Във въпроса се казва, че автомобила е използван за основната дейност...няма нищо общо с изключенията...

Какво общо има дейността в случая след като си е пояснено, че е използван за основната дейност ? Цитирам този член , защото той изброява случаите, когато нямаме право на ДК, а експлоатацията на товарен автомобил не е сред тях.......

" 5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;"

Смятам, че в случая няма проблем да се ползва ДК за този товарен автомобил . След като автомобилът не отговаря на определението за лек не влиза в кръга на ограниченията за ползване на данъчен кредит.
Скрит текст :
Това в общи линии са изключенията за ползване на данъчен кредит и разходите за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на товарен автомобил не са сред тях.  :smile1:
Намерих нещо интересно, все не ми се вярва доброволно да си купуват КА......http://trekto.info/%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
Не знам кое последно е актуално, но може би двоумението ми идва от факта, че познавам лица-свободни професии - точно фризьори , които работатят с касов апарат - едва ли доброволно са го взели........
Да, Премиер, исках да подчертая, че получаването и начисляването са две независими събития , но меродавна трябва да е датата на начислението..........
Аз смятам, че да - важна е датата на начислението. Ако не се плати примерно изобщо раотникът какво да прави ? въпросът е риторичен
Ааааааа, сега няма пак да бъркам в чекмеджето да ги гледам - ако са стока ще си дойдат.........справките де........ :laugh:
Марпан, моля те виж и нашите да не са при тебе.......... :laugh:
"........бръкнете в чекмеджето, извадете ел. подпис, сложете го където трябва и проверете!"

svetlakercheva , бръкнах в чекмеджето , както помоли / абе откъде знаеш къде ми е ел.подпис ?  :hmmm: / и проверих - НЯМА справки, дишай спокойно .......... :laugh:
Необходимо е - именно чрез КА ще отчита приходите си в брой .  :smile1:

Прочетете Становището на НАП от 02.01.2014 г. и от примерите в него ще разберете как да  направите обр.6.Ако не ви се чете Становището на НАП то вижте в тази тема.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9139.0.html


все си е добре обаче да хвърлите поглед на това Становище....  :smile1:
Не сте сгрешила - правилно сте попълнили сумата без да приспадате НПР.
Ето в този текст от ЗДДС е отговорът на въпроса Ви.

Скрит текст :

Прочетете го, защото не съобщавате подробности, а примерно може да отговаряте на условията за искане на данъчен кредит в 30 дневен срок. Ако ли не - изчаквате си периода на процедурата.
Честно казано ЗДДС в случая е много полезно четиво.  :smile1:
Успех !
Вероятно е заем с уговорена лихва . Ако бащата ще се откаже от връщане на заема това си е дарение . А отказва ли се от лихвата по заема ? Има доста неща да се обмислят в тази ситуация още повече, че става дума и за свързани лица .Всъщност опрощаването на заем си е дарение и да, има разлика между опрощаване и безвъзмездно предоставяне на заем.Ако опрости заема трябва да се види и какви задължения поражда това по ЗМДТ.
И неслучайно постнах текста за отклонение от данъчното облагане - да не забравяме за принципа на предпазливостта от ЗСч.  :smile1:
ЗКПО
............
Чл. 16.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
1. значителното превишение на количествата на влаганите материали и суровини за производство и други производствени разходи над обичайните за извършваната от лицето дейност, когато превишението не се дължи на обективни причини;
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
delphine, има съществена разлика в понятията в двете бележки.
В чл.29 ЗДДФЛ изрично се разграничават облагаемия и придобития доход.
Скрит текст :

Толкова ли беше трудно в новите бланки да напишат придобит доход?
 

Аз не коментирам понятията придобит и облагаем доход , а "приложението" на същите в служебните бележки.
Иначе извън темата - в служебните бележки за трудови доходи е посочен придобития доход, от който изчисляваме облагаемия след като се извадят съответните елементи . По същата логика да извадим от доходите и осигуровките от СИС-а , а не само НПР за да получим точно облагаемия.......

Много тълкувахме, но май ще ни "укажат" пак какво да разбираме....... :laugh:
Много благодаря за споделения опит !  :give_rose: Това още повече ме убеждава, че посоката на разсъждения до момента по този въпрос беше според мене погрешна . Ще изчакам още, но ми се струва, че ще има " завой " ...  :smile1:
Все повече се замислям дали придобитият доход не е облагаем..........за целите на тези служебни бележки и декларации.Ще поизчакам още с решението си по въпроса .

/ правя аналогия със служебната бележка за трудови доходи, в която придобит и облагаем не ги разграничаваме като тези в темата /
Да така е, за лицето не е проблем изобщо...ще си му възстановят данъка, за фирмата е евентуален проблем(при проверка).


Бихте ли се обосновали в какво се изразява проблемът за фирмата ?
Ние като счетоводители сме длъжни да си вършим работата, а това дали се заяждат или не не е основание да не упражним правото си.  :smile1: