Данъчни облекчения за деца 2022г.

30.11.2022, 15:51 1855 12

30.11.2022, 15:51
Публикации: 37 / 8
Здравейте, към декларацията прилагат ли се някакви официални документи(например акт за раждане на детето), или не е необходимо? Работникът не е чуждестранен гражданин. Благодаря!
#1 | 30.11.2022, 16:03
Публикации: 452 / 62
Не.
#2 | 30.11.2022, 16:36
Публикации: 184 / 28
Ще се включа с един въпрос по темата.

Лице постъпва на работа през юни 2022 г. Желае да ползва облекчение за деца през работодателя. Има и достатъчно голяма данъчна основа от доходи, платени само от нас. Не желае да представи служебна бележка от другия си работодател до 05/2022.

Мога ли да преизчисля данъка само от доходите, които ние сме платили като отразя и данъчното облекчение? Как да постъпя според вас?
#3 | 30.11.2022, 16:59
Публикации: 57 / 14
ЗДДФЛ отговаря на въпроса:
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
(2) Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по ал. 1 включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.
#4 | 01.12.2022, 08:03
Публикации: 1370 / 97
ЗДДФЛ отговаря на въпроса:
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
(2) Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по ал. 1 включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.


Напълно точно.
Миналата година даже имахме двама от  новопостъпилите, които заради отказ на бивш работодател да даде служебна бележка, не можаха да се възползват чрез нас и им подадох ГДД.
#5 | 01.12.2022, 08:45
Публикации: 1630 / 186
Здравейте, към декларацията прилагат ли се някакви официални документи(например акт за раждане на детето), или не е необходимо? Работникът не е чуждестранен гражданин. Благодаря!
От Указанията в декларация по чл.22в в частта:
Ред за ползване на данъчното облекчение
В тези случаи се попълва ред 6 в Част І на декларацията.
И по чл.22г в същата част:
Към декларацията задължително се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Броят на приложените копия на решения на ТЕЛК/НЕЛК се посочва на ред 1 в Част ІІІ.
Има работодатели, които изискват допълнително:
1. Копие от Удостоверение за сключен граждански брак;
2. Копие от Удостоверение за раждане на дете;
3. Справка от НАП, че лицето и съпругът/съпругата нямат задължения.
#6 | 01.12.2022, 15:51
Публикации: 1370 / 97
От Указанията в декларация по чл.22в в частта:
Ред за ползване на данъчното облекчение И по чл.22г в същата част:Има работодатели, които изискват допълнително:
1. Копие от Удостоверение за сключен граждански брак;
2. Копие от Удостоверение за раждане на дете;
3. Справка от НАП, че лицето и съпругът/съпругата нямат задължения.

А това за справката от НАП от къде си го измислихте?
#7 | 01.12.2022, 15:56
Публикации: 8619 / 1400
А това за справката от НАП от къде си го измислихте?
След като ЗДДФЛ изисква облекчението да се ползва само при липса на данъчни задължения, защо работодателят да не се подсигури чрез такава справка?
#8 | 01.12.2022, 15:57
Публикации: 1370 / 97
След като ЗДДФЛ изисква облекчението да се ползва само при липса на данъчни задължения, защо работодателят да не се подсигури чрез такава справка?

Защото си има данъчен закон и той не го изисква.
#9 | 01.12.2022, 15:59
Публикации: 1370 / 97
Лицето си декларира и си носи отговорност.

За този факт - липсата на подлежащи на принудително изпълнение, публични задължения, не се изисква да представи лицето документ.

Ако някое счети го иска, това са негови свободни съчинения и ще наруши закона, ако откаже данъчното облекчение на лицето на това основание. Аз не бих искал да платя от джоба си например 2400 лв., защото съм нарушил закона.
#10 | 01.12.2022, 16:08
Публикации: 1630 / 186
t.trifonov66, тези справки ги предавам доброволно за успокоение на колегите, които възстановяват данъка на съпруга ми.Все пак имаме две деца с увреждания и сумата не е малка.
Факт е, че тези справки не ми ги връщат. :wink1:
#11 | 06.12.2022, 22:15
Публикации: 1 / 1
Здравейте, искам да попитам тъй като до 14.03.2022 г. бях в майчинство и си ползвах платения отпуск,при което се върнах в юни месец на работа, ако пусна през работодателя декларация за данъчни облекчения,ще получа ли целия размер на облекчението ?
#12 | 06.12.2022, 23:12
Публикации: 8619 / 1400
Имате право да получите целия размер, но не повече от удържания данък през 2022 г.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група