Кои годишни финансови отчети подлежат на независим финансов одит за 2015 г.

15.01.2016, 20:30 9374 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

15.01.2016, 20:30
Публикации: 495 / 176
Администратор на сайта
Една от процедурите, които трябва да се извършат в процеса на годишното счетоводно приключване, е проверката за това дали годишният финансов отчет задължително следва да бъде проверен и заверен от независим регистриран одитор.

Преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за счетоводството предвиждат, че съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството (ЗСч).

Следователно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, според отменения ЗСч, не подлежат на задължителен финансов одит за 2015 г. Това са предприятията, които за 2014 г. или 2015 г. не надвишават показателите на два от следните три критерия:
 • балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;
 • нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;
 • средна численост на персонала за годината - 50 души.

Чрез онлайн приложението Проверка за задължителен одит, след като нанесете стойностите на посочените по-горе показатели, лесно и сигурно може да определите дали годишният финансов отчет на дадено предприятие задължително следва да бъде проверен и заверен от независим регистриран одитор.
За следните видове предприятия горното изключение не важи, и техните годишни финансови отчети задължително подлежат на независим финансов одит, независимо от показателите им:
 • акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 • предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 • кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 • предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит също.

За юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, правилото е друго.

Техните годишни отчети подлежат задължително на независим финансов одит, когато за 2015 г. превишават един от следните три критерия:
 • балансова стойност на активите към 31 декември - 1 млн. лв.;
 • размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година - 2 млн. лв.;
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 млн. лв.

В бележките към годишния финансов отчет за 2015 г. следва да бъдат оповестени начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за:
 • независим финансов одит;
 • данъчни консултации;
 • други услуги, несвързани с одита.

В бележките на консолидирания финансов отчет, тази информацията се оповестява по аналогичен начин по отношение на предприятията, включени в консолидацията.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове