а щорите и дограмата като стока ли ги заприхождавам или материал:
302/401
601/302
611/601
703/611
ок благодаря
и последно по този въпрос: осигурявам го на 420 лв. и всеки месец пускам декл.обр.1 и това е
да обаче реално кой тогава монтира дограмата и щорите, ако не той?
Бихте ли ме консултирали:
имам фирма-ООД, чиято дейност е закупуване и монтаж на щори и дограма. Прихода е от извършена услуга нали?
И още един въпрос-във ООД-то няма назначени работници,само управителя,който в случая и монтира. Та как да го осигурявам лицето - като самоосигуряващ се с полагане  на личен труд или има друг вариант?
от 01,01,2015 получавам фактури от доставчик,които плащам на куриера,който ми носи стоката.Той ми издава една бележка че съм платила (на Еконт).Във фактурата на доставчика за вид плащане е написано пощенски паричен.Въпросът ми е тази бележка от куриера ролята на касов бон ли ми играе?
моля за съвет: в ОПР на статистиката където е раздела за Дивидентите клетка 51200 общата сума на разпределения дивидент ли се пише или същата минус платения данък дивидент
моля за съвет: в ОПР на статистиката където е раздела за Дивидентите клетка 51200 общата сума на разпределения дивидент ли се пише или същата минус платения данък дивидент
изплатените суми на ЧСИ и частни оценители с код 306 ли са ?
моля за съвет;строителна фирма сме.сключвам срочен трудов договор по чл.68.ал.1т.1 на 19,12,2014г. срок до 31,01,2015,Сключвам  ДС за срока до 28,02,2015.
Сега шефа иска да го удължим още -до 01,04,2015.
Редно ли е да сключа ново(второ) ДС?
ок благодаря
по повод изплатените доходи на ЧСИ в справката по чл.73 попълваме само в колона 9-размер на дохода
Моля да ме насочите:имам ЕТ-самоосигуряващо се лице-пенсионер,който осигурявам само здравно през 2014г,но внасям 40лв.ЗО на база дохода от 2012г.Мога ли в 2015г. да му внасям 33,60 или трябва на база дохода му от 2013г?
Моля да ме насочите:имам ЕТ-самоосигуряващо се лице-пенсионер,който осигурявам само здравно през 2014г,но внасям 40лв.ЗО на база дохода от 2012г.Мога ли в 2015г. да му внасям 33,60 или трябва на база дохода му от 2013г?
искам да попитам,може и глупаво да звучи но: за какъв период се отнасят тези 3000 лв. "укрити" вноски за ДОО и ЗО? месец или година?