Обезщетение при заместване
www.zakonnik.net
Обезщетение при заместване

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика   Има ли право на някакво обезщетение служител с договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ след прекратяване на заместването?

   Трудовият договор за заместване се прекратява със завръщане на замествания на работа, без да се дължи предизвестие (чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ).
При прекратяване на трудовия договор без оглед на основанието за уволнение работникът или служителят има право на обезщетение за дните полагащ се, но неизползван до уволнението платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност (чл. 224, ар. 1 от КТ). Обезщетението се изчислява, като за всеки ден неизползван платен годишен отпуск се начислява среднодневното брутно трудово възнаграждение за предхождащия уволнението месец, през който са отработени най-малко 10 дни. Ако няма такъв месец, взима се среднодневният размер на договореното брутно възнаграждение.