Изтрих един-два подигравателни поста. Моля, въздържайте се от неуместни включвания по темата, особено ако не търсите и предлагате работа.
Здравейте, калкулаторът работи за периоди от 2008 година насам.
Благодаря за аргументите. Оценявам ги, както и аргументите на всеки друг. Но повторените от Вас обидни квалификации, въпреки моята забележка, ме поставят в ситуация да Ви наложа бан за КиК Инфо.
rosi_rrr,
Моля, първо без обидни квалификации и второ пишете с аргументи. Такъв стил на писане не се толерира в този форум.
Финансовото министерство въвежда "касова отчетност" на косвения данък за малкия и среден бизнес.

Облекчаване на процедурите по внасяне на ДДС ще въведе правителството от началото на 2014 година. То ще позволи на компаните да внасят дължимия данък, едва, когато получат от доставчиците си плащане за продадената от тях стока, а не както е в момента задължението да възниква в момента, когато издадат фактура.

"Процедурата се нарича касова отчетност на ДДС и цели да облекчи режима за малките и средни предприятия и от нея ще могат да се възползват фирми, чийто оборот за последните 12 месеца е бил под 500 хил евро", уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

Тя допълни, че на критерия за годишен оборот се покрива от близо 200 хил. фирми с регистрация по ДДС, или почти 90% от всички регистрирани по ДДС компании. До момента подобен режим се прилага в 20 държави от Европейския съюз, като във всяка са предвидени различни условия, за покриване, преди да се възползват от касовата отчетност.

В България този режим беше поискан още в началото на миналата година от специализираните счетоводни асоциации.

Под ръководството на Симеон Дянков обаче Министерство на финансите отказа да го въведе. Мотгивът е, че при касовата отчетност фирмите могат да отложат плащанията помежду си и така да не внасят ДДС, въпреки, че стоката е стигнала до крайните потребители и те са платили дължимия за нея ДДС.

"При касовата отчетност на ДДС държавата отлага събирането на дължими задължения, като отказва и приспадането на данъчен кредит, докато фирмата не внесе дължимия от нея данък. За това на теория бюджетът не би трябвало да губи приходи. В действителност обаче продажбите винаги завършват с доставка до крайните потребители, които плащат целия ДДС. Ако фирмите по веригата на доставки се договорят, те ще могат да отложат внасянето на данъка, като по този начин ползват безлихвен кредит от държавата", обясни Владислав Горанов, който бе заместник-министър в екипа на Симеон Дянков. Той допълни, че идеята като цяло е добра, но поражда много въпроси за това как ще се администрира.

Мерки за контрол

Данъчни експерти също обърнаха внимание на това. Единият вариант ще е компаниите да издават фактури в моменат на продажбата, както и в момента, но да се въведе и друг документ, с който да се доказва отложеното плащане, а от там и внасянето на данъка в бюджета. Възможен е и обратният вариант, при който фирмите ще издават фактури, чак в момента на плащане, а междувременно ще осчетоводяват вземанията си на база на друг тип документи.

За да не се допускат злоупотреби от Министерство на финансите предвиждат няколко допълнителни ограничения за компаниите, които искат да прилагат режима на касова отчетност.  Така например от него ще могат да се ползват компаниите, само ако плащанията по продажбите им се осъществяват по банков път и по този начин паричните потоци са прозрачни. Други изисквания са компаниите да не са набелязани като рискови от НАП, да нямат изискуеми публични задължения и да не са им издавани ревизионни актове, констатиращи данъчни измами.

Касовата отчетност няма да може да се прилага, когато фирмата осъществява внос от Европейския съюз, или от трети страни, когато доставките са освободени  от ДДС, или се прилага режим на обратно начисляване (той засяга търговията със зърнени и технически култури – бел. авт.). Също така няма да се допуска и при сделки между трети лица и при продажби към лица, които не са регистрирани по ДДС.

Голяма промяна

Данъчният консултант Симеон Симеонов коментира, че за първи път от години вижда в Министерство на финансите да се подготвя данъчна политика, която цели да облекчи бизнеса и да реши конкретни проблеми. "До сега политиката беше насочена изяло за това държавата да предпази интереса си, без да се мисли как да подобри бизнес средата", каза той пред Капитал Daily.

Според него обаче всяка фирма ще трябва сама за себе си да прецени дали режимът на касова отчетност я устройва. "Ако той се приложи, така както се описва, клиентите на компании, които се ползват от касово обслужване, също няма да имат право на данъчен кредит, докато не се разплатят окончателно със своите доставчици. Това може да е приемливо за една фирма, но не за друга и всички ще трябва да преценят сами за себе си", коментира Симеон Симеонов.

Това тълкуване бе потвърдено от заместник-министър Людмила Петкова. За това и касовата отчетност ще е режим, по който фирмите ще могат доброволно да се регистрират, или да продължат да оперират при сегашния ДДС режим. "С въвеждането му от първи януари 2014 година всяка компания ще може да съгласува със своите клиенти как предпочита да води отчетността си", поясни Петкова.
В допълнение - прав сте, действително при изчисляване на стаж за пълни, т.е. цели, месеци от заетостта двата метода дават еднакъв трудов стаж. Проблемът се явява при месеци, в които не се е работило през целият месец, например по-късна дата след 1-во число за постъпване на работа или по-късна дата след 1-во чисто за прекратяване на трудовия договор. Но, така или иначе разясненията на страницата на калкулатора са неясни и двусмислени.
Благодаря за вашият отговор и информация по казуса.

Здравейте,

Залагате данните, като следвате указанията за крайната дата и избирате един от двата метода. Ние в КиК смятаме с първия метод. Има колеги, които смятат по втория метод (този, който почива на Наредбата).

Първи метод: Съгласно Кодекса на труда, при спазване на изискванията на чл. 352, съгласно който за трудов стаж се признава и времето през почивни и празнични дни. В изчисленията е заложен “метода на изваждането”, при който за един месец се приемат 30 дни. Това е възприетия метод в практиката на НОИ. При този метод при работа под 4 часа на ден за един календарен месец се взимат 21 работни дни и непълното работно време се приравнява към 8 часа.

Втори метод: На база на реално отработените месеци и дни по календар и съгласно чл. 9. (4) от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни, трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица. Към изчисления по този начин трудов стаж се прибавят и изработените през годината пълни месеци.


Кое не е ясно от разясненията?
ЗДДФЛ, чл. 50, алинея 3: (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.
Здравейте,

Ако питате за бланките УП 2 и УП 3 от сайта, то към момента има възможност да бъдат създавани само в PDF.
Елена, много кратък и категоричен отговор, който не е подплатен нормативно.

Ако исках да си пишем шикалки, щях да използвам Говорилнята.

Тук е място, където трябва да сме си полезни с ясни и точни въпроси и обосновани отговори, а не с такива от сорта на: може/неможе, опитай и ще видиш, една лелка от НАП/НОИ ми каза и т.н.


Здравейте admin1,
1.   Бих искала да напомня, че не сте нито администратор, нито модератор в този сайт и форум. И в този ред на мисли бих искала да помоля да не правите подобни забележки на другите участници тук.
2.   Ако считате, че даден отговор е “много кратък и категоричен отговор, който не е подплатен нормативно”, можете да попитате колегата за повече подробности.
3.   Ако считате, че даден отговор не е верен, може да го опровергаете аргументирано.
4.   Ако считате, че даден отговор не ви е полезен, то просто го подминете.
5.   Ако считане, че някой нарушава правилата на форума, можете да сигнализирате модератор.

Освен това съм променила екранното ви име, в съответствие с имейла ви, тъй като преценихме, че участието на admin в него обърква потребителите. Може да го промените на друго от вас избрано име от профила си. Повече за екранното име може да намерите в тази тема: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4810.0.html. Постарайте се да избягвате служебни имена като admin, moderator, administrator, kik info и други такива, които биха въвели в заблуда другите потребители.

Приятен ден!
Здравейте,

Копирайте тук статични линкове с конкретните изчисления от калкулаторите, за да видим какво и къде залагате като данни. Статичен линк има под всеки калкулатор, след като попълните данните и натиснете бутон Изчисли.

А най-добре намерете темата на съответния калкулатор от тук: http://www.kik-info.com/forum/index.php/board,12.0.html и пишете в нея, защото не се разира кой от калкулаторите за стаж визирате.
:) Красиво
Да, разбира се. Затова сме посочили, че целта на калкулаторът е да ориентира бъдещата майка. За всеки конкретен случай може да има различни специфики, които да променят цифрите.
Привет момичета, опитвам се да ви проследя разговора ... Къде е разминаването?
Ето линк:  http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=5066b60826e2f13a0ac807408f68ea057241592

Тоест при бруто 1541.95, калкулаторът правилно си изчислява нето 1208.74 нетно.
66DANI или KREM74,

Моля прочети правилата на форума, особено в частта:
7. Забранена е регистрацията и активното използване на повече от едно потребителско име от един и същи потребител.

В този форум всеки потребител спазва добрия тон и уважение към останалите членове, като пише разбираемо и по същество, избягвайки безсмислени и неуместни постове.
В този форум има правила. Моля, прочетете ги преди да продължите да пишете тук.
Не мисля, че сме си изгубили времето, освен това ние тези чистения на задължения сме ги правили периодично през годините от както въведоха ПП СУП на НАП. Разглеждаме я справката още. Според мен поне 2-3 месеца трябва да минат след 31.Март, за да се отчете работи ли добре.

Ето какво открихме, като закономерност в двете справки (Справка за Задължения и Справка за Плащания): При подадени декларации и платени данъци в Справка за Задълженията стоят някои задължения с бъдещ падеж, а в Справката за Плащанията стоят същите суми, като надплатени суми.

Пример:
Дружество регистрирано през 2012 година. Подадена Годишна Данъчна Декларация за 2012 година и деклариран корпоративен данък в размер на 9000 лева, който е платен на 24.01.2012.

В Справката за Задължения данъкът 9000 лева стои, като задължение с падеж 01.04.2013. В същото време в Справката за Плащания сумата на годишният корпоративен данък от 9000 лева стои, като надплатена сума. Поискано удостоверени по чл. 87 от ДОПК за фирмата – чисто, без задължения.

Явно идеята в ПП СУП на НАП е в последния срок да обвързват и плащанията и задълженията в двете справки. Това е направено така, защото, ако обвързват сумите на момента с плащането, то ако фирмата в следващ момент подаде например една ДДС декларация с данък, чийто падеж е по-ранен (например 14.03), то няма да може да се изпълни изискването на чл. 169 (4) ДОПК да се погасява задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано. И в момента, в който някой падеж излезе, системата хваща първата “надплатена” сума и с нея изцяло или частично, в зависимост от размера покрива първия излязъл срок за плащане.

Затова, ако искаме платените суми да се обвързват на 100% с декларираните, то е най-удачно хронологията на плащанията към НАП да следва хронологията на изтичащите падежи.
Има право на ДК за нает лек автомобил, както и за разходите свързани с него, ползван за управленска дейност, разбира се ако фирмата извършва облагаеми доставки.

Konstantin80 нещо не е разбрал добре на семинара на Калина Златанова, свързах се с нея и ето нейния коментар:
“Категорично смятам, че за нает автомобил имаме право на кредит стига да го ползваме за дейността, включително управленска. Нещо повече, тъй като промяната е по повод на наказателна процедура дори коментирам, че ще има фирми, които ще си сложат фактурите за наем за целия период 2007-2012 в дневниците за покупките през януари 2013 г. и ще се пробват да упражнят кредита.”
И с ПИК се вижда
Има я. Като се влезе през задължения или трудови договори нали излизат услуги като при ел.подпис. Там я има тази справка.
create, благодаря  :)
В основното меню Е-услуги с ПИК тук https://inetdec.nra.bg/pikservices.html я няма като линк. Но след като се влезе с ПИК в друга справка, то в меню Услуги се вижда и тази справка. Най-вероятно ще я включат и в първия списък. Допълвам първия си пост, за да го видят повече колеги.
Чудно. А тази фирма, на която си разгадала погасяванията, има ли плащания за данъци върху разходите през 2012, които все още не са декларирани в ГДД 2012?
Колеги, видяхте ли новата електронна справка на НАП за Плащания и Погасявания ? Активна е от петък (15.02).

Освен справка за Задължения, вече има и Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях. Виждаме я с електронен подпис. С ПИК не се вижда засега. (Допълнено: В основното меню Е-услуги с ПИК тук https://inetdec.nra.bg/pikservices.html я няма като линк. Но след като се влезе с ПИК в друга справка, то в меню Услуги се вижда и тази справка.)

Първите впечатления са, че обръзванията не съвпадат с нашите, имаме надплатени суми ... разглеждаме я все още фирма по фирма. Интересно, че новина за пускането на тази дългоочаквана справка липсва в Рубрика Актуално на страницата на НАП.

Хубава седмица!