Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

18.06.2024, 11:12 377 2

18.06.2024, 11:12
Публикации: 2 / 0
Здравейте!
Моля за помощ. Фирма, която през 2023г. е осъществявала дейност, но има само разход под 500лв. В Статистика подава-Декларация за дейност с приходи и разходи до 500лв., в НАП-Декларация по чл.92, а в АВ-какво подава- Декларация по чл.38 или нулев отчет. Попитах в АВ, но от там не ми дадоха отговор-не знаят.
#1 | 18.06.2024, 12:00
Публикации: 6406 / 1135
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия:
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Подава следните отчети:
1. В НСИ декларация за дейност с приходи и разходи до 500 лв. в срок до 30.06
2. В НАП няма задължение да подава ГДД по чл. 92, а може да го направи по желание, ако декларира други обстоятелства.
3. В АВ подава декларация за липса на дейност съгласно чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството:
чл. 38, (9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период; и
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) всички останали предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите; декларацията се публикува в срок до 30 юни на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) от лицата по ал. 1, т. 3 - чрез икономическо издание или чрез интернет.

#2 | 18.06.2024, 14:21
Публикации: 1 / 0
Здравейте, благодаря за отговора по темата, но как се постъпва с дружество, регистрирано в регистъра по Булстат - ДЗЗД? В НСИ - да, декларация под 500 лв; в НАП - ГДД не; но тъй като не е регистрирано в ТР какви декларации и къде?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група