ок
заповедта трябва и тя да ми е със задна дата нали, примерно от 21,03
освобождавам работник 7 дена назад - това какво ще рече ? мога ли от 22,03,2016?
въпреки че няма да се изплаща обезщетение, пак се подава  :good:
нали първите 3 дни са за сметка на работодателя, затова питам
болничен с период 14,03-16,03,2016 /3 дни/ се подава в НОИ само за информация ли?
здр.колеги моля за малко помощ
запецнах при попълването на отчета за собствения капитал в статистиката.
Имам следните данни:
начални салда- записан к-л -           6
                              неразпределена печалба - 81
                              непокрита загуба  - (178)
                              текуща печалба - 31
                              Общо собствен капитал - (60)
Текуща печалба - 179
По сметка 122 в оборотката имам: дебит.оборот 112, кредитен оборот - 31, остатък - 0
как и по кои позиции трябва да нанеса тези данни
тотално се обърках :blink:

ако лицето си подава ГДД по ел.път с ел.подпис ще трябва да си я сканира ли и да я пусне катп прикачен документ?
мога ли да издам само една служебна бележка за изпл.суми през 3-то и 4-то тримесечие/наем на автомобил/ на лице за да си подаде ГДД по чл.50?
Или трябва 2 служебни бележки.
 :smile1:
исках да съм сигурна
значи всички Декл.1 и 6 са период 02 до 02,2016 нали така?
 :good: благодаря
подавам Декл.6 с код 8 за заплатите от м.01,изплатени м.02 - до 25,03,2016
като период за който се отнася декл.6 записвам от м.01 до м01,2016 ли?
аха
и тогава вече ще си направя превода :good:
През 2015г. не съм внасяла авансови вноски.До средата на декември излизах на загуба, да обаче към 31,12,2015 излязох на счетоводна/данъчна печалба и съответно дължим КД в размер на 906.61лв.
След като попълня ред 20.2 от Част V ми излезе естествено и сума, върху която се дължи лихва по чл.89 от ЗКПО - 679,96.
Кога трябва да се плати лихвата и как се изчислява?
Или трябва да чакам евентуална проверка?
в срок от 7 календарни или 7 работни дни трябва да се регистрира в БТ?
колеги
имам лице на срочен договор.Преди това е вземало обезщетение от НОИ в пълен размер,прекъсва получаването тъй като започва при нас.Сега го освобождавам-нали няма значение по кой член го освобождавам, за да продължи да си взема човека остатъка от НОИ?