Здравейте,

моля за малко помощ колко работника можем да съкратим, като:
- на 29.08 сме съкратили 1 и освободили 1 в изпитателен срок
- 02.09 - 1 в изпитателен срок
- 09.09 - 1 в изпитателен срок
- 04.10 - 1 съкратен

Има ли изобщо значение основанието за прекратяване на договора и колко човека още можем да освободим?
Не е на минималната, но де факто има 4 дни неплатен 02,09 - 05.09/ и останалото е болничен, явно оттам е проблемът, но как да го оправя?
Здравейте, работи ли някой днес спешно да ми помогне - в декл. 1 ми дава грешка - некоректна стойност в поле 21!!!
Това е сумата за трите дни от работодателя при болничен. Какъв е проблемът пък сега?!?!?!
Здравейте, съкратихме работник от 05.10, но не идва да си получи трудовата книжка. Какво би трябвало да направя, за да не се окаже после, че аз имам вина?
Да. Благодаря за помощта.
Брутната заплата /отработени дни + процент за прослужено време, ако има/ делите на реално отработените дни/ без дни болнични и отпуски/.
924,36/10*3=277,32 лв

нали така?
Е така де, явно не знам какво да деля :)
П. С. 3 дни трябва да му платя.
Разбира се, че няма как да знаете - м. 09 - брутно възнаграждение 1478,95 лв., реално отработени  - 10 дни / и 4 болнични, и 6 отпуск/.
Че то се получава много голямо обезщетение така - в моя случай трябва да разделя БЗ на 10!
Здравейте,

банален е въпросът, но нещо се оплетох - обезщетението за неизползван отпуск се изчислява на база предходен месец с най-малко 10 отраб. дни. Брутната сума делим на дните на този месец или на реално отработените дни /10, 12, 15.../
И в крайна сметка трябва ли да го записвам това нещо в трудовата книжка и с какъв период /01,01,2013 - датата на прекратяване/?
Обезщетението за неспазено предизвестие трябва ли да записвам в книжката?

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-552844799    В наредбата си пише "от съответният" ТЕЛК - представяте каквото ви е предстамено за МНЕНИЕ, а ИТ дават РАЗРЕШЕНИЕТО. Кой е този ТЕЛК ще попитате здравните власти къде се явяват за освидетелстване диабетиците и там ги внесете документите с иск за мнение.


Страшно са "любезни" в нашата държава,  просто не е истина. Обадих се в МЗ, препратиха ме любезно към по-горната наредба No 5 с въпроса "вие точка 3 не я ли четете? (Чл. 3. Предприятието представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение.), на който отговорих, че след като лицето няма ЕР от ТЕЛК, а само рецептурна книжка, аз как да знам към кой ТЕЛК да се обърна, при което приключиха разговора с "няма как да ви кажем как да си изпълните задълженията".......

Та просто да споделя, трогната бях.....
Ох, наистина съм се оплела. Махнете темата, моля.
Нещо съвсем се обърках, как да го разбирам това нещо:

Закрила при уволнение

   Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

 1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;

 2. трудоустроен работник или служител;

 3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра .... и т.н.

точка 1 защо не я споменават, нали в този случай също се иска разрешение от ИТ?
Ами няма какво друго :( На всичкото отгоре е придобила право на пенсия, ама ако сама не пожелае, няма мърдане! Дано ИТ даде разрешение.
Според адвоката ни рецептурната книжка е достатъчен документ...
И изобщо как да знам от кой ТЕЛК да поискам становище, след като няма експ. решение?