Съкращаване на щата - чл. 328. Има ли значение какъв е типа на диабета - в случая е неинсулинозависим?
Здравейте,

трябва да поискам разрешение за уволение за защитен работник по чл. 333. Той има само рецептурна книжка за диабет, няма документ от ТЕЛК. Не мога ли в този случай да пиша направо до ИТ? ТЕЛК-а е толкова бавен и муден, два пъти вече пращам на друг работник рец. книжка, за да дадат становище и още нямам отоговор.
Здравейте,

знам че въпросът е задаван многократно, но при мен по-скоро е да платя ли днес или не? По принцип според правилника ни за вътрешния ред трябва да платим заплатите до 20-число (плащаме с един месец назад). Няколко работника са освободени от 30,08 и един от тях непрекъснато звъни и пита за пари, и "развява" адвокати. Имаме пари колкото да му платя само на него, за другите съкратени нямам... А той съответно със сигурност ще раздуха, че му е платено.... Ако пък пусне иск, после ще трябва да плащаме и лихви. Дали да платя само на него, за да няма претенции....
Тогава не се ползва защита и не се иска разрешение от ИТ? В интерес на истината е ужасна чистачка, всички с нетърпение чакахме да се пенсионира :(
Решихме да я съкратим по чл.328, но пък жената има захарна болест, и де факто е защитена! И в крайна сметка какъв е варианта да се освободиш от работник, който има право на пенсия, но не иска да си ходи? Това вече е някакъв абсурд!!!!
чл. 222(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., бр. 25 от 2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

това че има право на обезщетение, значи ли, че е задължително да го платим?
Здравейте,

чистачката ни е навършила години за пенсиониране, има стаж и ще прекратяваме договорът й. По кой член да я освобождавам? Ще я съкращавам май... Какви обезщетения ще й дължа, това за незапочване на работа не се дължи в този случай?
Здравейте,

чували ли сте за такова нещо - баща на дете, ненавършило 2 год. възраст, няма брак с майката, припознал детето и т.н., та той бил защитен и ние сме нямали право да ги съкратим?!?! На мен лично ми звучи абсурдно.....
И в този ред на мисли - има ли срок, в който трябва да му изплатим дължимите суми? По принцип плащаме един месец назад и сега ще изплащаме заплатите за август, той е съкратен от 30,08.
Да, грешката е моя, от 10.09, благодаря за съдействието!
Здравейте,

приключвам трудовата книжка на работник, който е започнал работа на 17.06.2013 г. без никакъв стаж. От 12.08 до 08.09 е бил в болничен. Считано от утре, 10.10, го освобождаваме и в такъв случай трудовият и осигурителният стаж равни ли са и ако не са, как да запиша нещата?

Мерси :)
само чл.331 ли е вариант? друго няма?.....
Здравейте,

искахме разрешение от Инспекцията по труда за съкращаване на работник по чл. 328, ал.1, т.2, но не го получихме. Какво можем да направим натам, наистина се налага да съкратим хора, за да може фирмата да оцелее?
И дължа ли му обезщетение по чл. 220 и чл. 222?
Тук съответно не ми трябват декларации по чл. 333 за защитените болести, подбори и разни други предварителни проверки?
Намерих в трудовата му книжка основанието за прекратяване на тогавашния ТД - чл.328, т.10, било е през 99-та год., мисля, че е достатъчно.
Здравейте, ще прекратяваме ТД на пенсионер по чл.328, т.10а. Трябва ли да прилагам документи /мотиви/, че е бил пенсионер преди сключването на ТД? И как да го направя така, че да не му стане ясно за какво са ми?!
Здравейте, имам следния въпрос:
 - служителката е в майчинство до 21.08 вкл., след което иска да ползва полагаемия платен годишен отпуск. От 01.01.2013 г. имахме увеличение на залатите. Трябва ли да има работни дни (и колко), за да се изчисли отпуската по новата заплата? Ако няма работни дни, съответно ще се изчисли на старата база? В същото време аз откога да увелича заплатата?
и затова е втора декларация 6
Не е нужно да правя корекции ведомостта - човекът до 23.05 си е бил редовно на работа, след това е освободен. на 24.06 вече идва да подаде декларация, че не е започнал работа и аз сега трябва дните до 31.05 да му ги платя като обезщетение по чл.222. Изчислила съм ги обаче като обезщетение по чл.221 и декларация 6 се явява грешна заради това.