Процедурата е по чл.126 от ЗДДС.Действително се уведомява НАП - това е законовият начин. Практиката обаче не винаги съвпада с него..........  :smile1:
".....Аз си мисля, че не е задължително да му формирам незавършено......"

Независимо от всичко обаче то си е налично - това незавършено производство и е формирано от набраните за бъдещата продукция разходи..........
Много зависи с какво точно се занимава този ЗП.........
Не съм много веща в осигуряването на земеделски производител, но има някои мерки, по които ЗП е задължен да се осигурява на не повече от 4 часа. Имам такива назначени лица на трудов договор и те са на 4 часа точно по тази причина. Прилагам тука и един коментар от М-во на земеделието по въпроса.

http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/kazusi/2010/04/26/891646_otgovor_na_kazus_dopustimo_li_e_da_se_osiguriavam_na/
С начислените лихви по кредит между юридически лица не се преобразува финансовия резултат , независимо дали са платени или не освен, ако не се налага да правите регулиране на слабата капитализация .

ЗКПО
Регулиране на слабата капитализация
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Не се признават за данъчни цели в годината на отчитането им разходите за лихви в размер, определен за текущата година по следната формула.............
Ако собственикът на ЕООД полага личен труд в ЕООД, различен от управленски трябва да се осигурява и като СОЛ. Ако се осигурява обаче като СОЛ то в това си качество би могъл да полага личен труд и да извършва и управленска дейност.
Дали може да се осигурява на 4 часа и да управлява 4 часа ? А през останалото време кой ще управлява ?
Само това не ми харесва - сключва ДУК по време на болничен и още първият ден е в неплатен отпуск..............защо тогава го е сключил ?
ДУК не е по Кодекса на труда, но все пак зависи какво сте договорили .......Още се сключва ДУК и почва с неплатен ? И защо въобще иска да е с ДУК, като може да управлява и в качеството си на  СОЛ ?
КСО
чл.40
......
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност...

Това са случаите, когато биха се платили дни след прекратяване на осигуряването.........ср ед тях не фигурира самоосигуряване.
Скрит текст :


Това може би ще е от полза по въпроса.
Ако не беше прекъсвал самоосигуряването, нямаше и да го има този казус.........
В интерес на истината то самото сключване на договор по време на болничен с лицето не е твърде коректно.......Все пак по-добре това да им е аргумента, отколкото, както беше варианта, че нямало кой да управлява.
Тука явно акцентът , който поставят от НОИ е на това, че по време на болничен няма кой да управлява дружеството. Иначе аз не виждам причина да променяте нищо - прекратено е самоосигуряването, сключен е ДУ - лицето е осигурено за всички осигурителни случаи и си има права. То все едно, ако имаме една майка - СОЛ в ООД / ЕООД да не и платят болничните до 135 ден, защото няма кой да управлява дружеството . Аз смятам, че всичко си е както трябва и не би трябвало да откажат на лицето изплащане на болничните - по-скоро виждам налице една " титанична " битка на лицето да отстоява правата си.
На практика след като изобщо не е работил нито ден каква служебна бележка иска , за какво ?
Ще осчетоводите единствено данъка от 70 лв., той е реалният Ви дължим данък. Не съществува този от 40 лв. - не се изчислява данък на счетоводна, а на данъчна печалба.

123 / 459 - 70 лв.
Отидете на място да си изясните за какво точно става дума - много е вероятно и да нямате реални задължения и да си подадете молба за сторниране на лихвите , но така с предположения няма да си отговорите.
Това с входящия номер от НСИ го поясних, защото НСИ издават такъв на тези, на които им трябва.  :wave:
Може и по пощата - в този случай няма как да получите входящ номер.
Здравно-осигурителните Ви права няма да бъдат прекъснати и не е необходимо да предприемате нищо.
Ако фирмата е ООД / ЕООД :
- ГФО в ТР
- декларация за неактивност в НСИ
- декл. чл.92 обр.1010 А в НАП

Ако фирмата е ЕТ
-декларация за неактивност в НСИ