Здравейте! Получихме запорно съобщение от ЧСИ. Налага запор върху трудовото възнаграждение за издръжка на наш служител. В същото време получихме и втори запор, но за задължение към банка. Междувременно служителят си погаси задълженията за издръжка до този момент, като се е разбрал със съдия изпълнителя, че ще си ги внася занапред с пощенски запис /очакваме писмо за вдигане на този запор/. В този случай каква сума трябва да му удържам за запора към банката? Получава чисто около 450 лв. Според мен трябва да е 1/4 от тези 450 лв. Така ли е? Сумата за издръжката си е вече негово задължение.

Вземете някакъв официален документ, че това е така и нямате задължение за удръжка по запор за издръжка. С един такъв случай обиколих двама ЧСИ, за да си изясня случая и не се оказа такъв, какъвто ми го беше обяснило лицето.
Да и само да не го направиш  :laugh:
" Таблица 4 – Търговия на дребно в обекти с нетна търговска площ до 100 кв.м"

Търговията на дребно е на патент, когато обектът е до 100 кв.м. . Интересно как биха подходили при база постоянен адрес на лицето........
имам в едно ДЗЗД -няколко съдружника-всички са СОЛ. През някои месеци-някои от тях са полагали личен труд-за 420 лв-на месец. Л.труд е начислен, но не е изплатен. Признава ли се за разход и подава ли се декл 50?

Счетоводен разход - да, данъчно признат - не. Декларация по чл.50 се подава за получени доходи , каквито в случая няма.
Внесете със следващите осигуровки по-малко с надвнесената сума и вижте " поведението " на системата ........така или иначе всичко отива в 111111.
Не, достатъчно е да препродадете стоките по пазарни цени.
Сделката е между свързани лица и цените, по които ще продавате стоките трябва да са пазарни.
По-точно във Вашия случай е важна ето тази част от указанието за попълване на таблица 2 :

"7. В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в колона 3 и колони от 5.1 до 5.6. осигурителният доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава максималния месечен осигурителен доход за съответния месец /показан в колона 8/. "

И да - права сте , че в тази сума е включена и вписаната в колона 3 пенсия и Ви е нужна осигуровка на разликата от 2200 и пенсията.
Или подаваш коригираща с разликата или оставяш лицето да си го внесе. Вчера имаше една тема тука за глобен поради по-късно внасяне на данъка - не мога сега да я намеря.Иначе правилното е - коригираща декларация по чл.55 и довнасяне на ДДФЛ.
Няма да подаваш в този случай декларация по чл.55, защото данъкът ти е вече платен преди 31.12.2012. Ако не беше и предстоеше да го плащаш 2013 то това плащане трябваше да обвържеш с подаването на декларацията по чл.55.
Осигурявате си лицето на максимума - при попълването на таблица 1 и 2 размерът на пенсията не оказва влияние на сумите за довнасяне. Разгледайте табличката и вижте чисто математически къде отива сумата за пенсия.
Като гледам как като отиде някой да подаде декларация чл.55 извън срока и го глобяват на място не знам дали не е по-добре лицето да си внесе този данък с ГДД.
А кога точно сте платили данъка за този наем - 12.2012 или сега през 01.2013 ?


Питането ми е към Валерия61.
Подавате обр.6 с код 3 и ДДФЛ за изплатените заплати. Код 9 е за ДДФЛ за довнасяне при годишното му преизчисляване.
Печалбата на фирмата не е осигурителен доход на лицето и не виждам причина да има да внася нещо допълнително.
Е, защо с нули - така или иначе е подал тази декларация по чл.50 само заради Таблица 1 и 2 - така раз бирам - попълнете я правилно и да си остане.
Може да подадете коригираща в сроковете за подаване на декларацията по чл.50 ЗДДФЛ - 30.04.2012.
Не , ако няма доходи или обстоятелства, подлежащи на деклариране по чл.50 ЗДДФЛ.
Не подавате справка - там не се декларират доходи от трудови правоотношения.
Лоренца, не знам как става с изяждането на данък, но могат да си го поискат да им бъде възстановен.