ДДС при учредено право на строеж

07.05.2015, 11:38 7829 5

07.05.2015, 11:38
Публикации: 6 / 0
Става дума за учредено право на строеж от физическо лице на дружество, а именно: физическото лице учредява част от правото на строеж на дружество-строител /около 35%/. Останалите 65% право на строеж запазва за себе си. Задължението на строителя е да построи цялата сграда. В момента на учредяване на правото на строеж строителят дължи ДДС. Върху данъчната или върху пазарната оценка на правото на строеж? И върху частта, която му е учредена ли или върху цялата?
#1 | 07.05.2015, 11:45
Публикации: 186 / 19
Здравейте,
Малко е странно физическото лице да си запази 65% от правото на строеж, а строителната фирма да е длъжна да построи цялата сграда.
Ако лицата са свързани - пазарна цена, ако не чл.26(7)
Имайте впредвид, че строителя трябва да определи пазарната цена или себестойността на това, което той ще предаде.
Също и чл.130 е добре да погледнете
#2 | 07.05.2015, 13:17
Публикации: 6 / 0
Съгласна съм, че е странно, но това е записано в нотариалния акт. Няма свързани лица. Значи строителят дължи ДДС върху пазарната цена на имотите, които ще предаде на собствениците? При готови имоти или пазарната цена на правото на строеж на тези имоти?
#3 | 07.05.2015, 14:07
Публикации: 186 / 19
Ще копирам чл.26/7/

Данъчна основа при доставка на територията на страната
Чл. 26. (1) Данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
...........
(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
#4 | 07.05.2015, 15:11
Публикации: 6362 / 1061
Авторът на тази статия разглежда различни хипотези за данъчната основа при отстъпеното право на строеж в замяна на готова продукция.
Тя застъпва мнението, че полученото авансово плащане от строителя ще формира данъчна основа в размер на пазарната цена на отстъпеното право на строеж.
Статията, обаче е писана преди изменението, което е в сила от 01.01.2014 и според което "данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването ..... на предоставената стока...." Т.е. данъчната основа е стойността на отстъпеното право на строеж по НА, увеличена със задължителните такси по чл. 26, ал. 3.
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/131134/197032
#5 | 07.05.2015, 20:35
Публикации: 803 / 165
Mila751, изясни си фактическата обстановка. Според мен това не би могло да бъде нормална пазарна сделка.
От друга страна: .."Задължението на строителя е да построи цялата сграда" .. - не се разбира какво ще получи строителя, респ. физическото лице. Ако е по процентите, описани от теб - строителят не може да компенсира целият строеж с получените 35% имоти в него. В такъв случай - сделката намирисва, извинявай.
И най-накрая, както си го описала - така не се съставят НА за отстъпено право на строеж, без да се уточнява кой какво ще получи след построяване на сградата.., а и няма кой нотариус да завери такъв НА.
За всичко друго - irenabrili ти е писала.

Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група