тъй като нямам платен абонамент, а за сега най-удачния вариант е пускането на такава заповед за неизползването на служ.имущество за лични нужди какво точно трябва да съдържа тя?
и на мен , както и Заповед за изв. на инвентаризация на МЗ с протокол към нея.
съгласна съм да е без право на ДДС, но пак ще си го заведа като ДМА или не?
собственика на фирма си купил таблет за 750лв. без ДДС, фактурата е издадена на фирмата. Предполагам ще го използва за лични нужди.
Трябва ли да го заведа като ДА и мога ли да ползвам ДДС по ф-та?
здр,
работник назначен на 12,04,2013 до 19,06,2013 - трудовия  стаж е 2м.7д.
и 21,02,2014-21,05,2014 - 3месеца
правилно ли го смятам?
да се включа и аз:
аванс за м.01. платен на 25,01,2016 , заплатите /остатъка/ на 10,02,2016. Нали не се по дава декл.1 и 6 за аванса?
Плащането на осигуровките и ДОД за м.01 го правя до 20,02,2016. Давам значи вече с код 5  и 8 м.01,16 и долу 29,02,2016. Правилно ли съм разбрала?
и аз да се включа и да попитам:
имаме автомобил на оперативен лизинг, който се използва за управлението/плащаме 10% данък/, ползвам ДДС-то. От сега нататък как стоят нещата? Много съм объркана.....
според мен сумата трябва да е 567,01 (Дан.ст-ст в началото -866,98-дан.амортизация до 09,10 - 299,97)
Права ли съм или греша?
продала съм тр.средство на 09,10,2015г.нямаше остатъчна балансова стойност, но има данъчна такава.С нея трябва да намаля фин.р-т знам.
Но като си пусна ДАПл от 01,01-09,10,2015 ми се получава една стойност , а като задам период 01,01-31,12,2015 друга.
ДАС е 4000лв. ;  10% изхабяване; НДА в нач.-3133,02
към 09,10 ми дава данъчна стойност - 533,68 с ГДА 333,30
към 31,10,  и съответно 31,12,2015 ми дава в ДАПл стойност в края  -0 и ГДА - 299,97.
С каква сума трябва да намаля фин.р-т в ГД?
Нещо съвсем се обърках
може ли лице да си взема неплатен отпуск ако е на срочен ТД по чл.68ал.1т.2?
искам да попитам
тъй като по голяма част от нашите работници са на срочни договори -чл.68 ал.1 т.2
по колко дена платен отпуск трябва да упомена, като не знам кога ще завършим обекта?
благодаря irena
и още един въпрос имам по повод приключването:
трябва ли /задължена ли съм/ да отпиша вземане от 2010г.?
здравейте колеги и спорна седмица,
искам да попитам, тъй като фирмата ни излиза на загуба тази година поради голям дял на пера като застраховки, наеми и др. такива мога ли тях директно да ги приключа с сметка 123/не са пряко свързани със дейността"строителство"/, т.е. да не ги разпределям през гр.70?
Защото ако ги вкл.и тях в разпределението всички обекти ще ми излязат на загуба, което ме притеснява.
 :good:
мн ти благодаря Елена и аз така мисля
двоумях се, тъй като има и други мнения във форума
имам назначени работници на срочни договори по чл.68т.2 до завършване на даден строителен обект.
Мога ли само с ДС между работник и работодател/без да се подава в уведомл.в НАП/ да прехвърля работника на друг обект, поради приключване на първият?
ок разбрах те delphine
знам че не е редно , но все пак исках да попитам
 :good: да видях, но вече бях отговорила
разбрах
а има ли вариант/става дума за фирмата на мъжа ми/ да се сключи ГД, но без възнаграждение съгл.чл.286 от ЗЗД или е рисковано?
Т.Е. не се подава декл.6 за ДОД-то , а само Декл.6 за осигуровките, като горе посочвам период - м.01 с код 4 и долу посочвам дата на изпл.-05,02,2016
здр. колеги използвам темата за моят въпрос, тъй като за първи път ще сключвам ГД:
Сключен ГД на 10,01,2016 до 31,01,2016 - сумата е 100лв. и ще се изплати м.02,2016  /Заверка на ГФО за 2015г./
Аз работя на ТД в друга фирма.Т.е дължа осигуровки и данък по ГД.
Гледам кога е плащането, а не кога е извършена услугата, т.е. фирмата възложител ще подаде Декл.1 и 6 до 25,03,2016, като в декл.6 пиша че се отнася за м.01 а долу на плащане си чеквам напр.05,02,2016.ДОД също ще подам до 25,03,2016.
правилно ли разсъждавам?