Дефиниция за трудова дейност/сол/покана по 103 от допк

20.10.2020, 15:10 543 10
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

20.10.2020, 15:10
Публикации: 104 / 18
Здравейте,
                    Имам дадена покана от НАП по 103 от ДОПК за СОЛ собственик на ЕТ за подаване на Декл.Обр.1 и 6 и ОкД5 за 2014г и 2015г.. ЕТ-то за тези години е подало ГДД, но няма наети по ТД, няма реализирани приходи от дейността, а само разходи по банкова сметка, и за някои дребни услуги и т.н. Няма дефиниция на "трудова дейност" в КСО, където напоително е обяснено като започнеш и прекратяваш трудова дейност, какво да правиш, но без да се дефинира трудова дейност. В същото време НОИ отказва да заверява ОК на СОЛ, когато няма приходи в съответната година?!? Има отговор на НАП от 20.03.2020г. по подобен въпрос, но там освен да цитират чл.4  и чл.10 от КСО и да се въртят в кръг нищо конкретно не се отговаря.
                 Питането ми е някой сблъсквал ли се е с проблема и дефинирането на началото на трудова дейност за СОЛ?!? При положение, че имаш активна банкова сметка и си получил две фактури имаме ли начало/наличие на трудова дейност или не? Според мен няма, но според поканата от НАП има... Може и да греша!!!

Благодаря Ви предварително, ако имате някакво виждане по въпроса или опит и го споделите!!!

Лека и спорна работа!!!
#1 | 20.10.2020, 15:42
Публикации: 57 / 0
Трудова дейност - заплата+формиран данък от трудова дейност.
#2 | 20.10.2020, 15:51
Публикации: 7112 / 1056
ЕТ-то за тези години е подало ГДД,

Щом е подало ГДД, значи има някакви доходи за деклариране, а това си е дейност.

имаш активна банкова сметка и си получил две фактури
Ако активността по банковата сметка са само месечните банкови такси и евентуално теглене на налични суми може да се счита, че не е дейност. Всяка друга активност си е дейност. Получените фактури също говорят за някаква дейност.

ПП Не съм запозната с всички факти и не мога да коментирам повече.
#3 | 20.10.2020, 15:52
Публикации: 7112 / 1056
Трудова дейност - заплата+формиран данък от трудова дейност.

Къде открихте тази дефиниция?
#4 | 20.10.2020, 16:04
Публикации: 9542 / 1623
Защо фирмата е подала ГДД ?
#5 | 20.10.2020, 16:05
Публикации: 132 / 3
Може би това ще даде яснота :

Разяснение изх. № 2-558 от 16.03.2010 г. на НАП
 Подаване на Декларация за Трудова Дейност от Самоосигуряващо се Лице
Публикувано на: 14.07.2011
   ........................ ..............
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл. 10 от КСО.

Задължението за осигуряване самоосигуряващите се лица - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

На основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

В практиката на осигурителните органи се е наложило следната дефиниция на термина "упражняване на трудова дейност":

"Упражняване на трудова дейност е всяко действие на съдружника, имащо отношение към функционирането на дружеството и извършвано от името на дружеството - сключване на договори, подписване на финансови документи, издаване на разпореждания по организацията на работата и т.н.".
........................ ..........

#6 | 20.10.2020, 17:11
Публикации: 104 / 18
Защо фирмата е подала ГДД ?
Здрасти delphine,
                                На въпроса ти: Начислено финансиране по ОП и извършено СМР с възлагане на подизпълнител през 2015г. /набрани разходи по изграждане на ДМА, съответно показани в приходната част на ОПР/. Няма реализирани нетни приходи от продажби до 09.2016г. .

                                  Благодаря на всички отзовали се!!! Ще търся и съдебни решения по въпроса /не че вършат някаква работа, де/... Мен ме обърква повече прочита на НАП и прочита на НОИ при заверка на ОК за даден период и липсата на легална дефиниция на "трудова дейност", за да знаеш кога започваш, прекъсваш, подновяваш и прекратяваш.
                                  Ако си наел помещение за 1000.00лв. на месец, и до края на отчетния период не си осъществил една стотинка приход, защото се подготвяш за бъдещата дейност или не е влезнал нито един клиент то като как ще имаш и за осигуровки?!? Ретроактивното подаване на ОкД-5 в седемдневен срок според мен е точно в тази хипотеза. Но значи ли това, че за двете фактури и движението в банката, ако не е само по месечните такси, а плащането на тези фактури примерно, трябва да прекъсваш и подновяваш безкрайно, докато не започнеш да получаваш по-редовни приходи? Но това си е мой прочит на нещата...

Хубава вечер на всички!!!
#7 | 20.10.2020, 17:19
Публикации: 104 / 18
И само да вметна, че вината си е на СОЛ-а, който е отказвал да се самоосигурява :smile1: Така че дължимото си е дължимо!!! Питанката ми е откога, защото поканата, която ми носят покрива едно към едно периода на ревизията, нито повече, нито по-малко.
Основното ми питане е за "трудовата дейност", дали някой го е срещал някъде конретно като определение...
#8 | 21.10.2020, 08:35
Публикации: 9542 / 1623
Здравей, Angel Halembakov !
Известните ни определения за трудова дейност на ФЛ и за извършване на дейност от дадена фирма в последните години свързваме с определението на трудова дейност в ДР на ЗДДФЛ - въпросната точка 26 И, както и определението в ЗСчетоводството за това коя фирма е фирма без дейност. Ако въпросното лице е започвало и спирало дейност съобразно описаните от тебе обстоятелства и след подадената декларация / на фирма с дейност / едва ли щеше да има проблем. Всъщност няма противоречие с практиката на НОИ - те винаги са изисквали ГДД за удостоверяване на дейността на фирмата и лицето и са отказвали заверка при неизвършване на такава.
В случая ми се струва, че това ФЛ - СОЛ е имал основание да се самоосигурява . Можел е да го прави на определени времеви интервали, а не въобще да откаже, но ... да се опитате сега да защитите тази теза, че дейността не е упражнявана нон стоп ?
#9 | 21.10.2020, 10:03
Публикации: 104 / 18
Здравей, Angel Halembakov !
Известните ни определения за трудова дейност на ФЛ и за извършване на дейност от дадена фирма в последните години свързваме с определението на трудова дейност в ДР на ЗДДФЛ - въпросната точка 26 И, както и определението в ЗСчетоводството за това коя фирма е фирма без дейност. Ако въпросното лице е започвало и спирало дейност съобразно описаните от тебе обстоятелства и след подадената декларация / на фирма с дейност / едва ли щеше да има проблем. Всъщност няма противоречие с практиката на НОИ - те винаги са изисквали ГДД за удостоверяване на дейността на фирмата и лицето и са отказвали заверка при неизвършване на такава.
В случая ми се струва, че това ФЛ - СОЛ е имал основание да се самоосигурява . Можел е да го прави на определени времеви интервали, а не въобще да откаже, но ... да се опитате сега да защитите тази теза, че дейността не е упражнявана нон стоп ?

Здравей delphine,
                                 Като гледам становището, което е публикувала dobipeti и болднатия текст едва ли мога да защитя каквото и да било, ако се разрови кога и какво е подписвано с фонда и подпизпълнителя на СМР като дати в тези две години въпреки липсата на нетни приходи от продажби. Проблемът е че и т.26и и болднатия текст визират съдружници а не собственици на ЕТ две коренно различни животни в търговското право.
                              Колкото до НОИ-имам отказ за заверяване на ОК с представена ГДД за година, в която са набирани разходи но няма и стотинка приход с мотива, че без приходи от дейността няма основание за възникване на трудова дейност /това може да е било и своеволие на служителя, не е за първи път/.
                               От всичко написано от колегите и теб оставам с впечатлението, че всяко волеизявление и действие на собственик или съдружник се счита за начало на трудова дейност по становищата на НАП, даже и подписване на пълномощно за представляване  :blush:/ цитирам Разяснение изх. № 2-558 от 16.03.2010 г. на НАП
 Подаване на Декларация за Трудова Дейност от Самоосигуряващо се Лице
Публикувано на: 14.07.2011 "...всяко действие на съдружника, имащо отношение към функционирането на дружеството..."/.

Лека и спорна работа!!!
 
#10 | 21.10.2020, 15:27
Публикации: 9542 / 1623
Легална дефиниция на понятието "трудова дейност" в КСО липсва . В същото време осигуряването на едно лице в качеството му на СОЛ е в пряка връзка с упражняването на такава. Началото на осигуряването на лицето започва с началото на упражняване на дейност и това се  официализира с подаването на ОКД 5 - Декларация за регистрация на СОЛ. В нея всъщност обявяваме, че ФЛ упражнява дейност като ЕТ , съдружник в ООД , едноличен собственик на капитала на ЕООД и т.н. и в резултат на това "упражняване на дейност" започва и осигуряването на лицето. Формално погледнато , макар и неназована с термина "трудова" именно това е дейността, с упражняването на която КСО изисква и начало на осигуряването.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове