Нова декларация от служителите при ползване на данъчни облекчения
✔ По-бързо. По-лесно. По-сигурно » kik-info.com
Обръщаме внимание на една нова декларация, влизаща в обръщение за първи път от тази година. Това е декларация, която всеки служител следва да подаде пред работодателя си, ако ще полва данъчни облекчения (например: за намалена работоспособност, за деца, доброволно осигуряване или дарение).

Съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2017 г.) данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Съгласно чл. 49, ал. 3 годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 се намалява с годишния размер на:
  • данъчните облекчения по чл. 19 и 22, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
  • данъчните облекчения по чл. 18, 20, 22в и 22г.
Според новата разпоредба на чл. 49, ал. 3, т. 8 (в сила от 01.01.2017 г.) намаленията се прилагат, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година и писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Което означава, че всеки служител, който ще ползва данъчни облекчения, следва да представи такава декларация в посочения срок. Декларацията е в свободен текст.

Спести време и усилия
Чрез новото ни приложение Декларация за данъчни облекчения по чл. 49, ал.4, т. 8 от ЗДДФЛ лесно и удобно можеш да попълниш една или множество декларации за един или множество служители наведнъж.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.