е там вече не знам, нямам наблюдение
мисля че не, дори съм убедена
имах същия проблем преди време-фирма издала ф-ра  с номер 2 през 2012 на клиент, и през 2013 заппочнала пак с номерация от и издала пак с номер 2 ф-ра на същия този клиент/просто съвпадение/.
искам да попитам за да не сгреша:
работник назначен от 08,12,2015 напуска на 01,03,2016 /29,02-последен работен ден/.
това са  2м. 24дена, обаче ползвал неплатен отпуск 18 р.дена през януари и 16 р.д.през февруари , общо за 2016г. 34дена, т.е. 30 с право на трудов стаж и 4 без.
Как да запиша в ТК - да спадна от общи я стаж /2м 24дена/ тези 4 дена  без право на трудов стаж и да ги запиша на стр.24  , а отпред да запиша прослужено време от 08,12,2015-01,03,2016 - 2м.20дена
Правилно ли е така?
последно уточнение:
 ако сега го отпиша на приход  (401/709 и 709/123) и все пак реша в бъдеще да извърша плащане /частично или цялостно/, то това признат или  непризнат за данъчни цели разход ли е  (629/503) и с него ще трябва ли на увелича резултата си?
 :good:
мисля че това е окончателния отговор на казуса
благодарности
и аз така смятам и го разбирам
при последващо плащане /частично/ през 2016/  напр.да си намаля фин.резултат със погасената сума
както и при оконч.отписване на задължението също в намаление
 ако през 2015 увелича фин.резултат/т.9 в ГДД/,
то при частично  плащане в следващ момент ще имам само един паричен поток - 401/503 без да имам намаления или увеличения в ГДД.
Ако в един момент вече се установи че няма да има плащане, тогава вече ще имам сч.записвания: 401/709 и съответно ще посоча в намаление.
Така мисля аз,уповавайки се на чл.46,ал.3
"Когато ал.1 е приложена през предходна година,то тогава счет.фин резултат се намалява със сумата на погасеното задължение"
В случая аз не съм прилагала ал.1 в предходна година/преди 2015г./, затова смятам, че при частично плащане ще има само 401/гр.50 без да увеличавам или намалявам в ГДД.
Моля поправете ме ако греша :noexpression:
 и последен въпрос:
намалението по коя точка ще да е?
в т.10 и 11 се говори за чл.46,ал.3,т.1 и съответно т.2, а там става въпрос ако сме увеличавали фин.резултат през предходна година.В случая аз не съм, аз го правя при изтичане на 5-годишния давностен срок.
а ако сега го отпиша на приход и извърша плащане през следваща година, то това ще ми е непризнат за данъчни цели разход и с него ще трябва на увелича резултата си?
благодаря irena
значи правилно ли съм разбрала?
доколкото знам фирмата има някакви намерения да плаща,не знам дали цялата сума, но...... В ГДД трябва да увелича резултата /в т.9-Сума на задълженията-чл.46.ал.1/, без да правя никакви счетоводни записвания,така ли?
Ако през следващи  години се извърши плащане-401/гр.50 и съответно в намаление на ГДД.?
моля някой да се се включи по темата
а ако управителя просто не ги иска таз пари
мога ли да закрия с/ка 452 за сметка на 122?
колеги, през 2012г. са внасяни ав.вноски -7000лв.
Данъчния резултат е Пч, а дължимия данък е 2500лв. Остават ми едни 4500лв.
През 2013 и 2014г. фирмата е била на Пч, но не са приспаднати тези ав.вноски, а се е внасял ефективно целия КД по години.
Вече сме в приключване на 2015г.
Въпросът ми е изтекла ли е давността за приспадане и ако не е имам ли право сега да ги приспадна от Пч за 2015г?
това което разбрах е че трябва да имам задължително КЕП
но защо..............
 :good:
благодаря alfa
 нова фирма-ООД не регистрирано по ДДС и няма ел.подпис как подава статистически те отчети?
вкл.се тук само да попитам ДОД за РЗ за м.01 платени м.02 подавам Д6 и плащам до 25,03 нали така?