Данъчни облекчения

26.11.2021, 08:49 1843 28

26.11.2021, 08:49
Публикации: 10 / 0
Здравейте , отново за данъчните облекчения искам да попитам правилно ли съм разбрала : имаме работник с 3 деца , данъчното облекчение което може да ползва е в размер на 13500лв , но годишната данъчна основа на това лице е 6166 лв. за 2021г. , в дружеството работят 10 лица общо , но останалите не ползват данъчни облекчения , ДОД който ще се формира за всички лица за 12,2021г. е в размер на 7000 лв. , следва ли да възстановя на човека 1350 лв , а ДОД който ще внеса в държавния бюджет да е 5650 лв в месец 01,2022г.. Притеснява ме факта , че годишната данъчна основа на лицето е много по малка от облекчението.
#1 | 26.11.2021, 09:00
Публикации: 215 / 23
Облекчението се използва до размера на данъка - https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite/Danuchni_oblekchenia_za-deca-za-2021
#2 | 26.11.2021, 09:08
Публикации: 10 / 0
Човека е самотен родител , ако му възстановим 616.60 колкото е до годишна данъчна основа , останалите 733,40 лв  ?
А с ГДД ще му възстановят 1350 лв ли ?
#3 | 26.11.2021, 09:15
Публикации: 215 / 23
Не.
Конкретният размер на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основи (основата, върху която се начислява данък) по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.
С други думи, възстановявате му сумата от 616.60 и приключвате. Няма останали, тези 733.40 не му се полагат.
#4 | 26.11.2021, 09:15
Публикации: 10 / 0
Човека е самотен родител , ако му възстановим 616.60 колкото е до годишна данъчна основа , останалите 733,40 лв  ? Няма друг родител който да подаде ГДД за останалата сума ?
Ако той обаче подаде  ГДД, без да подава при работодател декларация  ще  получи ли сумата от 1350 лв. ?
#5 | 26.11.2021, 09:22
Публикации: 215 / 23
Човека е самотен родител , ако му възстановим 616.60 колкото е до годишна данъчна основа , останалите 733,40 лв  ? Няма друг родител който да подаде ГДД за останалата сума ?
Не зная да има някакво изключение за самотни родители
#6 | 26.11.2021, 10:09
Публикации: 2578 / 305
Това е данъчно облекчение. Трябва да си платил данъци, за да ти ги върнат.
#7 | 26.11.2021, 10:35
Публикации: 270 / 29
Преди вас работил ли е на друго място през 2021 г?
На 8 ч. ли е?
#8 | 26.11.2021, 11:02
Публикации: 10 / 0
За съжаление през цялата година е бил на работа само при нас и то на 4 часов раб. ден и минимален пропорционален осигурителен доход.
#9 | 26.11.2021, 11:43
Публикации: 270 / 29
Значи, ако няма друг доход, няма как да си възстанови повече от 616,60 лв.
#10 | 26.11.2021, 12:03
Публикации: 212 / 34
Е как да възстанови повече, като не е платил повече?!?
#11 | 26.11.2021, 12:09
Публикации: 270 / 29
Не виждам къде твърдя, че може да възстанови повече от платеното
#12 | 01.12.2021, 15:38
Публикации: 10 / 0
В продължение на темата искам да попитам , ако знам че лицито има неплатени ЗОВ от месеци в които е било безработно , мога ли да откажа плащане на облекчението ?
#13 | 01.12.2021, 16:09
Публикации: 78 / 6
В продължение на темата искам да попитам , ако знам че лицито има неплатени ЗОВ от месеци в които е било безработно , мога ли да откажа плащане на облекчението ?

Принципно работодателят няма задължение да провери истина ли е декларираното обстоятелство за липса на задължения. Но и може да откажете да приемете декларацията, дори без да се аргументирате. Тогава лицето отива на подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ.
#14 | 01.12.2021, 16:11
Публикации: 7787 / 1180
В продължение на темата искам да попитам , ако знам че лицито има неплатени ЗОВ от месеци в които е било безработно , мога ли да откажа плащане на облекчението ?
Знаете? От къде?
Лицето декларира ли, че има или няма задължения?
Не зная защо вменяват на работодателите и счетоводителите им ролята на разследващ орган. Ние не сме длъжни да знаем кой има и кой няма задължения. Не сме длъжни да проверяваме дали наистина няма, след като е декларирано това обстоятелство. Подписвайки декларацията , лицето се е подписало че носи отговорност по НК за неверни данни.  ТО (лицето) носи отговорност,  а не счетоводителя или работодателя!
Някои колеги изискват справка за задълженията. Не виждам законово основание да го правят.
Въобще това "връщане на данък" от работадателя е недомислено.
#15 | 01.12.2021, 16:15
Публикации: 7787 / 1180
 може да откажете да приемете декларацията, дори без да се аргументирате.

За съжаление не може да откажете да приемете декларацията.  Може да се опитате да убедите човека да си подаде ГДД и да си търси парите от НАП, но ако е решил да "натовари" Вас, няма начин да откажете.
#16 | 01.12.2021, 16:36
Публикации: 3599 / 520
Въобще това "връщане на данък" от работадателя е недомислено.
Абе, баш си е домислено... от когото и за когото трябва :(
#17 | 01.12.2021, 17:19
Публикации: 523 / 51
УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

 

Обръщаме се към вас поради засиления интерес към ползването данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година. Както знаете една от възможностите, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е ползване на данъчните облекчения чрез работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември. Този законов механизъм е предвиден от законодателя за удобство на лицата, които през течение на годината са придобили доходи от трудови правоотношения, като им осигурява възможност за по-бързо и ефективно ползване на облекчението в посочения от закона срок (до 31 януари на следващата година) без необходимост от подаване на годишна данъчна декларация в НАП.

Тази година данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са в значително по-голям размер, което стимулира и повече хора да се възползват от тях, като подадат необходимите документи при работодателя си. Разбираме, че този факт поражда и някои притеснения у вас, че сумата, която ще изплатите на вашите служители, може да надвиши размера на данъка за внасяне, дължим за месеца, в който се извършва преизчисляването, и той да не е достатъчен за покриване на надвнесения от лицата данък. Вероятно и поради тази причина в НАП започнаха да постъпват сигнали, че някои работодатели съветват своите служители да ползват данъчното облекчение като подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. в НАП.

Имайте предвид, че отказът да приемате необходимите документи без основателна причина нарушава правата на вашите служители, а в случай че ги приемете, но не ги включите при годишното облагане на доходите по трудови правоотношения по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ, подлежите на санкция по реда на ЗДДФЛ.

Правото на вашите работници и служители да ползват данъчни облекчения при работодателя си по основното трудово правоотношение към 31 декември е регламентирано в ЗДДФЛ, и лицата могат да се възползват от него, както и до сега. В тези случай няма да се налага да издавате служебни бележки за изплатени доходи, които ще ви бъдат поискани от вашите служители/работници, ако подават годишна данъчна декларация.

За да гарантираме правата на работниците и служителите и в същото време да осигурим спокойна среда за развитието на вашия бизнес, ви информираме, че имате възможност да приспадате възстановената сума от дължимия данък и за следващи периоди. Съгласно чл. 49, ал. 6 и 7 от ЗДДФЛ, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица. Следователно, ако работодателят възстанови на служителите си сума, която надвишава размера на данъка за внасяне за месеца, през който е направено преизчисляването, разликата може да се прихване от вноски за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за следващи месеци.

Повече информация за данъчните облекчения за 2021 година, можете да намерите в сайта на приходната агенция, в рубриката „Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 година“ и във „Въпроси и отговори за счетоводители/работодатели за данъчните облекчения“.

Ако имате въпроси, свързани с данъчните облекчения и прихващането на данъка, нашите експерти са на разположение да ви отговорят на телефона на НАП – 0700 18 700 или на e-mail: infocenter@nra.bg.

 

С уважение,

Екипът на Национална агенция за приходите
#18 | 01.12.2021, 17:27
Публикации: 78 / 6
А каква е санкцията, ако откажем да приемем декларацията без основателна причина?
#19 | 01.12.2021, 17:56
Публикации: 523 / 51
А каква е санкцията, ако откажем да приемем декларацията без основателна причина?

Из ЗДДФЛ(най-отдолу):
Санкции

Лице, което не посочи или невярно посочи данни в данъчната декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 1 000 лв. Лице, което не подаде в срок данъчна декларация се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв.

Глоба или имуществена санкция се налагат и при: недокументиране на доход, неудържане или невнасяне на данък в срок, непредоставяне на информация или предоставянето й извън предвидените срокове.

При повторно нарушение санкциите се определят в двоен размер.

Съгласно разпоредбата на чл. 85 от ЗДДФЛ нарушенията по закона се установяват с акт на орган по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Съставянето на актовете за установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Запор при възстановен данък от Evelina64
Вчера в 19:40 181 7

ДУК и трудов договор от tzvetinai
Вчера в 19:38 248 2

Данък върху лихва от sstasii
Вчера в 18:42 51

Данъчно облекчение за деца от marpan_64
Вчера в 17:10 1177 10

Продажба и бракуване на компютри от ХХХХХ
Вчера в 17:04 80 2

Бартер от tihomir.petrov
Вчера в 11:04 216 2

ГДД по чл.50 от iveliin
Вчера в 10:56 920 7

Графици СИРВ от Janѐ
Вчера в 09:05 169 1

Продажба на бракуван актив от bobo
17.01.2022, 20:20 247 3
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група