Управителят на НОИ беше отличен за принос в развитието на социалните политики у нас