Правителството прие постановлението за изплащане на компенсации 60/40 за запазване на заетостта

30.03.2020, 15:38 19640 18
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

30.03.2020, 15:38
Публикации: 494 / 173
Администратор на сайта
Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия.

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Компенсациите са предвидени за по-широк кръг работодатели от първоначално обявения списък при по-леки условия от първоначално предложените. Освен това от тях ще могат да се ползват и работодатели, които поради извънредното положение със своя заповед, а не само въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за  който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

За изплащане на компенсации ще може да кандидатства работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. С приемането на постановлението на Министерския съвет ще бъдe подкрепена заетостта на работници и служители, заети в хотелиерството, ресторантьорството,  дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др.

Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през съответния период, посочен в постановлението.

От тази възможност няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата. 

Финансовите средства за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

На днешното правителствено заседание беше одобрен също така договор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия, Китай за доставка на лични предпазни средства – медицински маски тип KN95. Съгласно договора Министерството на здравеопазването ще  закупи 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95 на стойност 1 670 000 евро. Те ще бъдат използвани за обезпечаване нуждите на персонала в лечебните заведения, за органите на държавния здравен контрол и за други лица, ангажирани в работата срещу разпространението на COVID-19 в България. Маските за лице, тип KN95 могат да филтрират частици с 95% ефективност, според китайския национален стандарт GB2626-2006.

Министър Ананиев посочи, че бързото разпространение на вируса в световен мащаб е увеличило многократно търсенето на лични предпазни средства и всички държави, в това число и България, изпитват затруднения при осигуряването им. На този етап е от изключително значение да се вземат всички мерки за опазване здравето и живота на медицинските специалисти и лицата, които работят в пряк контакт със заразените от вируса пациенти. Предпазването на медицинските специалисти, участващи в диагностиката и лечението на заболелите, както и на органите, осигуряващи прилагането на противоепидемичните мерки, е от ключово значение както за овладяването на епидемията, така и за създаването на условия здравната система да предоставя своевременна, достъпна и качествена медицинска помощ на нуждаещите се.
#1 | 30.03.2020, 17:50
Публикации: 781 / 161
Благодарности за информацията! :good:
Остава да видим документите, които ще приемат бюрата по труда.
На сайта на АЗ има вече надпис:
 Изплащане на компенсации за запазване на заетостта - Предстои публикуване на информация.
#2 | 31.03.2020, 08:17
Публикации: 678 / 19
не намирам нищо на сайта на Агенция по заетостта за тези мерки ,аз ли нещо не съм в час или все още не са качени указания и документи . От вчера всички работодатели наскачаха за тези пари ....все едно аз ги раздавам
#3 | 31.03.2020, 08:39
Публикации: 9395 / 1599
От вчера всички работодатели наскачаха за тези пари ....все едно аз ги раздавам

Добре беше казал един бивш министър да не се дават помощи, а поръчки и работа.
#4 | 31.03.2020, 08:56
Публикации: 11 / 1
Има едно правоъгълниче в зелено: Изплащане на компенсации за запазване на заетостта, в дясно.
https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/
#5 | 31.03.2020, 09:04
Публикации: 781 / 161
Добре беше казал един бивш министър да не се дават помощи, а поръчки и работа.
Те поръчките и работата са за едни други хора.. :smile1:
#6 | 31.03.2020, 09:10
Публикации: 292 / 13
Вие си се шегувате, но при нас наистина има спад и не е само 20% ами доста повече в сравнение с минали години (дейността конгресен туризъм).
Но пък забелязах нещо много "умно":
"Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите." - Окай, през цялото време се тръби "седете си вкъщи", не се събирайте,
не ходете навън, почти сме на ниво въобще не излизайте от Вас! В този форум 99% от хората имат електронен подпис най - малкото заради НАП, какво толкова щеше да стане ако се пускаха по електронен път, а не да ходиш на място, където определено ще има доста хора и шанса да те заразят е доста голям.
Още някъде ми се привидя, че пише "прекратили работа", а пък с 20% намалание в приходите. Може да е двусмислица от начина, които аз го чета.
@delphine: "Добре беше казал един бивш министър да не се дават помощи, а поръчки и работа." - те поръчките е ясно на кого се дават, проблемът е че самолетните компании почти спряха работа, хотелите (не само тези в България) си играят с резервациите и въобще правенето на резервация в момента дори за период 3-4-5 месеца напред е доста рисковано начинание. При тази несигурност с транспорт + хотел + вирус, просто хората, голяма част от тях едва ли ще могат да пътуват, което при голямо количество чуждестранни клиенти няма как да се компенсира.
#7 | 31.03.2020, 09:14
Публикации: 292 / 13
Впрочем на месния ни вестник пише следното:
"Заявленията се подават електронно в Агенцията по заетостта. До 7 дни ще получат решение от институцията, а до 5 дни след това ще си вземат и парите от НОИ." - flagman
vs
"Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите." - kik
На кого сега да вярвам?!
#8 | 31.03.2020, 09:19
Публикации: 678 / 19
да и аз това със заповедта за прекратена работа не го разбирам ..отделно тези групи дето се изброяваха търговии на дребно дрън,дрън  ..те също  трябва да доказват спад
#9 | 31.03.2020, 09:35
Публикации: 292 / 13
@IVAN_19: те търговиите на дребно поне тези дето аз се сещам за тях спад реален няма.
Малките магазини за хранителни стоки и зеленчуци не спират да работят и да продават. Хората последния месец явно и доста се презапасиха, и понеже хранителните продукти са от първа необходимост, а голям част не исках да се бутат с други по големите вериги, си купуват от месните магазини. Големите вериги пък просто спечелиха от презапасянето.
Тези с домашни потребите спечелиха пък от тоалетна хартия, дезинфектанти и прочие, дори в автомобилни магазинчета виждам да продават дезинфектант.
Останалите сектори, където хората продават на дребно главно електроника и прочие в момента има лек подем, понеже хората са си у тях, цял ден цъкат в интернет и се чудят какво да си купят (поне тези дето имат пари де).
Извинявам се, ако пропускам някакви дребни бизнеси, да закусвалните и тези дето са близо до училища и прочие имат реално огромен спад, също ВЕНдинг автоматите, но там е така не само заради вируса, имах познати със закусвални, още преди няколко години казваха, че отваряш 2 закусвални и едната почти задължително фалира, другата евентуално може да се задържи. Тоест там рисковете не са от сега. Като цяло една част от дребните бизнеси може би са дръпнали напред, проблема е че други като аптеките "дръпнаха" много напред, което с нашата данъчна система и облагане им дава много силно предимство. Служителите в аптеките (понеже вчера търсих лекарство) и бях в 4 аптеки, във всичките имаха адски изморен вид, със сигурност перосонала не беше по - малко, просто човеко потокът към аптеките в момента е огромен. Оборотите им сигурно са поне 10х за последния месец, а облагането по старо му. Може би беше добро решение умерено да се повишат данъците там където оборотите и печалбите са скочили драстично по време на кризата, защото една част от дребния и среден бизнес изпитва големи затруднения, друга част така да се каже "жъне" печалби в момента.
#10 | 31.03.2020, 09:45
Публикации: 678 / 19
но сега ,като чета отново ми се струва,че точно търговия на дребно и останалите кидове изброени в приложението ще кандидатстват без доказване на спад с тези забранени от държавата...,което наистина е доста  странно ,че магазините за хранителни,аптеките,магазините за перилни и ... какви помощи поне за март ..за април може да се променят нещата ама
#11 | 31.03.2020, 10:09
Публикации: 292 / 13
Последно пиша това и повече няма да пиша, и само ще си чета във форума.
В България отдавна има нещо, за което в САЩ хората са си отворили очите, а ние се правим, че не виждаме. Съвсем накратко:
Ако бизнеса ти генерира 20000 лева на година и 50% отиват за данъци, заплати, наеми и прочие, реалния ти доход е 10хил. лева. Тоест колкото заплата на служител в нормален магазин, но рисковете в часния бизнес са за собственика, а служителя просто си взима заплатата.
Ако бизнеса ти генерира 200 000 лева на година, данъците са почти същите и реалния ти доход сигурно е поне 100 000 лева. Само че, между собсвеник на бизнес №1 и собственик на бизнес №2 има едни 90хил лева чиста печалба разлика. Тоест в САЩ са разбрали, че има доходи, които осигуряват на човек и на семейството му нормално и прилично съществуване като средна класа, ако вече имаш големи печалби в САЩ държавата ти вдига данъка, защото така или иначе тези пари са "бонус", който прави живота ти по охолен, а не необходимост.
В България дали вадиш 1 мил лева или 10 хил лева данъците са все същите! Кой е най - прецакан от цялата работа? Не е работника поне той не поема рискове, не е този дето печели повече от добре понеже риска си струва, тоест дребния собственик и бизнес понеже хем голям риск, хем малки печалби.
#12 | 31.03.2020, 11:52
Публикации: 678 / 19
добре де защо ще сравняваме 02,2019 и 02,2020 ..??? февруари 2020 се работеше нормално
#13 | 31.03.2020, 12:12
Публикации: 2453 / 269
Търговия на дребно с работно място в търговски център. Недейте да четете през редовете.

Имаш 3 причина да кандидатсваш:
1. спрели са ти дейността с акт на държавен орган
2. спрял си сам дейността, без изрична заповед на държавен орган - доказваш спад 20%
3. намалил си работното време - доказваш спад 20%.

За мен логиката е, че ако си работиш на 8 часа или не си спрял дейност, явно нямаш нужда от компенсация, тъй като имаш достатъчно работа/приходи.

Сравняваш февруари с февруари, само ако днес подадаш заявлението.
Ако го подадеш от 1ви април нататък, сравняваш март с март.
#14 | 31.03.2020, 13:45
Публикации: 678 / 19
от написаното  от Pupeshche излиза,че   без намаляване на работното време или заповед от работодател за спиране на дейността на предприятието   не можеш да кандидатстваш за помощта
Не мога да намеря от къде да ги прочета тези разяснения
 
#15 | 31.03.2020, 13:57
Публикации: 2453 / 269
Не са разяснения, това е чл. 1 от ПМС 55
#16 | 31.03.2020, 14:52
Публикации: 678 / 19
Добре де чета го това ПМС.. и никъде не стигам до заключение ,че  предприятия ,които не са  намалили работното време няма да могат да участват за тази помощ дори и да докажат  20% спад на обороти ...
#17 | 31.03.2020, 15:21
Публикации: 2453 / 269
Възможно е и аз да не го чета правилно, но според мен е така.
#18 | 31.03.2020, 15:46
Публикации: 184 / 21
От разясненията на сайта на Агенцията по заетостта
Скрит текст :
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове