Публикувано е ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации по схемата 60/40

02.04.2020, 14:21 41766 47
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 02.04.2020, 14:21
Публикации: 2 / 0
Здравейте,
Ограничението на  47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети*, 
* С работно място в търговски обект на територията на търговски център, означава ли, че всички търговци на дребно извън търговските центрове не попадат в приложното поле за компенсация 60/40.
#21 | 02.04.2020, 15:51
Публикации: 2461 / 271
Според мен означава точно това. Т.е. не можете да се възползвате като работодател, затворен с акт на държавен орган. Пробвайте другите 2 варианта.
#22 | 03.04.2020, 02:02
Публикации: 1 / 0
Здравейте искам да попитам Аз съм Едноличен търговец  имам магазин за дрехи  под наем е магазина разбира се нямам работници Някой знае ли дали имам право на обезщтетение При създалата си ситуация всички затворихме магазините заради Вируса цял месец не сме отворили и кой знае кога щте отворим  осигуровките си вървят 170 лв  и счетоводителката ми звъни да ги плащтам включително и нейния месечен хонорар Никой не пита като не си отворил днес  и цял месец не си изкарал два лв само на тоз магазин разчитах  нито оборот нито печалба осигурявам се на нормалната работна заплата защто не подлежа на обезщетение какво правим нали трябва да изкарам За да платя тия сметки и от туй на горе си имам учиничка и домашни сметки  Моля ако някой знае към каде да се  обърна да пиши Предварително ви Благодаря
#23 | 03.04.2020, 07:21
Публикации: 53 / 4
  какво правим
   "При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице, подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството"
 (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ)
#24 | 06.04.2020, 14:22
Публикации: 1 / 0
Имам въпрос: дали изобщо е възможно да се кандидатства само въз основа на намален доход?
#25 | 07.04.2020, 08:01
Публикации: 612 / 25
Спрете си самоосигуряването в НАП. Това става и с ПИК код, издаден от НАП. Попитайте по-конкретно счетоводителя си затова.
Здравейте искам да попитам Аз съм Едноличен търговец  имам магазин за дрехи  под наем е магазина разбира се нямам работници Някой знае ли дали имам право на обезщтетение При създалата си ситуация всички затворихме магазините заради Вируса цял месец не сме отворили и кой знае кога щте отворим  осигуровките си вървят 170 лв  и счетоводителката ми звъни да ги плащтам включително и нейния месечен хонорар Никой не пита като не си отворил днес  и цял месец не си изкарал два лв само на тоз магазин разчитах  нито оборот нито печалба осигурявам се на нормалната работна заплата защто не подлежа на обезщетение какво правим нали трябва да изкарам За да платя тия сметки и от туй на горе си имам учиничка и домашни сметки  Моля ако някой знае към каде да се  обърна да пиши Предварително ви Благодаря
#26 | 08.04.2020, 12:12
Публикации: 1 / 0
Здравейте,ако фирмата е освободила част от персонала си считано от 01.04.20 по чл.328 ,ал., т.3 от КТ ,ще може ли да кандидатства за неосвободения персонал?
#27 | 08.04.2020, 14:01
Публикации: 2461 / 271
Мисля, че зависи от коя дата искате компенсациите, но ако в този период сте уволнили хората, няма да можете.

В нашата компания беше съкратен служител след 13.03.2020. Компанията няма да кандидатства за компенсации 60/40 за този служител. Има ли право компанията да кандидатства за останалите служители?

Компанията може да кандидатства за изплащане на компенсации, ако отговаря на критериите на ПМС №55 от 2020 г. Един от тях е през периода, за който се изплащат компенсации, да не прекратява трудови договори на работници и служители, на няколко конкретно посочени в ПМС-то основания от Кодекса на труда - след отправено писмено предизвестие до работника или служителя на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата), т. 3 (при намаляване на обема на работата) и т. 4 (при спиране на работа за повече от 15 работни дни) от Кодекса на труда. Критерият няма да е изпълнен, ако предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение на посочените основания е връчено в периода, за който се кандидатства за изплащане на компенсациите.
#28 | 12.04.2020, 14:47
Публикации: 678 / 19
правилно ли съм схванал тези мерки
в моят случай нещата стоят така ,оборота за март 2020 е с 40 % по малко от този за март 2019 и за да имам право на мерките 60 на 40 за април трябва работниците да работят с намалено работно ..примерно 4 часа но с работна заплата за 8 часа ,която трябва и да им се плати .... а държавата ще плати на фирмата 60%   от заплатата полагаща се за 4 часа и осигуровките за тези 4 часа. За април работника ще работи 4 часа ,ще има осигурителен стаж за половин месец и заплата за 8 часа а предприятието ще изплати заплати и осигуровки за 8 часов работен ден но ще работи на 4 часа ............
#29 | 13.04.2020, 10:47
Публикации: 2461 / 271
Аз го разбирам, че държавата ще плати 60% от осигурителния доход за януари, но в твоя случай не повече от ОД за 4 часа т.е. 50 % от ОД за януари.
Работниците си получават цялата заплата за м. април, ти ги водиш на 4 часа, те работят 4 часа. Въпросът е с ОС какво се случва, но вероятно тепърва ще получим отговор на това.
Може и да греша за тези неща, не съм чела нищо в последните два дни, може да има други разяснения по въпроса.
#30 | 13.04.2020, 10:59
Публикации: 2 / 0
Здравейте, може ли да попитам как трябва да се отразят хората във ведомостта ако част от персонала  не работи , защото е паднал оборота имаме заповед чл.120в /1/ и ще кандидатстваме за помощта 60/40
#31 | 13.04.2020, 11:09
Публикации: 2461 / 271
Като престой или друг вид отсъствие, ако такова е налице - ПГО, болничен, неплатен и т.н.
#32 | 22.04.2020, 16:11
Публикации: 2 / 0
Здравейте, имам малко сложен въпрос и се надявам някой да знае отговора му:
Компенсацията по МПС 55/2020 влиза ли в обхвата на  минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis и кумулира ли се с помощ de minimis до съответния таван, определен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията?
#33 | 22.04.2020, 18:48
Публикации: 242 / 23
Най-добре звъннете в Бюрото по труда за информация
#34 | 22.04.2020, 23:48
Публикации: 2 / 0
Благодаря Ви. Изпратих запитване по имейл, но нямам отговор вече половин месец, затова реших да питам и Вас.
#35 | 23.04.2020, 10:03
Публикации: 242 / 23
Обадете им се. Ако вече сте ползвали помощ, би трябвало да имате телефон на отдела.
#36 | 23.04.2020, 10:28
Публикации: 2 / 0
Здравейте,  може ли с днешна дата да се кандидатства по мярката 60/40 за текущия месец април и до края на извънредното положение  или следва да изтече месеца и тогава да подаваме заявление. 
#37 | 23.04.2020, 10:30
Публикации: 27 / 1
Здравейте фирмата ни има магазин и оборота  през април много падна и искаме да кандидатстваме за мярката 60/40 моля да кажете дали правилно съм разбрал процедурата
 1 Ще подадем документи приз май   затова ще проверяваме спада на оборота април 2020 и април 2019 
2 през май работниците преминават на 4 часа с ДС / между другото те от 4  месец  работят с намалено работно време понеже оборота ни за март 2020 не  под 20% с този от март 2019 не подавахме през април/ заплатата остава не променена както на 8 часа
3 правим списък на работниците ,които са назначени на тр.договор и периода е преди 2020
и посочваме период за който искаме помощ  ОТ 01,05,2020 ДО 13,05,2020 . ПРЕДПОЛАГАМ,ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОСОЧИМ ДАТИ ОТ 01,04,2020 ДО  13,05,2020  НО НЕ МИ Е ЯСНО ДАЛИ Е ТАКА
#38 | 23.04.2020, 12:32
Публикации: 242 / 23
Здравейте,  може ли с днешна дата да се кандидатства по мярката 60/40 за текущия месец април и до края на извънредното положение  или следва да изтече месеца и тогава да подаваме заявление.
Зависи по коя точка кандидатствате - прочете постановлението и изискуемите документи.

Здравейте фирмата ни има магазин и оборота  през април много падна и искаме да кандидатстваме за мярката 60/40 моля да кажете дали правилно съм разбрал процедурата
 1 Ще подадем документи приз май   затова ще проверяваме спада на оборота април 2020 и април 2019 
2 през май работниците преминават на 4 часа с ДС / между другото те от 4  месец  работят с намалено работно време понеже оборота ни за март 2020 не  под 20% с този от март 2019 не подавахме през април/ заплатата остава не променена както на 8 часа
3 правим списък на работниците ,които са назначени на тр.договор и периода е преди 2020
и посочваме период за който искаме помощ  ОТ 01,05,2020 ДО 13,05,2020 . ПРЕДПОЛАГАМ,ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОСОЧИМ ДАТИ ОТ 01,04,2020 ДО  13,05,2020  НО НЕ МИ Е ЯСНО ДАЛИ Е ТАКА


Прочете условията при които може да се възползвате от Постановлението. Вече има доста разяснения и на страницата на МТСП и на АЗ.
#39 | 23.04.2020, 12:58
Публикации: 27 / 1
къде има добре описана процедурата  .Може ли линк
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове