Горещите законопроекти за счетоводния бранш (видео)
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
Катя Крънчева от КиК Инфо коментира в ефира на телевизия Bulgaria On Air счетоводните услуги, предлаганите изменения в Закона за адвокатурата и очаквания нов Закон за счетоводството.

Счетоводната услуга е комплексна услуга. Тя в никакъв случай, не е само въвеждане на документи в специализиран софтуер по дебитите и кредитите на счетоводни сметки. Счетоводната услуга включва консултиране по данъчно-правни въпроси, представителство на клиента пред редица органи като НАП, НОИ и други, правене на справки от името на клиента в тях, комуникация с институции, както и писане на отговори по ревизии и данъчни проверки. Именно поради тази причина, предложените изменения в Закона за адвокатурата породиха толкова вълнения, и то не само сред счетоводителите.

По отношение на очаквания нов Закон за счетоводството, Катя Крънчева коментира, че вместо да търсят възможностите за облекчаването на малките предприятия, които са предвидени в ерводирективата, одиторите направиха предложение пред Министерство на финансите в свой законопроект за нов орган "Национален съвет по счетоводство", субсидиран от държавния бюджет. Както е записано в преамбюла, основният принцип на новата счетоводна евродирективата е "Мисли първо за малките", така че каквито и предложения да се правят, те трябва да бъдат съобразени преди всичко с малките предприятия.

Цялото интервю можете да видите тук:


Свързани статии:
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
АССП: Одиторите не предложиха адекватни облекчения за малките предприятия в ЗСч