Две счетоводни предприятия се присъединиха към АССП през месец май
www.apac-bg.org
На своето заседание през месец май Управителният съвет на АССП одобри кандидатурите на два нови члена. Най-сърдечно приветстваме присъединяването към организацията на „Глобъл Акаунтинг” ЕООД, гр. София, като редовен член и „Кантора Лечева” ЕООД, гр. Пловдив, като асоцииран член.

Глобъл Акаунтинг” ЕООД е създадена през 2010 г. с управител Мирослав Каменов, дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор. Дружеството е специализирано в аутсорсинг услуги и работи в следните направления: независим финансов одит и одиторски услуги, финансов мениджмънт, пълно счетоводно обслужване, данъчни консултации, данъчно представителство и данъчна защита, икономически консултации и внедряване на иновативни решения, банкови консултации, консултации в областта на застраховането и допълнителното осигуряване, правни и трудово-правни съвети. Сайтът на дружеството е www.global-accounting.eu.

Кантора Лечева” ЕООД от гр. Пловдив е с управител Александра Чочкова. Дружеството се занимава с организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

За условията за членство в Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия научете от тук.