването на предвидените в същия вписвания в Търговския регистър, е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 година за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, публикуван на сайта на Министерство на правосъдието на адрес: https://mjs.bg/15/ .

В изпълнение на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от „ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС” е утвърден Образец на Декларация от Министъра на правосъдието тук: http://www.registryagency.bg/downloads/dec6al2.pdf

Източник: http://www.registryagency.bg/?p=3995
Дори и ако фактурата не е от свързано лице, то щом тя е с дата от преди датата ви на разрешение за прилагане на КО, то тази фактура ще се включва в дневника с код 01, а не код 11 и няма да се издава протокол. Правото на ДК е по общия ред.
Здравейте, няма новини все още. Ще ви дръжа в течение. Тепърва предстои развитие на въпроса. Новият ЗСч ще бъде приет в следващите 1-2 години. Надявам се властоимащите да прояват разум.
Здравейте, данните за брутна и нетна заплата от къде ги взехте? Ако имате възможност ги поверете в сайта на НОИ с ПИК, защото е възможно да не сте ги попълнила, така както са подадени при тях.

Информация за ПИК: http://www.nssi.bg/eservicesbg/reports/42-pik
Справка за социално осигуряване: https://socialsecurity.nssi.bg/
Какви са предимствата и недостатъците при ТД с отдалечен достъп?

Зависи от дейността. Предимствата са предимно за служителя.
И какъв е този договор в отдалечен достъп,че ми стана интересно?

Чл. 107з. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) (1) Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.