Две нови счетоводни предприятия се присъединиха към семейството на АССП
www.apac-bg.org
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия най-сърдечно приветства новите членове, присъединили се към организацията в началото на 2015г. "Счетоводна практика Актив" ООД – редовен член и "Корект Баланс – КБ" ООД – асоцииран член.

"Счетоводна практика Актив" ООД, гр. Варна е създадена през 2010г, като част група АКТИВ®, с управители Силвия Стоянова и Симеон Симов. Дейността на фирмата е предоставяне на комплексни услуги в областта на счетоводството и данъците.

"Корект Баланс – КБ" ООД, гр. Кюстендил е създадена през 2007г. със съдружници Иван Грозданов и Александра Илиева. Основната й дейност е предоставяне на счетоводни услуги на малки и средни предприятия от частния сектор, работещи в области промишленост и търговия.