Достъпен уебинар на тема „Технически услуги съгласно ЗКПО и СИДДО“
www.apac-bg.org
АССП организира онлайн обучение на тема „Технически услуги съгласно ЗКПО и СИДДО“ с лектор Десислава Канева.

Място за провеждането: Вашият компютър! Ще бъде осъществена среща посредством интернет връзка, микрофон и говорители на Вашия компютър (VoIP). Препоръчително е използването на слушалки.
Дата: 02 октомври (понеделник), 14:00 - 16:00 ч.

Цени:
Цена за членове на АССП – 15 лв.;
Цена за външни участници – 23 лв.

Теми засегнати в обучението:
• Облагане на доходи на чуждестранни юридически лица от технически услуги по ЗКПО
• Облагане на доходи от технически услуги с данък при източника. Понятието „Възнаграждения за технически услуги“ по смисъла на ЗКПО.
• Облагане на доходи от технически услуги с корпоративен данък. Място на стопанска дейност.
Данъчни облекчения за доходите от технически услуги на чуждестранни юридически лица по СИДДО
• Облекчения за данък при източника по СИДДО. Общо правило. Специални разпоредби в някои СИДДО.
• Примери
• Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл. 135 – 142 от ДОПК.

Бонус: Дискусия по Ваши казуси, които може да изпратите до 30.09.2017

Побързайте – местата са ограничени! Запазете своето място от сега!

За да се регистрирате, попълнете заявката за участие и я изпратете на имейл office@apac-bg.org. След заплащане ще получите линк и парола за уебинара.

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Tel.: +359 2 980 27 05
Mob.: +359 886 777 099
E-mail: office@apac-bg.org
www.apac-bg.org

За повече подробности моля, обърнете се към Главния секретар на асоциацията - г-жа Весела Динева.

Изтеглете и изпратете: Заявка за участие в обучение на АССП

* Десислава Канева е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

10 причини за твоето членство в АССП