Справка за лицата с разрешение за прилагане на режима за Касова отчетност на ДДС може да се прави от тук:

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,8,rep.Vatquery.home

Системата дава възможност за търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.             
Защо не пробвате различни варианти с калкулатор Майчинство? Точно за този тип преценки и изчисления е много подходящ.
Попитах кое не става ясно, за да променя (ако се налага) текста във въпросния надпис. Не търсете друга причина и не ме предизвикайте с неуместни квалификации за тона ми.

Моля, ако публикувате теми, то да го правите в правилния раздел. Преместих тази тема в Раздел "ТРЗ и Осигуряване".

Съветвам Ви да прочете правилата на форума тук: http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3.0. Моля, спазвайте ги, за да ни вървят гладко дискусиите.
Това е написано над прозореца за писане:

Преди да публикувате, моля, имайте предвид, че в този форум не пишем на латиница и НЕ ПИШЕМ САМО С ГЛАВНИ БУКВИ. Това важи и за заглавията на темите. Уважавайте членовете, като спазвате това. За справка --> Правила на форума.

Коя част от написанато не стана ясна, че изписвате заглавието с ГЛАВНИ БУКВИ?
03.2014 след консултация със счетоводна къща по съмнение за грешка, която се оказа налице, ни изкараха четири листа задължения за осигуровки и лихви (парите отивали по единна сметки и погасявали глобата .. и т.н. сигурно всички знаете за какво е ставало въпрос, за разлика от мен- ние й плащаме двойно по-голяма такса отколкото в счетоводните къщи защото непознаването на счетоводните закони не ни оневинява за глобите). Сега тя ни казва „ старите задължения не са ми работа, аз съм направила коректно приключване на 2013, погаси си задълженията и ще ти заверя осигурителната книжка“.  Искаме да ги погасясим, но как?  вече не е глоба, а 4листа разни осигуровки по различни сметки?
 
Моля отговорете ми наистина ли е нормално счетоводителя да приключи годината със задължения към бюджета, за които дори не ни е уведомил и това си е наш проблем!

А каква е грешката, защото от написаното не става ясно?
 
Засякохме от къде е този бъг. В един частен случай са се припокрили датите, както предположих. Отстранихме го, ето линка с изчислението: http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=e0f427131a3f5a2264782360f995506010534422

Благодаря, че писахте.
Има някаква грешка. Вероятно нещо със смятаненто на конкретната дата. Ще я отстраним и ще пиша допълнително.
Е? Ние фактурираме онлайн, всъщност цялата СRM система ни е онлайн, та за едни платежни...
Моля, пишете с малки букви, ако обичате.
Така е. Каквито и сертификати, такси, изпити и лицензи да има, то винаги ще има хора, които могат да работят добре и такива, които не могат.

Например супер регулираната одиторска професия се срещат такива некомпетенти колеги, че направо е срамно. Ние сме приемали счетоводство от такива "експерт"-счетоводители. В един случай лично проверих дали името присъства в списъка на ИДЕС, защото не можех да повярвам. Присъства. И това съвсем не са единични случаи. Но иначе те са влезли с изпити в ИДЕС, в същото време посещават задължителни семинари по незнамсиколко часа всяка година и пак са зле.

Затова написах, че във всяка професия има редица такива случаи, дори и сред най-силно регулираните. Силните регулации не помагат на качеството.
Прегледах си дипломата. Това са само част от изпитите, които съм положила във висшето си образование "Счетоводство и контрол".

По счетоводство:
1.   Обща теория на счетоводството
2.   Счетоводство на стопанските предприятия
3.   Счетоводство на финансовите предприятия
4.   Управленско счетоводство
5.   Управленско счетоводство – втора част
6.   Корпоративно счетоводство
7.   Корпоративно счетоводство – втора част
8.   Счетоводство на застрахователни и осигурителни дружества
9.   Бюджетно счетоводство
10.   Одитинг
11.   Финансови отчети на предприятието

По право:
11.   Въведение в правото
12.   Търговско, финансово и отчетно право
13.   Търговско и финансово право – втора част
14.   Облигационно право
15.   Данъчно право
16.   Данъчен контрол
17.   Данъчен контрол на физически и юридически лица
18.   Данъчен контрол на физически и юридически лица
19.   Съдебно-счетоводни експертизи
20.   Спецсеминар - данъчен контрол


Както се вижда държала съм десетки изпити по счетоводство и право. Не разбирам какви 2-3 изпита по счетоводство и данъчно и осигурително право е необходимо отново да държа, за да мога да си упражнявам професията, както правя до сега? Абсолютно излишно е. Пълна загуба на време и пари.

Или целта е всеки едни от нас да плати някому стотици левове под формата на такси, лицензи и задъжителни семинари?

Допълвам се: Академичните среди (които подкрепят това предложение на ИДЕС за изпити) смятат, че те не подготвят бъдещите счетоводители достатъчно добре, че ще се налага отново да се проверяват знанията им чрез нови изпити?
Да, аз като ви казвам, че се лобира в тази посока, някои не повярваха. А "проблемите в професията" в главата на Бойко Костов и за които говори са, че вероятно той желае всяка фирма от малкия бинес да му плаща за подпис върху елементарния си отчет, нещо като одита. Одита, от който сигурно 80% от фирмите, които са задължени да извършват, нямат нужда.

Работя предимно с чужди клиенти, също така съм член и на международна счетоводна организация Integra International и не мога да се съглася с него, че понеже сме непредставени международно и това е голяма беда за счетоводителите в България. Ясно лъсват лобистките им интереси, маскирани зад "загриженост за счетоводната професия".
Нали? :) Пък ако сферата е ГФО и подаването му, то нямаме равни.
Чия е тази "сфера"?  На "хората които имат знания за това" и регистрират ЕООД-та с 2 лева капитал ли?
Очевидно е, че ние доста по-добре от тях можем да посъветваме клиентите по въпроса.

Написала съм какво се предлага. Четете. И не се предлага Регистър и регистрационен режим, а се предлага лицензионен режим с изпити. Това е.
Не се предлага нищо частно, нито публично-частно партньорство. Не пишете свободни съчинения по картинка.
Питам защото е важно. В работната група ще ги обсъждаме тези неща и виждам от сега нагласите на някои хора, че ако много сме опростели ГФО, то сме щели счетоводителите да останем без работа. За мен в годишното приключване самото съставяне на ГФО е едва 20% от работата.

Аз гледам чисто практически - бизнеса, потребителите и държавната администрация имат ли нужда от ферманите по оповестяването или не.
Искам да ви попитам реално за микро предприятията дългите фермани наречени Оповестявания четете ли ги?
 
Аз преглеждам оборот, печалба/загуба, разходи за м-ли и външни услуги, разходи за заплати и осигуровки (и средна численост на персонала, ако е оповестена), вземания, задължения, парични средства, капитал и още няколко основни цифри от ОПР и Баланс.

Всякакви цитирани основни принципи на счетоводстоводството и разни преписани от стандартите текстове ги пропускам. Моето разбира е, че информацията следва да бъде представена по кратко и ясно. 90% от текста в Оповестяването към ГФО на малките предприятия винаги ми е бил излишен. Затова няма смисъл да кипи безсмислен труд по съставянето подобни текстове. Кажете и вие ...
Да, няма. Извинявам се - колежката ме е подвела, че има такъв линк. Резултатите от проучването ще бъдат публикувани през първата половина на 2015 година.

За микропредприятията смятам за абсолютно ненужни съставянето на документи, като доклад за дейността и особено повествованията към ГФО тъй нареченото Оповестяване. Допускам 2-3 бележки към Баланса за средна численост на персонала например.

Във въпросника аз дадох предимство за най-опростените форми на ОПР и Баланс. И като потребител не съм посочвала, че ми трябват и една камара други документи.

В тази връзка от АССП сме предложили на МФ следните облекчения за малките и микро предприятията, които Директивата допуска:

За микропредприятията:
1.освобождаване от задължението за съставяне на бележки към финансовите отчети при условията на чл. 36, параграф 1, буква б) от Директивата.

2.освобождаване от задължението за изготвяне на доклад за дейността при условията на чл. 36, параграф 1, буква в) от Директивата.

3. освобождаване от задължението за публикуване на годишни финансови отчети при условията на чл. 36, параграф 1, буква г) от Директивата, тоест ако съответният годишен отчет е представен най-малко на един компетентен национален орган. Същият този орган, когато това не е Търговския регистър, е длъжен да представи тази информация на Търговския регистър.

За малките предприятия:
1. минимални изисквания към оповестяването към финансовите отчети, съгласно чл. 16, параграф 1  от Директивата.

Аз мисля, че можем да участваме в първия въпросник от името на всеки обслужван клиент, като съставител на отчета на неговото  малко, микро или средно предприятие.

А във втория въпросник можем да участваме от свое име като потребител на финансови отчети.