Обезщетение за безработица и възнаграждение по граждански договор

15.06.2019, 13:10 18198 65
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 15.06.2019, 13:10
Публикации: 9473 / 1610
След като получавате по ГД суми над МРЗ след приспадане на необходимо-присъщи разходи за Вас ще бъде подавана декларация обр.1 , в която ще се декларира не месец на плащане, а месец на полагане на труда. Ако съвпада с периода на получаване обезщетение от НОИ вероятно или ще следва да върнете пари или да не бъдат преведени, ако не са изплатени все още.
#21 | 15.06.2019, 16:28
Публикации: 2 / 0
След като получавате по ГД суми над МРЗ след приспадане на необходимо-присъщи разходи за Вас ще бъде подавана декларация обр.1 , в която ще се декларира не месец на плащане, а месец на полагане на труда. Ако съвпада с периода на получаване обезщетение от НОИ вероятно или ще следва да върнете пари или да не бъдат преведени, ако не са изплатени все още.

Благодаря. Плащане не се извършва. Ще се плати през месец ноември, като възложителят на работата не поема никакви осигуровки. Т.е.  не удържа от мен суми за осигуряване или данъци и ще ми бъде изплатена брутна сума. ( по.чл.43 ал.5 и ал.6) В този случай пак ли ще бъде подадена декл. обр.1?
Ако бъде подадена, не следва ли да се подаде през 11/2019 ?
#22 | 15.06.2019, 18:04
Публикации: 7033 / 1037
Ако сумата по ГД е 746,66 лв., 25% НПР (186,67 лв), облагаемия доход е 746,66-289,67=559,99.
Ако ГД е под 746.66 (559,99 след приспадане на НПР), не се удържат осигуровки, не се подава Д1. Удържа се само данък, ако плащането е преди м.ноември.Няма проблем с обезщетението за безработица.
Ако ГД е над 746.66 (560 след НПР), задължително се удържат осигуровки и се подава Д1. Независимо кога е плащането и какво е написано в платежното, Д1 е за месеца,  през който е положен труда. НОИ има достъп до данните от Д1. Ако не сте обявили в НОИ, че ще извършвате дейност, подлежаща на осигуряване, за да се српре временно обезщетението,  ще имате проблем.
#23 | 16.06.2019, 08:54
Публикации: 9473 / 1610
...възложителят на работата не поема никакви осигуровки. Т.е.  не удържа от мен суми за осигуряване или данъци и ще ми бъде изплатена брутна сума. ( по.чл.43 ал.5 и ал.6)
Как се съчетава обстоятелството, че получавате обезщетение за безработица от НОИ и в същото време сте самоосигуряващо лице ?
Ако бъде подадена, не следва ли да се подаде през 11/2019 ?
Може да трябва да се подаде през 11.2019, но ще бъде не за 11.2019, а за месеца на полагане на труда.
#24 | 16.07.2019, 13:05
Публикации: 6 / 0
Здравейте, имам регистрация на бюрото по труда с право на обезщетение. Предлагат ми граждански договор за 6 месеца, като месечния хонорар ще е до 730лв.
Как следва да се опише възнаграждението в договора, общо или като месечни хонорари?     
От НОИ казаха че получените суми трябва да се подават всеки месец към тях, за да не се надвиши сумата от 749лв, което ще доведе до спиране на обезщетението.
Не ми стана ясно кой и какво трябва да подава всеки месец, при условие че не се дължат осигуровки?
Благодаря ви предварително!
#25 | 16.07.2019, 13:14
Публикации: 147 / 15
Възложителя ще подаде информация към НОИ в случай, че получавате по ГД повече от 560 лв., след намаляване на необходимо-присъщите разходи.В случая няма да подава нищо към НОИ и Вие трябва да носите на гише Сметка за изплатени суми, която ще Ви бъде издадена при плащането и така ще удостоверите , че получавате под МРЗ след намаляването на НПР и няма основание да се спира обещетението Ви от НОИ
#26 | 16.07.2019, 13:30
Публикации: 6 / 0
БЛагодаря, точно това не ми беше ясно. Значи всеки месец трябва да нося в НОИ служебната бележка за плащането?

Възложителя ще подаде информация към НОИ в случай, че получавате по ГД повече от 560 лв., след намаляване на необходимо-присъщите разходи.В случая няма да подава нищо към НОИ и Вие трябва да носите на гише Сметка за изплатени суми, която ще Ви бъде издадена при плащането и така ще удостоверите , че получавате под МРЗ след намаляването на НПР и няма основание да се спира обещетението Ви от НОИ
#27 | 16.07.2019, 13:42
Публикации: 147 / 15
При регистрацията в НОИ нали попълвате Декларация за определени обстоятелства и в случая ще има промяна - работа по ГД , а получения доход се вижда от Сметката за изплатени суми, която издава възложителя.
#28 | 16.07.2019, 14:05
Публикации: 6 / 0
При регистрацията в НОИ нали попълвате Декларация за определени обстоятелства и в случая ще има промяна - работа по ГД , а получения доход се вижда от Сметката за изплатени суми, която издава възложителя.
Благодаря ви много ,но нещо не ми е ясно.Нали реално не попадам в никое от изброените случаи в тази декларация, тъй като няма осигурителен доход? В НОИ ли следва да занеса съответната служебна бележка?
#29 | 16.07.2019, 14:46
Публикации: 147 / 15
Да в НОИ на гише обещетения си занесете Гражданския договор и Служебната бележка от месечното изплащане и/или Сметката за изплатени суми.
#30 | 16.07.2019, 18:45
Публикации: 7033 / 1037
Да в НОИ на гише обещетения си занесете Гражданския договор и Служебната бележка от месечното изплащане и/или Сметката за изплатени суми.
Извинявам се за нелепия въпрос,  но това защо се прави? На основание на какво? Нали сумата по ГД е под МРЗ, няма осигуровки, няма Д1...
#31 | 16.07.2019, 18:56
Публикации: 6 / 0
Извинявам се за нелепия въпрос,  но това защо се прави? На основание на какво? Нали сумата по ГД е под МРЗ, няма осигуровки, няма Д1...
На мен от НОИ ми казаха, че трябвало получената сума да се "подава" всеки месец, защото ако отиде при тях наведнъж,  например  за три месеца, вече подлежи на осигуряване и трябва да връщаш обезщетение. Затова беше и въпроса ми какво и как се подава.
#32 | 16.07.2019, 20:26
Публикации: 7033 / 1037
.... защото ако отиде при тях наведнъж,  например  за три месеца, вече подлежи на осигуряване ....

А как и какво ще "отиде" при тях, ако ГД е за 3 месеца с брутна сума 1500 лв ? Дори да се плати наведнъж?
#33 | 16.07.2019, 20:29
Публикации: 147 / 15
С Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ или след 31.12. Декларация по чл.73.
#34 | 16.07.2019, 21:44
Публикации: 7033 / 1037
С Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ или след 31.12. Декларация по чл.73.
Само че в тези декларации, както и в справката по чл.73, не се вижда за какъв период се отнася дохода (месец или три).  И всеки месец да се плаща по ГД, и накуп за 3 месеца са се плаща, Д55 е за тримесечие. Освен това в нея няма данни на кого точно е платено.

Е, ако има някакво вътрешно нареждане на НОИ, което да съм пропуснала,  ще се радвам да го цитирате.
#35 | 17.07.2019, 09:10
Публикации: 147 / 15
Точно поради тази причина , че не се вижда от въпросните дакларации каква е месечната сума, трябва да покаже в НОИ Сметката за платени суми през всеки от месеците и така показва необходимата информация дали доходите и превишават или не 560 лв.месечно, след приспадане на НПР. НОИ виждат доходите по ЕГН на лицето, разбира се когато е подадена информацията съгласно срока съответно за Д-я по чл.55 и почл.73.
#36 | 17.07.2019, 09:58
Публикации: 7033 / 1037
Попитах:
1. има ли някъде черно на бяло изискване за ежемесечно "показване" на СИС в НОИ?
2. Кой и на какво основание може да задържи възложител да плаща всеки месец при ГД със срок 3 месеца и възнаграждение от 1500 лв?
3. Кой може да задържи въпросния възложител да плаща точно в месеца, пвез който е положен труда по ГД?

Отговори от типа : "Така трябва"  и "Така се прави"  не ме задоволяват.
В конкретния случай дали месечната сума е под или над МРЗ се следи от възложителя. Ако е под - няма осигуровки, няма Д1. Ако е над - има осигуровки, има Д1 и НОИ /чрез НАП/ е информиран.

Лила, бих Ви попитала какво се прави,  какво и кога се показва в НОИ, ако безработно лице сключи ГД на 01.07 със срок до 31.08, сума 2000, приемане на работата на 31.08 и плащане на 01.10? При положение, че срокът за на обезщетението на безработни е до 20.09.
Не питам за Д1, Д55 и справката по чл 73, които се подават от възложителя, нито за ГДД на изпълнителя. Питам за това, което което се показва в НОИ от безработния.
#37 | 17.07.2019, 10:27
Публикации: 2477 / 276
Сега, НОИ ги вълнува Д1 за периода. Ако няма такава, нямат основание за спиране на обезщетението.
Плащането, че и размера на плащането по ГД няма отношение към периода на извършване на дейността и сумата, която се дължи за месец. Аз плащам за неща, извършени през 2018 г. в момента. Ако лицето в момента получава обезщетение за безработица, дали ще ходи да размахва СИС от 2019, касаещи 2018, когато да речем е бил осигурен на друго основание и съм удържала осигуровки и това е вписано в СИС?
#38 | 17.07.2019, 10:35
Публикации: 147 / 15
„…Лила, бих Ви попитала какво се прави,  какво и кога се показва в НОИ, ако безработно лице сключи ГД на 01.07 със срок до 31.08, сума 2000, приемане на работата на 31.08 и плащане на 01.10?   При положение, че срокът за на обезщетението на безработни е до 20.09."     Щом през м.10 е получил/а плащане  по ГД , а не получава обещетение за м.10, съгласно Решението на НОИ за отпускане на обещетение няма какво да показва.
Интереса е на лицето да покаже какви са месечните му доходи, в противен случай когато се проверят доходите на лицето по време на изплащане на обещетението, дори тово да бъде и след една година, ще се наложи да връща получените пари или да доказва , че по месеци няма превишение над 560 лв след приспадане на НПР. При ГД е от значение за определяне на дохода месеца на изплащане на сумата, както знаете.
#39 | 17.07.2019, 10:42
Публикации: 7033 / 1037
Дано някое безработно лице с подобен казус не чете какво сте написала, защото ще ву излезе солено.

Датата на плащане по ГД е от значение само за сроковете на подаване на различните декларации. Относно осигуряването е от значение месеца на полагане на труда.  Именно задължението за осигуряване е важно за спиране на обезщетението за безработица.
Прочетете пак КСО!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове