Добро утро, моля някой да сподели ако има фирма която е в същото положение като нас.

Очаква се наново да се подадат формулярите, но ще са с друг формат.

Vika,
няма удълаване на програмата за нови фирми, поне за сега.


Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца следващ месеца, за който е отпусната.
/...из АСП/  :smile1:
Благодарности! :bow:
Винаги работя с този календар!
 :smile1:
Нищо няма да корегирате или представяте.
НОИ ще изплатят обезщетението до датата на смъртта.
Нямам възможност да погледна в закона. Бихте ли ми припомнили до кога е срока за третата вноска?
До края на годината.
Това ми отговориха на мен, по въпрос за не откриване резултата от приключилата оценка:

1. "ПРИЕМНА ЕФК, СЛАВЯНСКА 8".

2. "Допълнителните резултатите от оценяванетона проектните предложения по 22-ра оценителна сесия ще бъдат публикувани внай-кратки срокове, за което може да следите актуалната информация на нашиясайт: https://opic.bg/public/."

Ами, това е...заедно с краснописа им. :smile1:

Хм, това е според теб. Важен е КИД.
И не е 13, а 19 точка.
Аз лично бих сменил адреса чрез ТР при каквито и да е /определени причини/. Не само заради исканите документи от данъчните..
Става толкова бързо и лесно.
Възможно е да се заличи декларация по чл.55, чрез подаване на същата с нулеви стойности, в срока на подаване.

Междувременно съм и подала декларация за вярната фирма. Да!
Предполагах, че става бавно. Питах, защото моите до сега са валат. Но, както се казва - на който,  какъвто му е късмета. :smile1:
Някой или негови фирми да са получили плащания вече?
Благодаря!
 :smile1:
И да бъде нова, а не втора употреба.
Не намирам задължение за изплащане на обезщетение по чл.222, ал.1, както и другите две алинеи.
Нещо да пропускам? да не се изложим, че няма да изплатим облезщетение. :smile1:

Текста на ал.1 гласи така:
При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя.
Какъв е смисъла, това да влиза в сила от 14.05. тогава? Все пак този отпуск е и като мярка във връзка с извънредното положение. Преди това защо да толерират тези които са ползвали дълъг неплатен отпуск?!
Смисълът е, че не всички фирми могат да стартират дейноста си от 13-ти май. Недостиг на средства за закупуване на суровини, материали, стоки; - липса на пазари и купувачи.
Затова някои работници все още ще са в принудителен отпуск, оформен като НПО - 60 дни за 2020г..
 tanqbgr,
Авансът е облагаем оборот по ЗДДС, но в Приложение 2 на оперативната програма "И и К" искат да бъде посочена стойността на оборота (нетните приходи от продажби) за месец април 2020 г. (в лева).
Така, както се изискват за 2019г. да бъдат посочени приходите от продажби:
- в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“) или,
- Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“).
Иначе, няма да има съпоставимост на данните.