Моля за мнение за тълкуването на изключването на декларираните доходи по чл.55 от Справката по чл.73.
Малко ми е хикс дали е правилно сумата без ДДС да се посочва за изплатения доход на лица, упражняващи своб. професия - нали сме изплатили реално и размера на ДДСто, нищо, че то не се явява част от облагаемия доход. Това всяка година го премислям ...
 :(
Другото, което недоумявам, е че в изключенията за доходи, които не се включват в справка чл.73 е упоменато  и декларираните в Декларация чл.55 - това ще рече ли, че като платец на доход от наем съм декларирала удържания данък в Декларация чл.55 и изплатените суми не влизат в обхвата на Справката по чл.73?
напълно излишни нови обърквации, но.... и това ще се изтрае ;D
Да си призная, не бях го видяла това указание. До сега винаги ли е било така? Виждам, че в предни години така е попълвана справката.
Трявба да впиша платени лихви по дългоср. банков кредит  - нанасям ги в клетка 5220 и ведтага цъфва предупреждение "сигурни ли сте, че имате платени лихви към нерезистентни банки". Къде трябва да ги впиша?
Здравейте! При мен ситуацията е идентична с вашата. Смятям, че е правилно, но ще се радвам да видя и др. отговор
Ако заплатите за м01 са изплатени на 28/02/2013 и тогава са внесени и осигуровките Д6 само с ДОД до кога би следвало да се подаде - до 25март или ?
за м.11 и 12. 2012 е удържан и невнесен към 09.01.2013 данък / данъка е върху доходи от наем/ от фирма. На 10ти е внесен и е подадена декларация по чл.55 ЗДДФЛ за сумата за 11 и 12месец. Сега имам писмо за коригиране на м.12 и отделна декларация за м.11.Нещо недоумявям?Ясно за четвъртото тримесечие, че не се внася, но е удържан и внесен данъка.
 :no:вече се обърках тотално - нали плащането е през м01?! или срокът беше до 25то число на месеца, следващ този за който се отнася плащането , а не спрямо датата на изплащане.
....и реално ако през м.02 се изплатят 2 суми за януари и февруари - сега вслючвам, д1 и д6 за януарските, а до 25 март февруарските, така ли?
Здравейте! Включвам се направо в тази тема, тъй като въпросът ми е отново за декларациите 1 и 6. По граждански договор е платено на 14,01,2013 сума за период м12.2012г. Осигуровките и дод е удържано и внесено още на 25,01,2012, д1 и 6 също са пуснати тогава, а реално срокът е бил 25 февруари или бъркам?