Отчет в НСИ от Земеделски производител

13.04.2016, 09:37 9419 15
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

13.04.2016, 09:37
Публикации: 75 / 3
Здравейте,
Земеделски производител - ФЛ, нерегистриран по ЗДДС ,  подава ли съкратен отчет - ОПР - в НСИ ? Получил е субсидия - приход , разход - НПР 60 %?
#1 | 13.04.2016, 09:52
Публикации: 6335 / 582
Закон за статистиката:
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.
 (2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от министъра на отбраната.
 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.
 (4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 3, изм., бр. 81 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.
#2 | 13.04.2016, 09:55
Публикации: 6335 / 582
Аз също имам ЗП-та и подавам отчети в статистика. Миналата година се разправях с шефката на статистиката за тези отчети и я питах как аджеба да разпределя тези 60% признати разходи на материали и външни услуги, при условие, че нямам никакви документи. Отговорът беше нещо от рода на "гледайте тавана". Така и правя.
#3 | 13.04.2016, 10:01
Публикации: 75 / 3
Здравейте,
Земеделски производител - ФЛ, нерегистриран по ЗДДС ,  подава ли съкратен отчет - ОПР - в НСИ ? Получил е субсидия - приход , разход - НПР 60 %?
Аз до сега не съм подавала на ЗП, такъв какъвто съм посочила.
 
Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.32, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2015 г., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката и ЗДДФЛ, в срок до 03 май 2016 година.
#4 | 15.03.2018, 15:22
Публикации: 179 / 4
Здравейте!
ЗП ФЛ рег по ДДС
докога трябва да се подаде в НСИ годишен отчет и изобщо трябва ли да се подава?
#5 | 15.03.2018, 15:29
Публикации: 6335 / 582
Аз тази година съм решила да не подавам за тях. Ще подам само за ЗП, избрало да се облага като ЕТ.
#6 | 15.03.2018, 16:06
Публикации: 179 / 4
а зависи ли от това как се облага, дали по чл.29 или 60/40?
#7 | 23.03.2018, 16:05
Публикации: 179 / 4
моля и за други мнения
#8 | 29.01.2019, 18:08
Публикации: 9 / 0
Аз тази година съм решила да не подавам за тях. Ще подам само за ЗП, избрало да се облага като ЕТ.

Интересно е да споделите опита си какво се случи след като за 2018год. не сте подали отчети към статистиката за ЗП които се облагат по реда на чл.29?
#9 | 29.01.2019, 18:15
Публикации: 173 / 10
Тя говори за тези, които са на нормативно признати
#10 | 29.01.2019, 19:05
Публикации: 9 / 0
Именно за тях питам и аз, тъй като съм в същата ситуация. По ЗДДФЛ ЗП които са с нормативно признати разходи и нямат задължение за подаване на ГФО в НСИ, но спред НСИ всички ЗП са задължени да подават. Интересно беше какво се случва ако не се подаде ГФО за тези ЗП-та и дали НСИ са ги изискали след законния срок за публуване т.е.30.04.
#11 | 29.01.2019, 19:22
Публикации: 7604 / 1145
спред НСИ всички ЗП са задължени да подават.

Къде видяхте това изискване за "всички ЗП", след като в инструкциите на НСИ изрично е записано: Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година
Значи тези, дето са с НПР, не са длъжни да подават отчет в НСИ
#12 | 29.01.2019, 19:25
Публикации: 6365 / 1054
Къде видяхте това изискване за "всички ЗП", след като в инструкциите на НСИ изрично е записано: Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година
Значи тези, дето са с НПР, не са длъжни да подават отчет в НСИ
:good:
Важно е какво пише в нормативния документ, а не какво казват по телефона.
#13 | 29.01.2019, 20:56
Публикации: 9 / 0
Чл. 20 ал. 3 от Закона за статистика задължава всички ЗП да подават статистически отчет
Глава четвърта

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.)

 

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.

 

 (2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от министъра на отбраната.

 

 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.

#14 | 29.01.2019, 21:17
Публикации: 7604 / 1145
Вижте и това
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2018/Zapoved_20181220_NSI-NAP.pdf
По-конкретно Група 1, А, т.1
Има го на страницата ва НСИ  http://www.nsi.bg/bg/content/16821/basic-page/годишна-отчетност-за-дейността-на-предприятията-2018
#15 | 29.01.2019, 21:58
Публикации: 150 / 23
ЗП,които попълва прил. 3 от ГДД чл.50 ЗДДФЛ и приспада 60% за разходи,не подават в НСИ год.отчет,тъй като те не са търговци по смисъла на Търговския закон или не са избрали да се облагат по реда предвиден в ЗДДФЛ за едноличните търговци. В тези случаи, при определянето при определянето на облагаемия доход те имат право на:
o 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
Нормативно-признатите разходи се приспадат от придобития през годината доход от стопанска дейност (в т. ч. и субсидиите), без да е необходимо лицата да доказват разходите си с първични или вторични счетоводни документи.
и заповедта на НСИ от 28.12.2018,която ХХХХХ е качил като файл е посочено за ЕТ и лица избрали да се облагат по чл.29а ЗДДФЛ
все едно тези които попълват прил 3 - доходи от наеми; гражд.договори и те да подават год.отчет
Прикачвам брошура от НАП за отчетността на ЗП-осигуровки;доходи и подаване на ГДД и год.отчет,от която като се прочете се разбира кои ЗП подават и кои не подават год.отчет и прикачвам извадка на чл.28 и 29а от ЗДДФЛ
Подават год.отчети тези ЗП,които са регистрирани като ЕТ или ЮЛ или тези които са избрали да се облагат по чл.29а ЗДДФЛ
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група