Въпросът е само какъв период да запиша, не какво и колко да плащам...
Здравейте,

дължа обезщетение по чл. 222 на трима работника, двама от тях са били на работа до 15.10., третият до 14.10. В декларацията по чл. 7 какъв период трябва да напиша - за целият месец 10 или само този период, за който реално е обезщетението? Съответно и в платежните за осигуровките, същият въпрос - какъв период трябва да напиша?

Благодаря ви и хубав ден!
Ами нали отзад в книжката има изплатени обезщетения по КТ, по член и за период...
По основния договор са тези 35 дни, тях трябва да ги запиша в книжката, но за какъв период?
А искате да кажете, че когато е бил отпуск в едната фирма е трябвало да бъде и във другата ли?
Аз пак ще попитам - в другата фирма има 35 дни неизползвани, като тази година е ползвал 15 дни, плащам си ги и тях по чл. 224? И в трудовата книжка където записвам това обезщетение, какъв период трябва да запиша?
И няма проблем голямото число 76?
В другата фирма има 35 дни неизползвани, като тази година е ползвал 15 дни, плащам си ги и тях по чл. 224?
Значи за лице, което е работило на 4 часа от 2008 г. досега трябва месец по месец, всеки на отделен ред да записвам?! 4 години месец по месец?
Точно така, ralil, така ги сметнах - 76 дни, и трябва да му ги изплатя без значение, че е втори ТД и на 4 часа?
Питам по сто пъти, но нещо все ме тревожи....
Мисля, че разбрах :), но все пак ще попитам отново - след като към днешна дата лицето има 37 дни неизползван отпуск имам право да го платя /длъжна съм/?
O, чудесно, значи след като в едната фирма лицето има неизползвани 37 дни платен отпуск, мога да си му ги платя съвсем спокойно.... значи само за държавните служители се отнасяла тази давност....
Благодаря за отговора, но имам още един въпрос - имам ли право да изплатя толкова отпуск от толкова време назад - 2008 г?
Здравейте,
трябва да освободя служител, който е работил на 4-часов работен ден от 24.10.2008 г., и до днес не е използвал нито ден платен отпуск. Какво трябва да му се изплати?
А осигурителният стаж 6 месеца ли е ако е работил от 01.01. до 31.12 например, т.е. половината време?
И още един въпрос - лицето от назначаването си, 24.10.2008 г., не е ползвало платен отпуск, какво обезщетение се дължи за неползваната отпуска?
Благодаря за бързите отговори!
А в УП3, след като договорът е бил на 4 часа, какво се записва? В този случай трудовият стаж не е равен на осигурителния - такъв ли е записът?
Здравейте,

бихте ли помогнали с приключването на трудова книжка на лице, което е работило на два трудови договора, единият на 8 часа, вторият съответно на 4 часа?
Не, не преминаваме, така си го назначаваме човека. Благодаря!
Здравейте,

как стои въпросът с трудовите договори на 4 часа - може ли този договор да е основен и да не е ограничен във времето, да няма срок за сключването му? Има ли значение и дали лицето е пенсионер?