Извинявайте, че ще потретя сигурно въпроса, но:

- когато подавам с ел. подпис данъка за заплати и обезщетения за м. 11 и м. 12, начислени и изплатени през м. 01/2014, какъв период избирам в страницата на НАП?

Благодаря предварително!
Дали ще напиша молба за освобождаване или за регистрация ми е все едно. По-добре да имам регистрация, че не се знае на кого кога какво ще му хрумне :)

Точно така!
Много благодаря!
Здравейте,

има ли определен брой назначени хора, под който не е задължително да се прави регистрация в Комисията за защита на личните данни или не съществува такова нещо?
Ако новата фирма е приемник на старата и поема за всички пасиви и активи най-добре е персоналът да се прехвърли по чл. 123 от КТ т.к. при освобождаване и ново назначение ще получите определени облаги /да се освободите от "лошите си" ТД като не назначите нежелани хора в новата фирма на пример/, но пък ще се задължите с еднократно плащане на обезщетения за неползвани отпуски. Вие преценете баланса между двете решения.

Не е приемник, не може по чл. 123. И като стана дума за "лошите" договори, точно един такъв имаме - работник с ТЕЛК, който мислех в новата фирма да сложа на изпитателен срок. Да, но ако той изобщо не пожелае да напусне старата?!?!?! Иначе за обезщетенията няма проблем да платим каквото е нужно...
Ако не е по условията на чл.123 КТ, освобождаване от едната фирма и назначаване в другата

А медицински ще трябват ли?
Здравейте, имам следния въпрос:

Всички служители от сега действащата фирма трябва да преминат в нова фирма. Реално ще изпълняват същите задължения, на същите работни места, но във фирма с ново име и булстат. Документално това как трябва да бъде уредено - трябва ли да има прекратяване на стария договор и назначаване в новата фирма, съответно с всички придружаващи документи /медицинско и т.н./ или с допълнително споразумение /което не ми е ясно/?
Ще подадате Д6 с данъка след 01.02.2014.
В т.9 - м.01.2014., код 8, в.18. - 31.01.2014
и ще Ви приеме Д6 :)

Няма значение, че става въпрос за м.11/2013 г.?
за осигуровки или за данък питате?  Кога са изплатени тези обезщетения?
Осигуровките са приети без проблем, минала е декларацията, сега само за данъка трябва да подам. Изплатени са сега, през януари.
Здравейте,

как трябва да подам декл. 6 за м.11? Имам обезщетения за м.11, начислени сега през януари, но при подаване на данъка с код 8 ми дава грешка.
Здравейте,

за пореден път такава тема, знам като цяло правилата, но случаят е следният:

Фирмата преустановява производствена дейност, работниците ще подадат молби за напускане и ще подпишат нови договори с нова фирма.
Идеята беше да му се предложи нов договор с изпитателен срок, но той ако откаже да напише молба за напускане изобщо....
Какво мога да направя в такъв случай?
Да, съвсем точно сте ми отговорили, благодаря :)
Но в този ред на мисли го има като сума и в УП-2?
Здравейте,

когато има обезщетение по чл. 222, трябва ли това време да се записва вътре в книжката, където се записва и самият стаж в отделните фирми? Времето от - до и големият печат за прослужено време и стаж /все едно си е ново назначение/? За мен е малко странно..... Или само отзад в мястото за изплатени обезщетения?
Всичко му е наред, просто от септември е почти постоянно болнични и неплатен отпуск....
Правилен ми е МОД-а....
Но какво мога /трябва/ да направя?
Здравейте,

в декларация 1, в поле 21 ми дава грешка. Работникът е ползвал болничен от 01.11 до 10.11, след това от 11.11 до 15.11 неплатен, а в края на м.10 пак е бил неплатен. Сумата в полето е 71,60 лв.
99% съм сигурна, че и преди ви молих за такава помощ, но не мога да намеря темата.....