Etsy не изискват регистрация по ДДС.

Etsy не изискват , но НАП изисква.
6.Нужно ли е за знам още нещо (за което не се сещам да питам)?

Да . Вземането на решение за такова начинание изисква не отговори, а разговори. Обърнете се към счетоводител , с когото да обсъдите детайлно интересуващите Ви въпроси.
...да не съм пропуснала нещо.

Нищо не сте пропуснала - предполагам, че всичко тепърва предстои.  :smile1:
Кога по това така ранно време на годината сме знаели подобни неща ? Обикновено ги научаваме между Коледа и Нова година .
Разгледайте темата, към която Ви пратих линк. Обърнете внимание на отговор 6 на  ivarbanov . Преценете как са съставени Вашите документи и имате ли основание да ги осчетоводявате във фирмата. Не Ви е необходим протокол за това . И не обвързвайте размера на капитала с отчитане на тези разходи / ако имате основание за това / .
Ами ако бяха внесени едни 500 лв. по набирателната сметка и от там да бяха извършвани плащанията, може би нямаше да е проблем.


Това не е възможно.
http://leadconsult-bg.com/kakvo-predstavliava-nabiratelna-smetk-1193.html
Тези разходи са направени от физическите лица, а искате да ги отчетат чрез фирмата ?
И какво общо има капитала при още нерегистрирана фирма ?
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3150.0
И наемът на чужд имот ще е Ваш доход? Дали правото Ви да отдавате имота прави и дохода Ваш? Добре е и с юрист да се посъветвате . И всъщност не е толкова сложно да си направите един договор със собственика и да се подават съответните декларации. Сега това става лесно и удобно и с ПИК. Сякаш не си струва това усложняване.
Как ще отдадете под наем на фирмата нещо, което не е Ваша собственост ?
ЗКПО
чл.16
2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:

2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;

Аз подкрепям мнението на tihomir.petrov в случая на взаимната изгода :
На мен ми звучи, като бартер.
И двамата трябва да имате приходи.

Законосъобразното положение е недвусмислено. Всеки може да рискува и да не прави нищо, но добре е това да е едно информирано решение.


ЗДДС
чл.96
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.

Не следва да се регистрирате по ЗДДС , ако отговаряте на горното условие.
Ако нямате други наети, на които да подавате Д6 за ДДФЛ само за този СОЛ с ТЕЛК не следва да подавате Д6 доколкото няма какво да декларирате  за това лице.
Да, правилно !
При осъществяване на ВОП / без значение колко ВОП-а/ не възникват разчети с ДДС, не се пораждат вземания или задължения по отношение на ДДС. Последващата продажба дори на част от стоката вече се осъществява при условията на ЗДДС като облагаема сделка и в тази връзка  се дължи ДДС при продажбата.
От питането Ви разбирам следното :
1. Вашата фирма осъществява ВОП / двете страни са регистрирани по ЗДДС и двете страни са в ЕС /.
2. Самоначислявате си с Протокол чл.117 ДДС и този протокол участва и в двата дневника по ЗДДС - т.е. не оказва в крайна сметка влияние върху размера на ДДС за периода
3. Продавате тази стока на вътрешен пазар - сделката е облагаема и дължите ДДС при осъществяване на продажбата.
Ако продажбата на стоките, за които става дума не е освободена доставка  съгласно ЗДДС или не е продадена като ВОД в страна от ЕС имате ДДС за внасяне.

Резултат ДДС за внасяне за месец 07 - 20833.33
счетоводно самоначисленото  ДДС на разходите не влиза към определянето на данъчния резултат по ДДС за месеца?

Това самоначислено ДДС / с Протокол по чл.117 / се отразява и в дневник продажби и в дневник покупки и не води до резултат по отношение на ДДС / разбира се има и специфични случаи / .
Какво им фактурирате освен Вашата комисионна ?
Собственик на търг.обект регистриран по ДДС ,пропуска на 31.07. да приключи на касовия апарат месечния отчет
И правилно .

По принцип месечен отчет не се вади на 31 число. Срокът за това е до 7 число на следващия месец. Сумата в този отчет е за съответния предходен месец и датата е 31.07.2019 / в случая /, но не на месечния отчет, а на отчета за продажби.
Има промяна в срока за корекция по електронен път - мисля, че сте още в срок до 25.08.2019. Ако е минал по принцип следва да отидете на място в НАП - така или иначе ще трябва да подадете корекцията по единия или другия начин.