Отпаднало правно основание за наредба
www.zakonnik.net
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика

Въпрос: В сила ли е Наредба № 4 от 11.05.1993 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, при положение че е отменено правното основание за нея (чл. 62, ал. 2 от КТ)?

Отговор: В съответствие с действащата ал. 7 на чл. 62 от КТ документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от министъра на труда и социалната политика. Това правомощие на министъра се осъществява посредством разпоредбите на Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. Нейното действие не е спряно, въпреки отпадането на посоченото в нея правно основание, тъй като посочената ал. 7 на чл. 62 от КТ има същото съдържание и правно действие.