А защо да не го включи в длъжностната характеристика, като допълнителна точка от задълженията, които ще изпълнява. Нали ще е при необходимост? Или със заповед като възлагане на допълнителни отговорности на лицето при необходимост... :hmmm:
Да, звучи много гадно, но служителката не си изпълнява както трябва задълженията, разсеяна е, закъснява, каза че след майчинството може би няма да се върне на това работно място, а през цялото майчинство работодателя трябва да и дава по 60лв ваучери за храна и застраховка живот и като свърши майчинството да изплати 40 дни отпуск.
Еееее, много ще обеднее тоя шеф.
А да не говорим, че жената е работила 2 години и тогава си е изпълнявала работата както трябва... нали така... ?
Говорим за след тези 30 дни, които се признават за трудов и осигурителен стаж.
След като е в неплатен отпуск мисля, че можа да го назначите за този период на пълно работно време.
Здравейте,

При нас работи служител на втори трудов договор по чл. 111 от КТ на 4-ч. работен ден. В основната си месторабота също е на 4-часов раб. ден и там получава  процент за прослужено време.
1. Трябва ли да плащаме за прослужено време и при нас?
2. Зачита ли се за трудов стаж (макар и без изплащане на % прослужено време) работата при нас?
С уважение!

Колега Меги, въпроса беше зачита ли се трудов стаж по втория ТД... Всички би трябвало да сме наясно кое е трудов и кое осигурителен стаж.
Трудовият стаж при 4-часов работен ден се признава като при пълен палботен ден т.к. представлява половината от работното време. При това положение вторият трудов договор неможе да донесе допълнителен трудов стаж т.к. той за съответният календарен период вече е признат в пълен обем по първият ТД. Осигурителният стаж по двата договора се изчислява по отделно и се допълва за да стане общ. В този смисъл от всеки работодател се взема УП-3, който е документ за осигурителен, а не за трудов стаж.

Точно това имах предвид, може би не се изразявам правилно.
Колега Меги, точно УП3 е за осигурителен стаж и се издава от фирмата по допълнителен ТД.
Не става въпрос за това, че осигурителният стаж няма да е равен на трудовия. Става въпрос, че и от двете фирми ще има трудов стаж. За един месец ще има по 15 дни трудов стаж по 8 ч, но и от двете фирми. Ще го осигуряват и на двете места  и ще има внесени осигуровки и от двете места. Това са различни фирми, различни работодатели. Не може да твърдите, че няма основание за трудов стаж от допълнителния трудов договор. След като и на двете места е по 4 ч, трудовия стаж и от двете места ще е един и същ.
1.Да има право на ДТВ за ТСПО до допълване до пълно работно време
2. Няма основание
Тс няма да има, но осигурителен ще има.

Не може да работи по трудов договор и да не се зачита за трудов стаж. Било на основен или допълнителен ТД.
В единия случай /по основния ТД/, стажа се нанася в трудовата книжка, а при допълнителният ТД се издава УП3, при напускане на работника/служителя.
В трудовата книжка се пише трудов стаж не осигурителен. Ако лицето работи на по малко от законно установеното време се вписва като забележка, че трудовият и осигурителният стаж не са равни и се издава УП-3 за осигурителният стаж, а УП-2 се прави по месечно.

 В хипотезата за работно време с продължителност 4 часа зачетеният трудов стаж не е равен на осигурителния стаж, поради което работодателят не следва да прави вписването, съобразно чл. 40, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, а да издаде образец УП-3 за осигурителен стаж. КС
Точно така. Дава се още една надница, на лицето което по график е на работа на този ден.
191
СИРВ » Re: нощен труд
25.02.2014, 16:38
 За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч и 06,00 ч на работниците (служителите) се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.
Ако можеш да прекратиш счит. от 05.02.
новият ТД с дата 04.02., встъпване в длъжност 05.02.
тогава няма да има прекъсване


Това според мен е най-добре. Чиста сметка и спокойствие... :good:
Осигуровки се начисляват винаги върху по-голямата сума. В случая след като брутното възнаграждение става по-голямо от МОД, осигуровки се внасят на база БТВ.
Много ще се радвам, при проверка от ИТ да не ти създадат проблем, но аз лично бих си оправила коректно нещата. Прекратявам стария и сключвам нов - това е. За да си спокоен направи си една справка с НАП или дежурен инспектор от ИТ и тогава предприемай каквото и да било.
Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.
Смятам, че трябва да оформиш заповед за прекратяване, да си подадеш уведомление с тип на документа 3-ка /прекратяване/ и да сключиш нов договор с новата длъжност с тип 1-ца /назначаване/ и основание 01 от същата дата за да няма прекъсване.
За по-сигурно звънни в НАП.
Защо смятам, че трябва да прекратиш: защото ако няма заповед за прекратяване договора автоматично става в договор за неопределено време. И от там не се знае какво си искал да направиш и колко договора ще има лицето.
Лично аз прекратявам срочния договор и сключвам нов, с новата длъжност.
От 2013 г. не е необходимо издаване на УП3. Пенсионера отива в пенсионен отдел, попълва си декларации по образец /като посочва периода в който е работил/ и по ЕГН му се преизчислява пенсията.
Аз имам доста работещи пенсионери и поне от този ангажимент се освободих.
Да след като има прекъсване.
Иначе първия щеше да е до неделя и след това от понеделник втория.